ПОХВАЛА ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ МАНІПУЛЯТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2018.29.139385

Ключові слова:

медичний дискурс, маніпулятивна стратегія, похвала, мовленнєвий акт

Анотація

Мета статті — показати особливості похвали як вияву маніпулятивної тактики позитиву в медичному середовищі. Об’єкт вивчення — медичний дискурс, предмет — похвала. У роботі використано традиційні методи спостереження, компонентного аналізу й описовий метод. Результат роботи полягає у з’ясуванні ілокутивних, перлокутивних та локутивних сил похвали як мовленнєвого акту в трансакції лікар-пацієнт. Подано опис екстралінгвальних чинників, які впливають на еффективність похвали в медичному середовищі. Заналізовано мовні засоби маніфестації похвали в її прототипічній усній формі; схарактеризовано модально-регулятивний характер її функціонування з позицїї коммунікативно домінуючого лікаря. Висновки. Похвала в медичному дискурсі репрезентує принципи милосердя та гуманізму. Її перлокутивний потенціал у нерівноправному інституціональному спілкуванні діади лікар-пацієнт на різних етапах лікування досить високий. Використання похвали як маніпулятивної стратегїї позитиву в медичному дискурсі має свої лексико-граматичні, синтаксичні та просодичні особливості. Перспективними вважаємо дослідження способів висловлення схвалення у процесі спілкування нерівноправних партнерів з позиції веденого в медичному середовищі. Чекають на свого дослідника також особливості мовленнєвої поведінки комунікантів у дихотомії лікар-лікар з урахуванням їхніх статусних характеристик та ситуацій спілкування. Результати розвідки можуть бути використані при вивченні медичного дискурсу, в курсі деонтології, лінгвокультурології, а також у процесі підготовки студентів-медиків до клінічної практики.

Біографія автора

Т. В. Тукова, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»

Tetyana V. TUKOVA

Посилання

Barsukova, M. I. (2002), «Speech strategies and tactics of medical discourse», Ancient world and we [«Rechevyje strategii i taktiki meditsinskogo diskursa», Antichnyj mir i my], The College, Saratov, vol. 9, pp. 82–87.

Borisova, I. M. (1997), «The integrity of the colloquial text in the light of categorical comparisons», Stylistics [«Tsel’nost’ razgovornogo teksta v svete kategorial’nykh sopostavlenij», Stylistyka], Uniwersytet Opolski, Opole, vol. 6, pp. 371–386.

Bochkova, L. G., Naumova, Ye. V. (2007), «Doctor is a lingvoactive profession», Harold of the Medical University [«Vrach — lingvoaktivnaja professija», Izvestija meditsinskogo universiteta], Saratov Medical State University, Saratov, vol. 4 (80), available at : http://www.sgmu.ru/news/paper/2007/04/art05.html.

Van Dijk, T. A. (1989), Language. Cognition. Communication : transl. from English [Jazyk. Poznanije. Kommunikatsija], Progress, Moscow, 312 p.

Dedova, O. M. (1999), «Speech influence in the communicative situation «doctor-patient»», Culture of communication and its formation [«Rechevoje vozdejstvije v kommunikativnoj situatsii «vrach — bol’noj»», Kul’tura obshchenija i jejo formirovanije], Voronezh State University Publishing House, Voronezh, pp. 77–78.

Dzarayeva, N. A., Rogozhnikova, R. A. (2014), «Strategies and tactics of speech behavior of a doctor», Bulletin of the Perm Humanitarian and Pedagogical University. Series No. 1. Psychological and pedagogical sciences [«Strategii i taktiki rechevogo povedenija vracha», Vestnik Permskogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta. Serija № 1. Psikhologicheskije i pedagogicheskije nauki], Perm, issue 1-2, pp. 47–53.

Zhura, V. V. (2008), Discourse competence of the doctor in oral medical communication: Author’s thesis [Diskursivnaja kompetentsija vracha v ustnom meditsinskom obshchenii : avtoref. dis. … d-ra filol. nauk : 10.02.01], Volgograd, 40 p.

Issers, O. S. (2008), Communicative strategies and tactics of Russian speech, 5 th ed. [Kommunikativnyje strategii i taktiki russkoj rechi, 5-e izd.], LKI Publ. house, Moscow, 288 p.

Leshchenko, T. O., Tukova, T. V. (2017), «Compliment as a manifestation of manipulative tactics of positive in medical discourse», Language and Culture Scientific Journal [«Komplíment jak projav manípuljatyvnoji taktyky pozytyvu v medychnomu dyskursí», Mova í kul’tura : naukovyj zhurnal], Dm. Burago Publ. house, Kyiv, issue 20, vol. 3 (188), pp. 5–10.

Litvinenko, N. P. (2010), Contemporary Ukrainian Medical Discourse : Author’s thesis [Suchasnyj ukrajins’kyj medychnyj dyskurs : avtoref. dys. ... d-ra fílol. nauk : 10.02.01], Kyiv, 35 p.

Praise encourages a person to work better [ Pokhvala podstjogivajet cheloveka rabotat’ luchshe], available at : https://www.medweb.ru/news/pokhvala-podstegivaet-cheloveka-rabotat-luchshe.

Searle, J. (1986), «What is the speech act», New in foreign linguistics : the theory of speech acts [«Chto takoje rechevoj akt», Novoje v zarubezhnoj lingvistike : teorija rechevykh aktov], Progress, Moscow, vol. 17, pp. 151–169.

Shanína, O. S. (2012), «Phatic speech genres in medical discourse», Language and intercultural communication. Pragmatic, linguistic and cultural and semantic-stylistic issues of interlingual communication : Proceedings of the 2nd International scientific and practical conf., November 28-29. 2012 : in 2 vol. [«Fatychni movlennievi zhanry u medychnomu dyskursi», Mova ta mizhkulʹturna komunikatsija. Prahmatychni, linhvokulʹturolohichni ta semantyko-stylistychni pytannja mizhmovnoji komunikatsiji : materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 28-29 lystop. 2012 r. : u 2 t.], ed. Yu. O. Shepel’, Dnípropetrovs’k Oles’ Honchar National University, vol. 2, pp. 99–105.

Shkits’ka, I. Yu. (2012), Manipulative positive tactics : linguistic aspect : monograph [Manipuljatyvni taktyky pozytyvu : lingvistychnyj aspect : monografija /nauk. red.], sci. ed. V. M. Britsyn, Dm. Burago Publishing house, Kyiv, 440 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-23

Номер

Розділ

Питання загальної та комунікативної лінгвістики