Редакційний штат

Редактори

Ольга Ляху, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Ольга Вадимовна Мальцева, Ukraine

Євгеній Миколайович Степанов, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Ukraine