DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2016.25.79729

МЕТАФОРИЗАЦІЯ ТА МЕТОНІМІЗАЦІЯ ЯК КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНІ МЕХАНІЗМИ НЕОЛОГІЗАЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ СОМАТИЧНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

І. О. ТАРАБА

Анотація


Мета дослідження полягає у виокремленні основних сфер, у яких відбуваються метонімічні та метафоричні переноси, внаслідок чого, на нашу думку, відбувається неологізація соматичної фразеології німецької мови, та у визначенні значень метонімічного й метафоричного механізмів у когнітивній діяльності людини. Предметом дослідження статті є основні фразеотворчі механізми неологізації німецької фразеології на матеріалі фразеологічних одиниць із соматичним компонентом. Результати роботи дають можливість зробити наступні висновки. Концептуальне перенесення на матеріалі соматизмів відбувається на основі народження нових смислів та активізації тих або інших аспектів, характеристик тіла та частин тіла людини, релевантних для тих чи інших найменувань. Ці положення мають практичне застосування щодо розробки питань збагачення фразеологічного фонду мови.


Ключові слова


неологізм; фразеологізм із соматичним компонентом; соматична фразеологія; концепт; німецька мова.

Повний текст:

PDF

Посилання


Debatin, B. (1995), Die Rationalität der Metapher. Eine sprachlichphilosophische und kommunikationstheoretische Untersuchung, De Gruyter, Berlin, 314 S.

Radden, G. (1994), «Konzeptuelle Metaphern in der kognitiven Semantik«, Kognitive Linguistik und Fremdsprachenerwerb, S. 69–87.

Römer, Ch., Matzke, B. (2003), Lexikologie des Deutschen. Eine Einführung, Narr, Tübingen, 226 S.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Debatin B. Die Rationalität der Metapher. Eine sprachlichphilosophische und kommunikationstheoretische Untersuchung / B. Debatin. — Berlin : De Gruyter, 1995. — 314 S.


Radden G. Konzeptuelle Metaphern in der kognitiven Semantik / G. Radden // Kognitive Linguistik und Fremdsprachenerwerb. — Tübingen : Narr, 1994. − S. 69–87.


Römer Ch. Lexikologie des Deutschen. Eine Einführung / Ch. Römer, B. Matzke. — Tübingen : Narr, 2003. — 226 S.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)