DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2016.25.79685

ЗАСАДИ УКЛАДАННЯ «ЗВЕДЕНОГО СЛОВНИКА-ДОВІДНИКА ТЕРМІНІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

О. В. НАРУШЕВИЧ-ВАСИЛЬЄВА

Анотація


Необхідність представити термінологію харчової промисловості (ХП) як цілісну систему, показати загальну картину її функціонування в українській мові зумовлює актуальність укладання «Зведеного словника-довідника термінів харчової промисловості» (далі Словник). Мета статті — розробити основні засади й виписати загальні принципи будови Словника. За об’єкт обрано макро- й мікроструктуру Словника зведеного типу. Предметом дослідження є розкриття особливостей двомовного лексикографування термінів ХП, упорядкованих за алфавітно-гніздовим способом їх подання в українській мові з відповідними російськими еквівалентами та паспортизованих за джерелами фіксації їхньої дефініції переважно у фаховій літературі та нормативно-правових документах. Результати дослідження відбито у формулюванні загальних принципів укладання Словника, в унаочненому конкретними прикладами описі його макро- й мікроструктури, в обґрунтуванні джерельної бази та призначення, у розробленні системи посилань. Висновком є те, що на основі розроблених засад укладання дефінітивно-перекладного Словника зведеного типу в перспективі можна створити термінологічну базу даних сфери ХП у форматі інформаційно-пошукової системи за реєстровим українськомовним терміном із зазначенням усіх фахових джерел його фіксації. Практично використовувати «Зведений словник-довідник термінів харчової промисловості» можуть: науковці, які досліджують спеціальну лексику сучасної української мови; спеціалісти сфери харчової промисловості, які прагнуть підвищити свій рівень професійної мовної компетентності; викладачі, аспіранти, студенти профільних вищих навчальних закладів, галузеві фахівці.


Ключові слова


термін; термінологічний словник; зведений словник-довідник; українсько-російський словник; макроструктура словника; мікроструктура словника; харчова промисловість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Gajdaenko, I. V. (2002), Names denoting taste : etymology, semantics, functions. Author’s thesis [Nazvy na poznachennja smaku : etymologija, semantyka, funkcionuvannia : avtoref. dys. ... kand. filol. nauk : 10.02.01], Zaporizhzhia, 16 p.

Goca, E. D. (2001), Names of food and kitchen utensils in Ukrainian Carpathian patoises : Thesis [Nazvy jizhi j kukhonnogo nachynnia v ukrajins’kykh karpats’kykh govorah : dys. ... kand. filol. nauk : 10.02.01], Uzhhorod, 466 p.

Grinev-Grinevich, S. V. (2009), Introduction to Terminography : a Simple and Easy Way to Compile a Dictionary, 3rd ed. [Vvedenie v terminografiju : Kak prosto i legko sostavit’ slovar’, 3-e izd.], Librokom, Moscow, 224 p.

Dems’ka Orysia (2010), Introduction to lexicography [Vstup do leksykografiji], Kyjevo-Mogylians’ka akademija, Kyiv, 266 p.

Dubichinskiy, V. V. (1998), Theoretical and Practical Lexicography [ Teoreticheskaja i prakticheskaja leksikografija], Vienna, Kharkov, 156 p.

General Classification (2007), Sectors of economy of Ukraine [ Galuzi narodnogo gospodarstva Ukrajiny], available at : http://uazakon.com/big/text771/pg3.htm

Kozyreva Z. G. (1984), History of food and food products names in the Ukrainian language : Thesis [Istorija nazvanij produktov pitanija i pishhi v ukrainskom jazyke : dis. ... kand. filol. nauk : 10.02.02], Kiev, 254 p.

Kryzhko, O. A. (1997), Semantic development of household lexicon of Ukrainian chronicles the end of XVII — beginning of XVIII century (names of food, beverages, food products) : Thesis [ Rozvytok semantyky pobutovoji leksyky ukrajins’kyh litopysiv kincia XVII — pochatku XVIII stolittia (nazvy jizhi, napojiv, produktiv kharchuvannia : dys. ... kand. filol. nauk : 10.02.01], Berdiansk, 220 p.

Nevoit, V. I. (1986), The Names of the Food and Eating Products in the Old Russian Language. Author’s thesis [Nazvanija pishhi i produktov pytanija v drevnerusskom jazyke : avtoref. dis ... kand. filol. nauk : 10.02.01], Kiev, 23 p.

Rudenko, S. M. (2000), Patterns and Characteristics of terms in sublanguage of catering (based on Ukrainian terminological system «mixed drinks») : Thesis [ Zakonomirnosti ta osoblyvosti terminotvorennia u pidmovi gromads’kogo harchuvannia (na materiali ukrajins’koji terminosystemy «Zmishani napoji») : dys. ... kand. filol. nauk : 10.02.01], Kyiv, 183 p.

Yacenko, S. A. (2009), The names of food products, dishes and beverages in the Ukrainian language in the XIV–XVII centuries : Thesis [Nazvy produktiv harchuvannia, strav i napojiv v ukrajins’kij movi XIV–XVII stolit’ : dys. ... kand. filol. nauk : 10.02.01], Kyiv, 242 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гайдаєнко І. В. Назви на позначення смаку : етимологія, семантика, функціонування : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / І. В. Гайдаєнко. — Запоріжжя, 2002. — 16 с.


Ґоца Е. Д. Назви їжі й кухонного начиння в українських карпатських говорах : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Е. Д. Ґоца. — Ужгород, 2001. — 466 с.


Гринев-Гриневич C. B. Введение в терминографию : Как просто и легко составить словарь : учеб. пособие / С. В. Гринев-Гриневич. — 3-е изд., доп. — М. : ЛИБРОКОМ, 2009. — 224 с.


Демська О. Вступ до лексикографії : навч. посібник / О. М. Демська. — К. : ВД Києво-Могилянська академія, 2010. — 266 с.


Дубичинский B. B. Теоретическая и практическая лексикография / В. В. Дубичинский. — Вена–Харьков, 1998. — 160 с.


Загальний Класифікатор «Галузі народного господарства України» (за станом на 27 березня 2007 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://uazakon.com/big/text771/pg3.htm


Козырева З. Г. История названий продуктов питания и пищи в украинском языке : дис. … канд. филол. наук : 10.02.02 / З. Г. Козырева. — Киев, 1984. — 254 с.


Крижко О. А. Розвиток семантики побутової лексики українських літописів кінця XVII — початку XVIII століття (назви їжі, напоїв, продуктів харчування) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / О. А Крижко. — Бердянськ, 1997. — 220 с.


Невойт В. И. Названия пищи и продуктов питания в древнерусском языке : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 / В. И. Невойт. — Киев, 1986. — 23 с.

Руденко С. М. Закономірності та особливості термінотворення у підмові громадського харчування (на матеріалі української терміносистеми «Змішані напої») : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / С. М. Руденко. — К., 2000. — 183 с.


Яценко С. А. Назви продуктів харчування, страв і напоїв в українській мові XIV–XVII століть : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / С. А. Яценко. – К., 2009. — 242 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)