КОМП’ЮТЕРОНІМИ: СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2018.29.139329

Ключові слова:

ономастика, ідеонім, комп’ютеронім, структурний тип

Анотація

Статтю присвячено дослідженню комп’ютеронімів — власних назв на позначення різних типів комп’ютерних програм. Метою статті є встановлення структурних типів комп’ютеронімів. Об’єктом дослідження послугували англомовні комп’ютероніми, предметом — їхні структурні особливості. Матеріалом дослідження було обрано 100 англомовних комп’ютеронімів на позначення комп’ютерних ігор методом суцільної вибірки з рейтингу Metacritic, в якому зібрано опубліковані у ЗМІ відгуки про фільми, ігри, музичні альбоми та под., на підставі яких вираховується середня оцінка за стобальною шкалою кожного з тих, що увійшли до переліку найпопулярніших. Рейтинг оновлюється кожні 90 днів, дата збору матеріалу — квітень 2018 року. Висновки: проведене дослідження дало змогу встановити, що провідні позиції серед комп’ютеронімів посідають багатокомпонентні та однокомпонентні словосполучення, тобто такі номінації, що експлікують сутність гри, найповніше її характеризують ще на першому етапі сприйняття власної назви. Подальші розвідки заплановано спрямувати на дослідження семантики комп’ютеронімів англійської мови та структурно-семантичного потенціалу англомовних ідеонімів усіх підкласів з метою визначення їхніх загальних та дистинктивних рис.

Біографія автора

О. О. Васильєва, Національний університет «Одеська юридична академія»

Olga VASILYEVA

Посилання

Buchko, D. H. (2012), Dictionary of Ukrainian onomastic terminology [Slovnyk ukrainskoi onomastychnoi terminolohii], Ranok-NT, Kharkiv, 256 p.

Vasylieva, O. O. (2016), «Denotative-nominative classification of ideonyms», Scientific herald of the Lesia Ukrainka Eastern European National University. Series Philology, Linguistics [«Denotatno-nominatyvna klasyfikatsiia ideonimiv», Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. Seria Filolohichni nauky. Movoznavstvo], Lutsk, vol. 6, pp. 165–168.

Nimchuk, V. (1966), «Ukrainian onomastic terminology (draft)», News Ukrainian onomastic commission [«Ukraїns’ka onomastychna termіnolohіja (proekt)», Povіdomlennja Ukraїns’koї onomastychnoї komіsії], Naukova dumka, Kiev, pp. 24–43.

Podolskaya, N. V. (1988), Dictionary of Russian onomastic terminology [Slovar’ russkoj onomasticheskoj terminologii], Nauka, Moscow, 192 p.

Superanskaya, A. V. (2007), The general theory of proper names [Obshhaja teorija imeni sobstvennogo], LKI Publishing house, Moscow, 368 p.

Torchyns’kyj, M. M. (2010), Structure, typology and functіoning of onyms in the Ukrainian language: Thesis [Struktura, tipolohіja і funkcіonuvannja onіmnoї leksyky ukraїns’koї movy : dys. … doktora fіlol. nauk : 10.02.01], Kiev, 502 p.

Butler, J. O. (2015), «Psychological Ramifications of Videogame Naming in The Simpsons», Names, vol. 63, No. 4, pp. 210–219.

Age breakdown of video game players in the United States in 2017, available at: https: //www.statista.com/ statistics/189582/ age-of-us-video-game-players-since-2010/

Video Game Reviews, Articles, Trailers and more, available at: http://www.metacritic.com/game.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-23

Номер

Розділ

Питання лінгвоконцептології та лексикології