Редакційний штат

Редактори

Євгеній Миколайович Степанов, д-р філол. наук, проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Наталія ГеоргіЇвна Арефьева, д-р філол. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Ольга Вадимівна Мальцева, канд. філол. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна