№ 24 (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Питання комунікативістики та медіалінгвістики

КОНСТАТИВНІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ В АНГЛОМОВНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ РЕКЛАМІ PDF
Олена Валентинівна ДЯЧУК С. 5-8.
ФАСЦИНАТИВНА ІМАНЕНТНІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО ФЛІРТУ: ВЕРБАЛЬНИЙ І НЕВЕРБАЛЬНИЙ АСПЕКТИ PDF
Ліана Василівна КОЗЯРЕВИЧ-ЗОЗУЛЯ С. 9-12.
ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ У КОГНІТИВНОМУ ПРОСТОРІ ПЕРЕКЛАДУ PDF (Русский)
Ірина Олександрівна БИКОВА, Олена Олександрівна НОТІНА С. 13-18.
КОНСТИТУЕНТИ ДИСКУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ КОЛЕКТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ PDF (Русский)
Олена Прокопівна МАТУЗКОВА С. 18-22.
ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ФАНТАСТИЧНОГО ТВОРУ PDF (Русский)
Олександра Валеріївна САВЧЕНКО С. 23-26.
ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕХНІКУ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ PDF (Русский)
Світлана Петрівна САМОЙЛОВА С. 27-30.
ТЕКСТОВО-ДИСКУРСИВНІ КАТЕГОРІЇ КРОСВОРДА ЯК ЖАНРУ ЕНІГМАТИКИ PDF (Русский)
Олена Олександрівна СЕЛІВАНОВА С. 30-39.
ЕНЕРГEТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОВЛЕННЯ РАДІОБЕСІД З МОРСЬКОЇ ТЕМАТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОї МОВ) PDF (Русский)
Андрій Станіславович ШАЛЬОВ С. 39-43.
АНГЛІЙСЬКИЙ КОМПЛІМЕНТ: КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ Й ТАКТИКИ PDF (English)
Євгенія Юріївна АБРАМОВА С. 43-48.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДИСКУРСУ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ PDF (English)
Ілона Морисівна ДЕРІК С. 49-52.

Питання лексикології та грагматики

ІННОВАЦІЙНІ СУФІКСАЛЬНІ СУБСТАНТИВНІ ДЕРИВАТИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ В ПОЕТИЧНОМУ ІДІОМОВЛЕННІ МИХАЙЛА СТРЕЛЬБИЦЬКОГО PDF
Надія Дмитрівна ДИХТЯР С. 53-59.
МІФОЛОГІЧНІ, ЕТИМОЛОГІЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ОСНОВИ БІНАРНОЇ ОПОЗИЦІЇ КОЛЬОРОПОЗНАЧЕНЬ ’ЧОРНИЙ’ / ’БІЛИЙ’ PDF
Тетяна Борисівна КОЗАК, Тетяна Валеріївна ТУПІКОВА С. 59-63.
СЕМАНТИЧНА СПІВВІДНЕСЕНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСЕМ SOME І ANY В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ PDF
Наталія Григорівна Мойсеєнко С. 64-67.
ПОКАЗНИКИ КАТЕГОРІЇ ОЗНАЧЕНОСТІ ТА НЕОЗНАЧЕНОСТІ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА ЇХ ВІДПОВІДНИКИ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ PDF
Любов Володимирівна СІЗОВА С. 67-70.
КІЛЬКІСНА ТА ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМ АКСІОНОМЕНІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ PDF
Тетяна Вячеславівна СОРОКА С. 71-77.
ЛЕКСИЧНА СИНОНІМІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ МОЛОДІЖНОМУ СЛЕНГУ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ) PDF
Марія Юріївна СТОЛЯР С. 77-83.
ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИСУ В ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЗАГАДОК PDF
Анна Олександрівна СТОЯНОВА С. 83-87.
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ЧАСТИН АНГЛІЙСЬКОЇ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ПРОПОВІДІ PDF (Русский)
Катерина Вікторівна БЕЗПАЛОВА С. 88-93.
ІНТЕГРОВАНІСТЬ ВЕРБАЛІЗОВАНИХ КОНЦЕПТІВ-АРХЕТИПІВ AIR І EARTH: ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF (Русский)
Ольга Сергіївна ГРІНЬКО С. 93-98.
ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОНІМНОГО ПРОСТОРУ РОМАНУ В. В. НАБОКОВА «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» PDF (Русский)
Ірина Володимирівна МУРАДЯН С. 98-102.
ГРАМАТИЧНИЙ МАРКЕР АЛЮЗІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ЦИКЛІВ АХМАТОВОЇ «ПІВНІЧНІ ЕЛЕГІЇ» ТА БИКОВА «НОВІ БАЛАДИ») PDF (Русский)
Олена Олександрівна СКОРОБОГАТОВА С. 102-106.
ПРО ДЕЯКІ ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ РОМАНУ Ч. АЙТМАТОВА «КОЛИ ПАДАЮТЬ ГОРИ (ВІЧНА НАРЕЧЕНА)» НА КАЗАХСЬКУ Й УЗБЕЦЬКУ МОВИ PDF (Русский)
Нургалі Артикбаєвич СИЗДИКБАЄВ С. 107-115.
ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНА ЛЕКСИКА АНТРОПОЦЕНТРИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ В РОСІЙСЬКИХ ГОВІРКАХ ОДЕЩИНИ: СОЦІОЛІНГВСТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF (Русский)
Тетяна Федорівна ШУМАРІНА, Олександра Сергіївна ЧУЛОЧНИКОВА С. 115-120.

Питання історії мови та методики її викладання

ПЕРЕВАГИ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В КУРСІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ PDF (Русский)
Марина Юріївна АВДОНІНА, Наїля Гарифівна ВАЛЄЄВА, Наталія Іванівна ЖАБО, Сергій Олександрович НІКІТІН С. 121-126.
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (ВІДМІНКОВИЙ КОНЦЕНТР): МІСЦЕВИЙ ВІДМІНОК PDF (Русский)
Тетяна Володимирівна КОВТУН С. 127-132.
ФОРМУВАННЯ СИНОНІМІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ З КИТАЙСЬКОЇ МОВИ НА РОСІЙСЬКУ PDF (Русский)
Ся МЕН С. 132-136.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО АНАЛІЗУ СУДОВИХ КНИГ КРИМСЬКОГО ХАНСТВА XVII–XVIII ст. PDF (Русский)
Олег Діляверович РУСТЕМОВ С. 136-145.
НАУКОВІ ІДЕЇ ТА ПОДВИЖНИЦЬ КА ДІЯЛЬ НІСТЬ В. І. ГРИГОРОВИЧА У РОЗВИТКУ ОДЕСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ PDF (Русский)
Євгеній Миколайович СТЕПАНОВ С. 146-154.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ РУХУ В КИТАЙСЬКІЙ АУДИТОРІЇ PDF (Русский)
Юннін ЦЗЯ С. 154-158.