DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2015.24.68624

ІННОВАЦІЙНІ СУФІКСАЛЬНІ СУБСТАНТИВНІ ДЕРИВАТИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ В ПОЕТИЧНОМУ ІДІОМОВЛЕННІ МИХАЙЛА СТРЕЛЬБИЦЬКОГО

Надія Дмитрівна ДИХТЯР

Анотація


Мета статті полягає в комплексному аналізі авторських новотворів-субстантивів Михайла Стрельбицького, скерованому на з’ясування структурної, семантичної та функційної специфіки цих утворень як маркерів ідіостилю поета. Об’єктом дослідження є ідіостиль М. Стрельбицького. Предметом безпосереднього аналізу є потенційні / оказіональні деривати-субстантиви як один із важливих компонентів авторського ідіостилю. Провідними в дослідженні є методи спостереження, описовий метод з його прийомами зіставлення, узагальнення, інвентаризації та класифікації мовного матеріалу. Застосовується також контекстуально-інтерпретаційний і дериваційно-компонентний аналіз. Результат дослідження репрезентативних для ідіомовлення М. Стрельбицького шляхів творення суфіксальних субстантивних авторських дериватів на позначення істот засвідчує, що в цьому процесі беруть участь різноманітні словотворчі форманти, у ролі мотиваторів виступають переважно субстантиви та вербативи, значно поступаються ад’єктиви, на периферії містяться адвербіативи. Іноді потенційні / оказіональні деривати мають відповідники у кодифікованій літературній мові (хоча й характеризуються структурною відмінністю, але мають спільне словотвірне значення), іноді кодифіковані відповідники відсутні. Усі новотвори емоційно й аксіологічно марковані. Практичне застосування роботи полягає в тому, що її результати можуть бути використані при подальшому вивченні поетичного мовлення, у спецкурсах із лінгвостилістики, на позакласних заняттях у школі, при укладанні словника поетичного мовлення Михайла Стрельбицького.


Ключові слова


суфіксальні субстантиви; потенційні/оказіональні деривати; поетичне ідіомовлення; словотворчий формант; Михайло Стрельбицький

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezpojasko O. K. Morfemika ukraїns’koї movy / O. K. Bezpojasko, K. G. Gorodens’ka. — K. : Nauk. dumka, 1987. — 206 s.

Bilousenko P. I. Istorija sufiksal’noї systemy ukraїns’kogo imennyka (nazvy osib cholovichogo rodu) / P. I. Bilousenko. — K. : Vyd-vo KDPI, 1993. — 215 s.

Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoї ukraїns’koї movy (z dod., dopov. ta SD) / uklad. i golov. red. V. T. Busel. — K. ; Irpin’ : VTF Perun, 2009. — 1736 s.

Kyslіuk L. Novi tendenciї u tvorenni imennykiv-nazv osib suchasnoї ukraїns’koї movy / L. Kyslіuk // Aktual’ni problemy ukraїns’kogo slovotvoru. — Ivano-Frankivs’k : Plaj, 2002. — S. 217–225.

Koloїz Zh. V. Ukraїns’ka okazional’na deryvacija : monografija / Zh. V. Koloїz. — K. : Akcent, 2007. — 311 s.

Oleksenko V. P. Slovotvirni kategoriї imennyka : monografija / V. P. Oleksenko. — Herson : Ajlant, 2005. — 336 s.

Pavlenko L. P. Okazional’ni nominaciї osib u movi ukraїns’koї gazetnoї publicystyky / L. P. Pavlenko // Visnyk Harkivs’kogo universytetu. Ser. Filologija. — Harkiv, 2000. — Vyp. 491. — S. 287–290.

Strel’byc’kyj M. Istyna bosa, Via Dolorosa / M. Strel’byc’kyj. — Vinnycіa : T. P. Baranovs’ka, 2015. — 48 s.

Strel’byc’kyj M. P. Nauka vdіachnosti. Poemy, cykly / M. P. Strel’byc’kyj. — Vinnycіa : Knyga–Vega, 2006. — 348 s.

Strel’byc’kyj M. Pid nebom Konovalіuka. Poeziї / M. Strel’byc’kyj. — Vinnycіa : UNIVERSUM–Vinnycіa, 2004. — Kn. 2. — 296 s.

Strel’byc’kyj M. P. Shkola perepytuvan’. Virshi, cykly / M. P. Strel’byc’kyj. — Vinnycіa : DP Derzh. kartograf. fabryka, 2009. — 320 s.

Suchasna ukraїns’ka literaturna mova : Morfologija / za red. I. K. Bilodida. — K. : Nauk. dumka, 1969. — 578 s.

Jushhuk I. P. Ukraїns’ka mova / I. P. Jushhuk. — K. : Lybid’, 2004. — 640 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Безпояско О. К. Морфеміка української мови / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська. — К. : Наук. думка, 1987. — 206 с.

Білоусенко П. І. Історія суфіксальної системи українського іменника (назви осіб чоловічого роду) / П. І. Білоусенко. — К. : Вид-во КДПІ, 1993. — 215 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та СД) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К. ; Ірпінь : ВТФ Перун, 2009. — 1736 с.

Кислюк Л. Нові тенденції у творенні іменників-назв осіб сучасної української мови / Л. Кислюк // Актуальні проблеми українського словотвору. — Івано-Франківськ : Плай, 2002. — С. 217–225.

Колоїз Ж. В. Українська оказіональна деривація : монографія / Ж. В. Колоїз. — К. : Акцент, 2007. — 311 с.

Олексенко В. П. Словотвірні категорії іменника : монографія / В. П. Олексенко. — Херсон : Айлант, 2005. — 336 с.

Павленко Л. П. Оказіональні номінації осіб у мові української газетної публіцистики / Л. П. Павленко // Вісник Харківського університету. Сер. Філологія. — Харків, 2000. — Вип. 491. — С. 287–290.

Стрельбицький М. Істина боса, Via Dolorosa / М. Стрельбицький. — Вінниця : Т. П. Барановська, 2015. — 48 с.

Стрельбицький М. П. Наука вдячності. Поеми, цикли / М. П. Стрельбицький. — Вінниця : Книга — Вега, 2006. — 348 с.

Стрельбицький М. Під небом Коновалюка. Поезії / М. Стрельбицький. — Вінниця : УНІВЕРСУМ — Вінниця, 2004. — 296 с.

Стрельбицький М. П. Школа перепитувань. Вірші, цикли / М. П. Стрельбицький. — Вінниця : ДП Державна картографічна фабрика, 2009. — Кн. 2. — 320 с.

Сучасна українська літературна мова : Морфологія / за ред. І. К. Білодіда. — К. : Наукова думка, 1969. — 578 с.

Ющук І. П. Українська мова / І. П. Ющук. — К. : Либідь, 2004. — 640 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)