DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2015.24.68633

ІНТЕГРОВАНІСТЬ ВЕРБАЛІЗОВАНИХ КОНЦЕПТІВ-АРХЕТИПІВ AIR І EARTH: ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Ольга Сергіївна ГРІНЬКО

Анотація


Мета статті — описати результати дослідження етимологічного аспекту інтегрованості вербалізованих концептів-архетипів AIR і EARTH. Об’єктом аналізу є прояви амбівалентності концептів-архетипів AIR і EARTH. Предмет аналізу — характеристики, що вказують на збереження архетипових ознак цих концептів на ранішніх етапах вербалізації. У результаті застосування методу типологічного аналізу виявлено типологічну співвіднесеність одиниць з іншими одиницями, що входять до дуальної опозиції вищого рівня абстрактності: UP — DOWN. Застосування методу етимологічного аналізу допомогло з’ясувати мотивацію етимологічного співвіднесення одиниць, що вербалізують такі концепти-архетипи, з низкою інших номінативних одиниць, у тому числі на основі релігійно-міфологічних уявлень. Виявлено й описано аспекти, що вказують на інтегрованість досліджуваних явищ, у тому числі, в межах дуальної опозиції UP — DOWN. Описано реалізацію інтегрованості верху і низу шляхом вербалізації образу прототипової осі, що з’єднує й об’єднує їх, а також інваріантного сюжету руху вздовж такої осі; виявлено та проаналізовано основні характеристики таких явищ. Висновки. Вербалізований концепт-архетип AIR на ранішніх етапах вербалізації має позитивні характеристики і виявляє ознаки народження та місця проживання душі і Бога. ВЕРХ / AIR протиставлено НИЗУ / EARTH, наділеному багатьма негативними якостями, що простежуються як у дериватах, так і в базових для розвитку лексеми коренях. Ключові ознаки материнства і народження при етимологічному аналізі виявляються лише побічно, через взаємодію з НЕБОМ, яке запліднює ЗЕМЛЮ.


Ключові слова


архетипові ознаки; вербалізація; бінарні опозиції верх-низ; небо-земля; інтегрованість; концепт-архетип; етимологічний аспект

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Borisova S. A. Metafory «neba» i «zemli» v germanskih jazykah : na indoevropejskom fone : dis. ... kand. filol. n. : 10.02.20 / S. A. Borisova. — M. : Voennyj un-t, 2007. — 180 s.

Zhakova T. E. Mifologema neba i zemli (verha i niza) v germanskih jazykah (na indoevropejskom fone) : dis. … kand. filol. n. : 10.02.04 / T. E. Zhakova. — M., 2001. — 189 s.

Krivaliova O. V. Koncepty «nebo» i «zemlia» v russkoj i nemeckoj jazykovyh kartinah mira : dis. ... kand. filol. n. : 10.02.19 / O. V. Krivaliova. — Ufa, 2008. — 213 s.

Makovskij M. M. Sravnitel’nyj slovar’ mifologicheskoj simvoliki v indoevropejskih jazykah : Obraz mira i miry obrazov / M. M. Makovskij. — M. : Gumanit. IC VLADOS, 1996. — 237 s.

Mify narodov mira. Enciklopedija : v 2 t. / gl. red. S. A. Tokarev. — M. : Sov. enciklopedija, 1991. — 671 s.

Appendix : List of Proto-Indo-European roots [Elektronnyj resurs] // Wiktionary. — URL : http:// en.wiktionary.org/wiki/Appendix:List_of_Proto-Indo-European_roots

Indo-European Etymological Dictionary — Indogermanisches Etymologisches Woertebuch (J. Pokorny) [Elektronnyj resurs]. — URL : http://dnghu.org/indoeuropean.html

Kluge F. Etymological dictionary of the German language [Elektronnyj resurs] / F. Kluge. URL : http://www.archive.org/details/etymologicaldict00kluguoft

Online Etymology Dictionary [Elektronnyj resurs]. — URL : http://www.etymonline.com

Wikipedia, the free encyclopaedia [Elektronnyj resurs]. — URL : http://www.wikipedia.org/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Борисова С. А. Метафоры «неба» и «земли» в германских языках : на индоевропейском фоне : дис. ... канд. филол. н. : 10.02.20 / С. А. Борисова. — М. : Военный ун-т, 2007. — 180 с.

Жакова Т. Е. Мифологема неба и земли (верха и низа) в германских языках (на индоевропейском фоне) : дис. … канд. филол. н. : 10.02.04 / Т. Е. Жакова. — М., 2001. — 189 с.

Кривалёва О. В. Концепты «небо» и «земля» в русской и немецкой языковых картинах мира : дис. ... канд. филол. н. : 10.02.19 / О. В. Кривалёва. — Уфа, 2008. — 213 с.

Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках : Образ мира и миры образов / М. М. Маковский. — М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1996. — 237 с.

Мифы народов мира. Энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. — М. : Сов. энциклопедия,1991. — Т. 1. — 671 с.

Appendix : List of Proto-Indo-European roots [Электронный ресурс] // Wiktionary. — URL : http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:List_of_Proto-Indo-European_roots

Indo-European Etymological Dictionary — Indogermanisches Etymologisches Woertebuch (J. Pokorny) [Электронный ресурс]. — URL : http://dnghu.org/indoeuropean.html

Kluge F. Etymological dictionary of the German language [Электронный ресурс] / F. Kluge. — URL : http://www.archive.org/details/etymologicaldict00kluguoft

Online Etymology Dictionary [Электронный ресурс]. — URL : http://www.etymonline.com

Wikipedia, the free encyclopaedia [Электронный ресурс]. — URL : http://www.wikipedia.org/

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)