DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2015.24.68635

ГРАМАТИЧНИЙ МАРКЕР АЛЮЗІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ЦИКЛІВ АХМАТОВОЇ «ПІВНІЧНІ ЕЛЕГІЇ» ТА БИКОВА «НОВІ БАЛАДИ»)

Олена Олександрівна СКОРОБОГАТОВА

Анотація


Мета статті — дослідження граматичної основи алюзії, що поєднує цикл Дмитра Бикова «Нові балади» із циклом Анни Ахматової «Північні елегії». Об’єкт дослідження — субстантивати, використані в назвах і в тексті віршів циклів; предмет — поетичні значення, що виникли внаслідок формування ключової граматичної форми і вказують на інтертекстуальний зв’язок. Використано методи лінгвопоетичного, функціонально-граматичного й інтерпретаційного аналізу. Результат дослідження — виділення ключової морфолого-синтаксичної форми, якою є субстантиват. Описано значення, які набувають субстантивати в поетичному контексті, їх взаємодію всередині тексту і на міжтекстовому просторі одного автора, а також інтертекстуальний потенціал граматично маркованої одиниці, що займає сильну позицію назви вірша. Матеріали роботи можуть бути використані у дослідженні лінгвістичних основ інтертекстуальності, теорії функціональної граматики. Практичне застосування результатів дослідження можливе при складанні поетичної граматики російської мови, у практиці викладання лінгвістичного аналізу тексту, у спецкурсах із проблем інтертекстуальності та поетичної граматики.


Ключові слова


субстантиват; інтертекстуальність; поетична граматика; ключова граматична форма

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ahmatova A. A. Stihotvorenija i poemy / A. A. Ahmatova. — L. : Sov. pisatel’, 1976. — 560 s.

Bykov D. L. Blazhenstvo / Dmitrij Bykov. — M.: Eksmo, 2013. — 352 s.

Dal’ V. I. Tolkovyj slovar’ zhivogo velikorusskogo jazyka : v 4 t. / V. I. Dal’. — M.: Russkij jazyk. Media, 2005. — T. І. — 699, [9] s.

Kravcova I. «Severnye elegii» Anny Ahmatovoj (opyt interpretacii celogo) [Elektronnyj resurs] / Irina Kravcova. — Rezhim dostupa: http://www.akhmatova.org/articles2/kravtsova2.htm

Mnyh R. Smeh, grotesk i tragicheskaja buffonada v poetike Anny Ahmatovoj / R. Mnyh // Skvoz’ literaturu : sbornik statej k 80-letiju Leonida Genrihovicha Frizmana. — Kiev : ID Dm. Burago, 2015. — S. 294–316.

Rubanov A. Varlam Shalamov kak zerkalo russkogo kapitalizma (Varlam Tihonovich Shalamov) / Andrej Rubanov // Literaturnaja matrica. Uchebnik, napisannyj pisateliami. XX vek : sbornik. — 2-e izd. — SPb. : Limbus Press, OOO «Izdatel’stvo K. Tublina», 2011. — S. 723–740.

Skorobogatova E. A. Grammaticheskie znachenija i poeticheskie smysly : poeticheskij potencial russkoj grammatiki (morfologicheskie kategorii i leksiko-grammaticheskie razriady imeni) : monografija / E. A. Skorobogatova. — Har’kov : NTMT, 2012. — 480 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ахматова А. А. Стихотворения и поэмы / А. А. Ахматова. — Л. : Сов. писатель, 1976. — 560 с.

Быков Д. Л. Блаженство / Дмитрий Быков. — М.: Эксмо, 2013. — 352 с.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / В. И. Даль. — М.: Русский язык. Медиа, 2005. — Т. І. — 699, [9] c.

Кравцова И. «Северные элегии» Анны Ахматовой (опыт интерпретации целого) [Электронный ресурс] / Ирина Кравцова. — Режим доступа: http://www.akhmatova.org/articles2/kravtsova2.htm

Мных Р. Смех, гротеск и трагическая буффонада в поэтике Анны Ахматовой / Р. Мных // Сквозь литературу : сборник статей к 80-летию Леонида Генриховича Фризмана. — Киев : ИД Дм. Бураго, 2015. — С. 294–316.

Рубанов А. Варлам Шаламов как зеркало русского капитализма (Варлам Тихонович Шаламов) / Андрей Рубанов // Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. ХХ век : сборник. — 2-е изд. — СПб. : Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2011. — С. 723–740.

Скоробогатова Е. А. Грамматические значения и поэтические смыслы : поэтический потенциал русской грамматики (морфологические категории и лексико-грамматические разряды имени) : монография / Е. А. Скоробогатова. — Харьков : НТМТ, 2012. — 480 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)