№ 29 (2018)

Зміст

Питання загальної та комунікативної лінгвістики

НАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВНОРМОВАНОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Т. О. Лещенко, М. М. Жовнір 5-10
Соціолінгвістичні особливості публікацій британського жіночого журналу "Grazia" PDF
Н. Г. Мойсеєнко, Л. В. Сізова 11-18
МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ПЕРСОНАЖІВ У ТВОРАХ А. П. ЧЕХОВА PDF (Русский)
С. Е. Степанова 19-27
ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ КОМПЛІСАЛТУ ЯК ЗАВУАЛЬОВАННОГО ГЛУЗУВАННЯ У САРКАСТИЧНІЙ МОВЛЕННЄВІЙ ВЗАЄМОДІЇ PDF (Русский)
Е. Ю. Абрамова 27-33
ВНУТРІШНЬОПОЛЬОВА МОДИФІКАЦІЯ ЗНАЧЕНЬ ПАРТИТИВІВ У КОМУНІКАТИВНОМУ АКТІ PDF (Русский)
Л. В. Глобіна 34-40
АДВОКАТСЬКА ПРОМОВА ЯК СИНТЕЗ ІНСТИТУЦІЙНОГО ТА ПЕРСОНАЛЬНОГО ДИСКУРСІВ PDF
В. І. Куковська 40-44
ПОХВАЛА ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ МАНІПУЛЯТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF (Русский)
Т. В. Тукова 44-49

Питання лінгвоконцептології та лексикології

НАВКОЛО СИМВОЛІКИ ЗІРОК (У КОНТЕКСТІ ПОЕЗІЇ СЕРГІЯ ЄСЕНІНА) PDF (Русский)
И. Кур-Кононович 50-55
ГОТИЧНИЙ РОМАН ЯК ПОЗАЧАСОВА ЖАНРОВА КАТЕГОРІЯ PDF
О. О. Пожарицька, А. Г. Єжкова 56-60
СТРУКТУРНА ТИПОЛОГІЯ ГІППОНІМІВ PDF
Н. М. Алексєєва 61-68
СЕМАНТИЧНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ ІМЕН, ЩО ЛІКВІДУЮТЬ ДІЇ В РОСІЙСЬКІЙ І БОЛГАРСЬКІЙ МОВАХ PDF (Русский)
Е. В. Боєва 68-73
ОНІМНА СПЕЦИФІКА НАЗВ КВЕСТІВ В ЕЛЕКТРОННИХ ІГРАХ PDF
Т. В. Варбанець 73-76
КОМП’ЮТЕРОНІМИ: СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ PDF
О. О. Васильєва 77-80
МАКАРОНІЗМИ В РОМАНІ С. МІНАЄВА «ДУХLESS PDF (Русский)
Т. І. Крупеньова 81-85
Історія одного найменування персонажа в романі Л. М. Толстого «Анна Кареніна» PDF (Русский)
И. В. Мурадян 85-89

Питання фонетики, словотвору та граматики

ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОСТІ НА ФОНЕТИЧНОМУ І СЛОВОТВІРНОМУ РІВНЯХ (НА ПРИКЛАДІ ПОЕЗІЇ В. С. ВИСОЦЬКОГО) PDF (Русский)
А. С. Болотіна, О. В. Мальцева 90-94
ЧАСТИНОМОВНІ ОЗНАКИ АНГЛІЙСЬКОГО ІМЕННИКА У СВІТЛІ ТЕОРІЇ ПРОТОТИПІВ PDF (English)
Н. Г. МОЙСЕЄНКО 94-98
ТИПОЛОГІЯ ПРЕДИКАТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ДЕФІНІЦІЙ ТЕРМІНІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ДСТУ) PDF
О. В. Нарушевич-Васильєва 98-110
Зіставний аналiз способiв вираження заперечення в росiйскiй та румунськiй мовах (на матерiалi художнiх текстiв) PDF (Русский)
О. В. Сирота 110-114
ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЗВОРОТ ЯК НЕПОВНЕ ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ PDF (Русский)
Є. М. Степанов 115-122

Питання перекладознавства та методики викладання мови

ДЕКОДУВАННЯ ІКОНІЧНОСТІ ВІРШОВОГО ТЕКСТУ В КОНТЕКСТІ ГОЛІСТИЧНОГО (ЦІЛІСНОГО) ПЕРЕКЛАДУ PDF
О. Я. Івасюк 123-127
ДЕЯКІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ АДМІРАТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ АЛБАНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ) PDF (Русский)
О. О. Михайленко-Зото 127-132
ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ PDF (Русский)
В. В. Горбань, М. М. Заболенна 133-137
МІЖКУЛЬТУРНА ОРІЄНТАЦІЯ ЯК ДИДАКТИЧНО-МЕТОДИЧНИЙ ПРИНЦИП НА ЗАНЯТТЯХ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ PDF
Г. О. Івасюк 137-141
ПРОФЕСІЙНО ЗОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ PDF
Ж. В. Черкашина, Л. М. Бондаренко 142-146
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ PDF (Русский)
О. Л. Чеховська 146-152

Рецензії

Гукова Л. Н., Степанов Є. М. Синтаксис російської мови: Навчально-методичний посібник для вчителів і учнів старших класів. - Одеса: Астропринт, 2013. - 360 с. PDF (Русский)
В. А. Романенко, О. В. Литвин 153-154