ЧАСТИНОМОВНІ ОЗНАКИ АНГЛІЙСЬКОГО ІМЕННИКА У СВІТЛІ ТЕОРІЇ ПРОТОТИПІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2018.29.115828

Ключові слова:

іменник, концепт, прототип, частина мови, субстанціональність, категорія, ментальність

Анотація

Об’єктом цього дослідження є процес формування прототипічних категорій у людській свідомості та закономірності ровитку прототипічних граматичних категорій. Предметом наукової розвідки є прототипічні характеристики англійських іменників. Мета роботи зводена до визначення адекватних критеріїв щодо створення прототипічної класифікації іменників у сучасній англійській мові. Методологічно це дослідження базується на законах пізнання, на таких психологічних категоріях як концептуальна категорія, прототип, на теорії логіко-граматичної динаміки (О. А. Жаборюк). Було застосовано методи дескриптивного аналізу та зіставлення. Результати роботи пропонують принципи побудови прототипічної класифікації англійських іменників. Практичне значення дослідження полягає у можливості використати її висновки у процесі викладання англійської мови як іноземної, а також у разі проведення фундаментальних когнітивних досліджень частин мови в англістиці. Висновки наукової розвідки полягають у визнанні наступних положень: людська думка структурована як предикація, вербалізація конституентів такої структури підсвідомо пов’язана із протитипічними категоріями людського мислення та мовлення, що розвинулись у процесі еволюції, отже, визначення частин мови має базуватися на прототипічних семантичних і формальних характеристиках. Прототипічна семантика іменника — субстанціональність, базові прототипічні формальні характеристики — відмінок, здібність сполучатись із означеним артиклем, прийменником, синтаксично функціонувати як підмет, додаток, предикатив, атрибутивний модифікатор інших іменників.

Посилання

Alexeyeva, I. O. (2007), Theoretical English Grammar Course, Nova Knyha, Vinnytsa, 328 p.

Barabash, T. A. (2000), English Grammar Manual [Posobie po grammatike anglijskogo jazyka], JUNVES, Moscow, 329 p.

Barsuk, L. V. (1990), «Problems of Identification of Words of Wide Semantics», Psychological problems of semantics [«Problemy identifikacii znachenija slov shirokoj semantiki», Psiholingvisticheskie problemy semantiki], Tver’, pp. 31–39.

Biber, D. et al. (2000), Longman Grammar of Spoken and Written English, Pearson Education, Harlow, 1204 p.

Blokh, M. Y. (2009), A Course in Theoretical English Grammar, Higher School, Moscow, 383 p.

Colwell, G., Knox, J. (1973), What’s the Usage? Reston Publishing Company, Reston, 340 p.

Emel’janova, O. V. et al. (2003), Grammar of Modern English [Grammatika sovremennogo anglijskogo jazyka], ACADEMIA, Moscow, 639 p.

Evans, V., Green, M. (2006), Cognitive Linguistics, Edinburg University Press, 851 p.

Fries, Ch. (1958), The Structure of American English, The Ronald Press, N. Y., 614 p.

Gordon, E., Krylova, I. (2009), A Grammar of Present-Day English, Vysshaya Shkola, Moscow, 334 p.

Irten’eva, N. F. (1956), Grammar of Modern English (theoretical course) [Grammatika sovremennogo anglijskogo jazyka (teoreticheskij kurs)], Uchpedgiz, Moscow, 190 p.

Katz, J. J. (1970), «Interpretative Semantics vs Generative Semantics», Foundations of Language, vol. 8, No. 2, pp. 220–259.

Kharitonov, I. K. (2008), Theoretical English Grammar, Nova Knyha, Vinnytsa, 352 p.

Kolodkina, G. N. (1997), «Psychological Study of Feature Structures», Psycholinguistic studies: word and text. Collection of scientific papers [«Psikhologicheskoe issledovanie priznakovykh struktur», Psikholingvisticheskie issledovanija: slovo i tekst. Sbornik nauchnykh trudov], Tver’ State University Publishing house, Tver’, pp. 56–67.

