DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2015.24.68631

СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ЧАСТИН АНГЛІЙСЬКОЇ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ПРОПОВІДІ

Катерина Вікторівна БЕЗПАЛОВА

Анотація


Мета статті — описати диференційні ознаки, які відрізняють проповідь від світських комунікативних актів. Проповідь трактується як промова, що виголошується в церкві священнослужителем (адресантом) перед общиною (адресатом) усно у формі монологу за допомогою певної мови (коду) з метою чинення релігійно мотивованого впливу на адресата. Встановлені макростратегії, які використовуються в альтернативній проповіді: проведення християнського вчення, впровадження у свідомість слухачів божественних істин, викладених у Біблії; відстоювання правильності свого вчення в порівнянні з іншими релігіями і релігійними напрямами; демонстрація практичного застосування Божественної логіки для досягнення особистого успіху, процвітання, благополуччя; висунення на перший план особи ритора, що прагне відповідати очікуванням соціуму і претендує на свою винятковість і обраність. Проаналізовано структурні складові тексту альтернативної релігійної проповіді: Вступ, Нарація, Трактовка та Висновки. Матеріалом дослідження слугували 11 англомовних проповідей загальною тривалістю 10 годин 15 хвилин, виголошених альтернативними проповідниками в концертних залах і на стадіонах.


Ключові слова


проповідь; вступ; нарація; трактовка; висновки; синтаксис

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Aristotel’. Ritorika / Aristotel’ // Antichnye ritoriki. — M. : Mysl’, 1978. — S. 15–166.

Pevnickij V. F. Cerkovnoe krasnorechie i ego osnovnye zakony / V. F. Pevnickij. — SPb., 1908. — 293 s.

Ryzhov Ju. V. Ignoto Deo : Novaja religioznost’ v kul’ture i iskusstve [Еlektronnyj resurs] / Ju. V. Ryzhov. — URL : http://www.binetti.ru/studia/ryzhov_11_3.shtml

Shlejermaher F. Rechi o religii k obrazovannym ljudjam, ee prezirajushhim [Eelektronnyj resurs] / F. Shlejermaher. — URL : http://pravv.km.ua/read/0025/13.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аристотель. Риторика / Аристотель // Античные риторики. — М. : Мысль, 1978. — С. 15–166.

Певницкий В. Ф. Церковное красноречие и его основные законы / В. Ф. Певницкий. — СПб., 1908. — 293 с.

Рыжов Ю. В. Ignoto Deo : Новая религиозность в культуре и искусстве [Электронный ресурс] / Ю. В. Рыжов. — Режим доступа : http://www.binetti.ru/studia/ryzhov_11_3.shtml

Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим [Электронный ресурс] / Ф. Шлейермахер. — Режим доступа : http://pravv.km.ua/read/0025/13.html

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)