DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2018.29.139328

ОНІМНА СПЕЦИФІКА НАЗВ КВЕСТІВ В ЕЛЕКТРОННИХ ІГРАХ

Т. В. Варбанець

Анотація


Об’єктом дослідження є оніми на позначення об’єктів віртуальних світів електронних ігор (віртуалміфоніми) в англійській мові. Предметом дослідження є функціональні, мотиваційні, словотвірні й структурні особливості одного з класів віртуалміфонімів — віртуалміфоквестонімів. Матеріалом дослідження слугує картотека з 200 віртуалміфоквестонімів зі гри The Witcher 3: Wild Hunt. Висновками роботи можна вважати такі положення: 1) головні функції віртуалміфоквестонімів — систематизувати й розбивати на етапи ігровий досвід, а також полегшувати орієнтацію в ігровому світі; 2) цими цілями зумовлено їх структурну та дериваційну специфіку: найрозповсюдженішими є складені віртуалміфоквестоніми, утворені за допомогою словоскладання, які дозволяють якомога повніше описати сутність квесту; 3) щодо мотивації віртуалміфонімів, найчастіше функціонує пропозиційна мотивація, що покликано полегшити орієнтацію гравця у віртуальному всесвіті.


Ключові слова


електронна гра; віртуалміфонім; віртуалміфоквестонім; квест

Повний текст:

PDF

Посилання


Buchko, D. G., Tkachova, N. V. (2012), Ukrainian onomastic terminology dictionary [Slovnyk ukrai’ns’koi’ onomastychnoi’ terminologii’], Ranok-NT, Kharkiv, 212 p.

Varbanets, T. V. (2016), «Electronic Game Names and their Functions», Opera in Onomastica [«Virtualmifonimy ta jih funkciji», Zapysky z onomastyky], Odessa I. I. Mechnikov University, Odessa, vol. 19, pp. 24–31.

Varbanets, T. V. (2017), «Motivation of English Electronic Game Names», Ternopyl National Pedagogical University Scientific Journal. Series: Linguistics [«Motyvacija anglomovnykh virtualmifonimiv», Naukovi zapyskyTernopil’s’kogo nacional’nogo pedagogichnogo universytetu. Serija : Movoznavstvo], Ternopil’, vol. 1 (27), pp. 50–53.

Varbanets, T. V. (2016), «Virtual Game World Onomastics», Mova (Language) [«Onimija virtual’nykh svitiv elektronnykh igor», Mova], Odessa I. I. Mechnikov National University, Astroprynt, Odessa, Vol. 26, pp. 61–66.

Karpenko, M. Ju. (2016), The Onymic Space of the Internet (Based on English Site Names), PhD Thesis [Onimnyj prostir Internetu (na materiali anglomovnykh sajtonimiv) : dys. … kand. filol. nauk : 10.02.04],Odessa I. I. Mechnikov National University, 251 p.

Selivanova, O. O. (2010), Encyclopedia of Linguistics [Linhvistychna encyklopedija], Dovkillia-K, Poltava, 844 p.

Torchyns’kyj, M. M. (2010), Structure Typology and Functioning of Personal Names in the Ukrainian Language, Grand PhD Thesis [Struktura, typologija i funkcionuvannja onimnoi’ leksyky ukrai’ns’koi’ movy : avtoref. dys. … dokt. filol. nauk : 10.02.01], Kyiv National University, 502 p.

Oh, G., Kim, J. (2005), Effective Quest Designin MMORPG Environment, available at: https://web.archive.org/web/20050812082528/http://www.cmpevents.com/GD05/a.asp?option=C&V=11&SessID=4684.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бучко Д. Г., Ткачова Н. В. Словник української ономастичної термінології. – Харків : Ранок-НТ, 2012. — 256 с.

Варбанець Т. В. Віртуалміфоніми та їх функції // Записки з ономастики. — Одеса, 2016. — № 19. — С. 24–31.

Варбанець Т. В. Мотивація англомовних віртуалміфонімів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. — Тернопіль, 2017. — Вип. 1 (27). — С. 50–53.

Варбанець Т. В. Онімія віртуальних світів електронних ігор // Мова. — Одеса : Астропринт, 2016. — № 26. — С. 61–66.

Карпенко М. Ю. Онімний простір Інтернету (на матеріалі англомовних сайтонімів) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. — Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2016. — 251 с.

Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. — Полтава : Довкілля-К, 2010. — 844 с.

Торчинський М. М. Структура, типологія і функціонування онімної лексики української мови : автореф. дис. … докт. філол. наук: 10.02.01. — К., 2010. — 27 с.

Oh G., Kim J. Effective Quest Designin MMORPG Environment. — URL : https://web.archive.org/web/20050812082528/http://www.cmpevents.com/GD05/a.asp?option=C&V=11&SessID=4684

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)