DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2018.29.139367

МАКАРОНІЗМИ В РОМАНІ С. МІНАЄВА «ДУХLESS

Т. І. Крупеньова

Анотація


Мета цієї статті — виявити мовні засоби об’єктивації гіпертексту і інтердискурс твору Сергія Мінаєва «Духless». Об’єктом дослідження визначено мову постмодерністського дискурсу. Предметом вивчення є макаронізми, які є іншомовними компонентами в тексті роману С. Мінаєва «Духless», і які включено автором з певною метою. Вони наділені набором власних функцій відповідно до експліцитного або імпліцитного авторського задуму. Дослідження матеріалу проводилося з опертям на синхронно-описовий метод з елементами аналізу на рівні глибинної семантики. В окремих випадках було використано експериментально-трансформаційний метод лінгвістичного дослідження. Висновки: макаронізми виконують комічну, номінативну, естетичну функції, а також функцію агресивної демонстрації мовної компетентності. Загальноприйнятий погляд на макаронізми як на засіб, який використовують для створення комічного ефекту, не знаходить підтвердження в працях сучасних лінгвістів. Нерідко макаронізми ставлять на один щабель з варваризмами, і розрізнювальна межа між ними поступово зникає. До макаронізмів відносять сьогодні будь-
яке іншомовне вкраплення.


Ключові слова


макаронізми; макаронічна мова; мовна гра; постмодерністський дискурс; функції

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kirienko, M. Yu. (1992), Macaroni speech as a function of foreign inclusions : Thesis [Makaronicheskaja rech’ kak funkcija inojazychnykh vkraplenij : dis. … kand. filol. nauk : 10.02.01], Rostov on Don, 140 p.

Kondratenko, N. V. (2012), Syntax of Ukrainian Modernist and Postmodern Art Discourse [Syntaksys ukrai’ns’koho modernists’koho i postmodernists’koho khudozhn’oho dyskursu], Dmitry Burago Publishing House, Kiev, 328 p.

Minaev, S. S. (2011), Spiritless. The Tale of an Unreal Man [Dukhless. Povest’ o nenastojashhem cheloveke], AST, Moscow, TOV, Kiev, 320 p.

Novikov, V. (2005), Dictionary of fashion words [Slovar’ modnykh slov], Zebra E, Moscow, 156 p.

Norlsenyan, V. S. (2000), Macaronisms of English origin in modern Russian : Author’s thesis (synopsis) [Makaronizmy anglijskogo proiskhozhdenija v sovremennom russkom jazyke : avtoref. dis. … kand. filol. nauk : 10.02.01],Rostov-na-Dony, 28 p.

Soloviev, G. M. (2009), «Reflections on fictitious literature, or hemorrhoids of our time», Word. Moral. Law : collection of scientific papers [«Razmyshlenija o nenastojashhej literature, ili gemorroj nashego vremeni», Slovo. Nravstvennost’. Zakon : sbornik nauchnykh trudov, posvjashhennykh jubileju professora A. V. Ostashevskogo], Krasnodar, vol. 2, pp. 399–405.

Ursul, N. V. (2012), «The development of macaronic speech in British culture», Linguistic country studies : methods of analysis, technology of teaching : collection of articles : in 2 vol. [«Razvitie makaronizmov v britanskoj kul’ture», Lingvostranovedenie : metody analiza, tehnologija obuchenija : sbornik statej : v 2 ch.], MGIMO-University Publishing house, Moscow, vol. 1, pp. 105–112.

Malcolm, N. (1997), The Origins of English Nonsense, Fontana Press, London, 328 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кириенко М. Ю. Макароническая речь как функция иноязычных вкраплений : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01. — Ростов н/Д., 1992. — 140 с.

Кондратенко Н. В. Синтаксис українського модерністського і постмодерністського художнього дискурсу : [монографія]. — К.: ВД Дм. Бураго, 2012. — 328 с.

Минаев С. С. Духless. Повесть о ненастоящем человеке : [роман]. — М. : АСТ : Астрель; Киев : ТОВ ЦНМЛ, 2011. — 320 с.

Новиков В. Словарь модных слов. — М. : Зебра Е, 2005. — 156 с.

Норлусенян В. С. Макаронизмы английского происхождения в современном русском языке : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.01. — Ростов н/Д., 2000. — 28 с.

Соловьёв Г. М. Размышления о ненастоящей литературе, или геморрой нашего времени // Слово. Нравственность. Закон : сборник научных трудов, посвящённых юбилею профессора А. В. Осташевского. — Краснодар, 2009. — Ч. 2. — С. 399–405.

Урсул Н. В. Развитие макаронизмов в британской культуре // Лингвострановедение : методы анализа, технология обучения : сборник статей : в 2 ч. — М. : Изд-во МГИМО–Университет, 2012. — Ч. 1. Языки в аспекте лингвострановедения. — С. 105–112.

Malcolm N. The Origins of English Nonsense. — London : Fontana Press, 1997. — 328 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)