Leech, G., Deucher, D., Hoogenrad, R. (1982), English Grammar for Today: a New Introduction, Basingstoke, London, 224 p.

Legget, E. S. (1961), American Grammar, Greenwich Books, N. Y., 111 p.

Matuznaja, N. A. (1990), Grammatical Content and Classification of Nouns in Modern English: Thesis [Grammaticheskoe soderzhanie i klassifikacija imen sushhestvitel’nykh v sovremennom anglijskom jazyke: dis. … kand. filol. nauk: 10.02.04], Odessa I. I. Mechnikov State University, Odessa, 180 p.

Moiseienko, N. G. (1999), The meaning and use of the indefinite pronouns in Modern English: Thesis [Znachenie i upotreblenie neopredelennykh mestoimenij v sovremennom anglijskom jazyke: dis. … kand. filol. nauk: 10.02.04], Odessa I. I. Mechnikov State University, Odessa, 180 p.

Nesfield, J. (1910), English Grammar: Past and Present, MacMillan, London, 470 p.

Philosophical Encyclopaedic Dictionary (2007) [Filosofskij enciklopedicheskij slovar’], Infra-M, Moscow, 575 p.

Reznik, R. V. et al. (1999), A Grammar of Modern English Usage, Flinta, Moscow, 686 p.

Rubinshtejn, C. L. (2004), Theoretical Foundation of General Psychology [Osnovy obshhej psihologii], Piter, St. Petersburg, 705 p.

Simon Cheng (1988), «Recognition, Thinking and Learning as informational processes», Psychological Journal [«Raspoznavanie, myshlenie i obuchenie kak informacionnye process», Psikhologicheskij zhurnal], Nauka, Moscow, vol. 2, pp. 33–46.

Shherba, L. V. (1928), «About Parts of Speech in the Russian Language», Russian Speech, New series, II [«O chastjakh rechi v russkom jazyke», Russkaja rech’, novaja serija, II], ACADEMIA, Leningrad, pp. 5–27.

Smirnickij, A. I. (1959), Morphology of the English Language [Morfologija anglijskogo jazyka], ILIJA, Moscow, 440 p.

Solso, R. L. (2006), Cognitive Psychology [Kognitivnaja psihologija], Piter, St. Petersburg, 589 p.

Swan, M. (2003), Practical English Usage, Oxford University Press, 653 p.

Volkova, I. M. (2011), Theoretical Grammar Practice, Osvita Ukrainy, Kiev, 148 p.

Volkova, I. M. (2010), Theoretical Grammar of English: Modern Approach, Osvita Ukrainy, Kiev, 256 p.

Vysokov, E. I. (2002), «Thematic Context in the System of Natural Categories Organization», Psychological Journal [«Tematicheskij kontekst v sisteme organizacij estestvennyh kategorij», Psikhologicheskij zhurnal], Nauka, Moscow, vol. 23, No. 5, pp. 73–79.

Zhaborjuk, O. A. (2009), «Psychogenesis Problem through the Prism of the Theory of Logico-grammatic Dynamics», Linguistics [«Problema psyhogenezy kriz’ pryzmu teorii’ logiko-gramatychnoi’ dynamiky», Movoznavstvo], O. O. Potebnya Institute of Linguistics NAS of Ukraine, Kiev, vol. 6, pp. 3–15.

Zhaborjuk, O. A., Zhaborjuk, I. A. (2015), «Language, Thinking and Art», Writings in Romance-Germanic Philology [«Mova, myslennja, ta mystectvo», Zapysky z romano-germans’koi’ filologii], Odessa, vol. 1 (34), pp. 37–44.

Zhirmunskij, V. M. (1968), «About the Nature of Parts of Speech and their Classification», Issues of the theory of parts of speech [«O prirode chastej rechi i ih klassifikacii», Voprosy teorii chastej rechi], Academy of Sciences of USSR, Leningrad, pp. 7–32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-23

Номер

Розділ

Питання фонетики, словотвору та граматики