DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2015.24.68629

ЛЕКСИЧНА СИНОНІМІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ МОЛОДІЖНОМУ СЛЕНГУ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ)

Марія Юріївна СТОЛЯР

Анотація


Метою статті є виявлення і частковий аналіз репрезентативних для сучасного художього дискурсу сленгових лексичних синонімів. Об’єктом розгляду є репрезентативні для сучасного художнього дискурсу лексичні синоніми українського молодіжного сленгу. У результаті дослідження визначено мету їх уживання й особливості функціонування в текстах творів письменників постмодерністів. Наукові дослідження проблем українського молодіжного сленгу досить недавно стали об’єктом лінгвістичних досліджень (П. М. Грабовий, С. А. Мартос, Л. О. Ставицька, І. І. Щур та ін.). Висновки: за допомогою сленгової синонімії письменникам вдається досягти семантичної багатоплановості у стислій формі висловлювання. Яскраво і точно виражаються імліцитні комунікативні інтенції адресанта. На основі сленгової синонімії будуються такі стилістичні фігури, як ампліфікація, градація, плеоназм. Молодіжний сленг репрезентує реалії сучасності та продукує майбутнє мови й етносу.


Ключові слова


молодіжний сленг; художній дискурс; лексичні синоніми; сленгова синонімія

Повний текст:

PDF

Посилання


Kondratiuk O. Molodizhnyj sleng jak movne javyshhe [Elektronnyj resurs] / O. Kondratiuk. — Rezhym dostupu : http://www.ji.lviv.ua/n38texts/kondratyuk.htm

Masenko L. Usni formy pobutuvannia movy. Javysche vulgaryzacyji movlennia [Elektronnyj resurs] / L. Masenko. — Rezhym dostupu : http://www.ji.lviv.ua/n35texts/masenko-usni_formy.htm

Mac’ko L. Do pytannia pro ridnu movu i nacionalnyj kharakter / L. Mac’ko // Ukrajinske movoznavstvo : mizhvidomchyj naukovyj zbirnyk / vidp. red. A. K. Mojsienko. — K., 2010. — Vyp. 40/1. — S. 161–164.

Slovnyk suchasnogo ukrajinskogo slengu / uporiad. T. M. Kondratiuk. — Harkiv : Folio, 2006. — 350 s.

Stavitska L. Argo, zhargon, sleng. Socialna dyferencijatsija ukrajinskoji movy / L. Stavycka. — K. : Krytyka, 2005. — 464 s.

Hrystenko O. Molodizhnyj dyskurs ta jogo cinnisni dominanty / O. Hrystenko // Semantyka movy i tekstu : Materialy 9 naukovo-praktychnoji konferenciji / gol. red. V. I. Kononenko ; Prikarpatskyj nacionalnyj univ. im. Vasylia Stefanyka. — Ivano-Frankivsk : VDV TSIT, 2006. — S. 432–434.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кондратюк О. Молодіжний сленг як мовне явище [Електронний ресурс] / О. Кондратюк. — Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n38texts/kondratyuk.htm

Масенко Л. Усні форми побутування мови. Явище вульгаризації мовлення [Електронний ресурс] / Л. Масенко. — Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n35texts/masenko-usni_formy.htm

Мацько Л. До питання про рідну мову і національний характер / Л. Мацько // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / відп. ред. А. К. Мойсієнко. — К., 2010. — Вип. 40/1. — С. 161–164.

Словник сучасного українського сленгу / упоряд. Т. М. Кондратюк. — Харків : Фоліо, 2006. — 350 с.

Ставицька Л. Арґо, жарґон, сленґ. Соціяльна диференціяція української мови / Л. Ставицька. — К. : Критика, 2005. — 464 с.

Христенко О. Молодіжний дискурс та його ціннісні домінанти / О. Христенко // Семантика мови і тексту : матеріали ІХ науково-практичної конференції / гол. ред. В. І. Кононенко ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. — Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. — С. 432–434.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)