Про журнал

У збірнику «Мова», заснованому в 1993 році, публікуються результати досліджень актуальних теоретичних і прикладних проблем лінгвістики, різноаспектних досліджень феномену мови і мовлення, а також рецензії монографій, наукових збірників, словників, підручників й навчальних посібників, присвячених вивченню мов.

ISSN 2307-4558 (друкована версія), eISSN 2414-9489 (онлайн-версія)
DOI 10.18524/2307-4558

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (чинне до 31.03.2024 р.): КВ № 8932 від 06.07.2004 р.

Згідно із Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 429 від 22.02.2024 р. збірник зареєстрований як друковане медіа із ідентифікатором R30-02990.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. збірник внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі «Філологічні науки» за спеціальністю 035 – Філологія.

Періодичність виходу: 2 рази на рік
Мови видання: українська, англійська та інші офіційні мови ЄС
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: Степанов Євгеній Миколайович, д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції: Французький б-р, 24/26, Одеса, 65058, Україна
Телефон: +38 048 7488854; +38 096 4966406 ( Viber)
Електронна адреса: stepanov.odessa@gmail.come.stepanov@onu.edu.ua

Збірник реферується та індексується у таких базах даних: Інституційний репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова«Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського; «Україніка наукова»Index Copernicus International Journals Master List;  Google Академія; Ulrich’s Periodicals Directory; Directory of Research Journals Indexing (DRJI).