АДВОКАТСЬКА ПРОМОВА ЯК СИНТЕЗ ІНСТИТУЦІЙНОГО ТА ПЕРСОНАЛЬНОГО ДИСКУРСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2018.29.139369

Ключові слова:

захисна промова адвоката, дискурс, текст, інституційний дискурс, персональний дискурс

Анотація

Актуальність роботи зумовлена необхідністю виявлення місця адвокатської промови в мовленнєвому інформаційному просторі судового засідання. Об’єктом нашої роботи є сучасні успішні американські захисні промови адвокатів. Предметом дослідження слугують інституційно-персональні дискурсивні особливості сучасних успішних адвокатських промов. Мета дослідження полягає у виявленні ознак персонального та інституційного дискурсів у захисних промовах. У роботі застосовано загальнонаукові методи, а саме: абстрагування, аналогії, елементів аналізу, синтезу, індукції та дедукції, які забезпечують теоретичне обґрунтування результатів і висновкові засади розвідки. У результаті нашої роботи розглянуто основні підходи до інтерпретації поняття «дискурс»; вивчено критерії диференціації різних типів дискурсу; виявлено різнорідні дискурсивні характеристики адвокатської промови. Практичне застосування отриманих результатів є доречним у викладанні курсів стилістики англійської мови, загального мовознавства, текстології та юрислінгвістики. Зроблено висновок, що адвокатська промова є особливим типом інституційно-персонального дискурсу, оскільки поєднує в собі риси обох цих видів дискурсу.

Біографія автора

В. І. Куковська, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

Viktoriia I. KUKOVSKA

Посилання

Shevchenko, I. S. (ed.), Morozova, O. I., Martynjuk, A. P., etc. (2005), Discourse as a cognitive-communicative phenomenon [Dyskurs yak kohnityvno-komunikatyvnyj fenomen], Constant, Kharkiv, 356 p.

Dressler, V (1978), « Syntax of the text», New in foreign linguistics [«Syntaksys teksta», Novoe v zarubezhnoj lingvistike], Progress, Moscow, vol. 8, pp. 111–138.

Karasik, V. I. (2000), «About discourse types», The Language personality : institutional and personal discourse [«O tipakh diskursa», Jazykovaja lichnost’ : institutsionalnyj i personalnyj diskurs], ed. by V. I. Karasik and G. G. Slyshkin, Peremena, Volgograd, pp. 5–20.

Kus’ko, K. Ya (2001), «Problems of Discourse Linguistics», Foreign Philology [«Problemy dyskursnoi linhvistyky», Inozemna filolohija], Lviv, vol. 112, pp. 161–168.

Popova, T. G, Fedulova, M. N. (2010), «About feature of the judicial speech», Bulletin of the Southern Ural State University. Series : Linguistics [«Ob osobennosti sudebnoj rechi», Vestnik Juzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Serija Lingvistika], Cheljabinsk, vol. 10, pp. 57–59.

Solganik, G. Ya. (2005), «To the definition of the concepts «text» and «media text»», Bulletin of Moscow University, Series 10 : Journalism [«K opredeleniju ponjatij «tekst» i «mediatekst»», Vestnik Moskovskogo universiteta, Serija 10 : Zhurnalistika], Moscow, vol. 10 (2), pp. 7–16.

Frolova, I. E. (2009), Strategy of Confrontation in English Discourse : Monograph [Stratehija konfrontatsii v anhlomovnomu dyskursi : monohrafija], Karazin KhNU, Kharkiv, 344 p.

Sheygal, E. I. (2004), Semiotics of a political discourse [ Semiotika politicheskogo diskursa], Gnozis, Moscow, 324 p.

Ostman, J., Virtanen, T. (1995), «Discourse analysis», Handbook of Pragmatics. — Philadelphia, Amsterdam, pp. 239–253.

Sample Closing Arguments Transcripts, available at : http://defensewiki.ibj.org/index.php/Sample_Closing_Arguments_Transcripts.

Closing arguments — MSN. com, available at : http://msnbcmedia.msn.com/i/MSNBC/Sections/NEWS/120518_Edwards_Closing_Arguments.pdf.

United States of America vs. Vernice Kuglin, available at : http://www.constitution.org/tax/us-ic/kuglin/kuglin_transcript_030807_vol_4.txt.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-23

Номер

Розділ

Питання загальної та комунікативної лінгвістики