DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2016.25.79676

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ОНІМІВ У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО

О. В. КОВАЛЬ, І. М. ГАПЄЄВА

Анотація


Мета роботи полягає в комплексному аналізі стилістичного потенціалу власних назв у поетичних текстах М. Вінграновського, що є об’єктом нашого вивчення, та у з’ясуванні впливу цих назв на структурно-семантичну організацію поетичного тексту. Застосовано метод функціонально-стилістичного аналізу онімів, що вживає поет. У мовотворчості будь-якого письменника відображається об’єктивна дійсність, яка в межах художнього твору набуває певних видозмін залежно від авторської мети. Така своєрідна інтерпретація дійсності розкриває індивідуальну специфіку кожного письменника. Результатом нашого дослідження є деякі спостереження та висновки: 1) апелюючи до свого уявлення про життя, митці відтворюють усю багатогранність світу за допомогою найрізноманітніших мовних засобів; 2) динамічний характер онімів зумовлено взаємозв’язком інтралінгвістичних і екстралінгвістичних чинників; 3) ці мовні одиниці найбільш точно відбивають процеси індивідуально-авторського світогляду та пізнання дійсності. Отже, власні назви переосмислюються митцем, зберігаючи при цьому первісну вмотивованість. Незважаючи на те, що вони не потребують додаткових пояснень, такі оніми в поетичних текстах набувають експресивного й естетичного навантаження.


Ключові слова


власні назви; оніми; індивідуально-авторський текст; художній образ; поезія М. Вінграновського

Повний текст:

PDF

Посилання


Vartanyan E. A. (1987), In honor and about: [Onomastics] [V chest i po povodu : [Onomastika]], Sovetskaya Rossiya, Moscow, 143 p.

Karpenko, Yu. O., Melnik, M. R. (2004), Literary onomastics of Lina Kostenko : monograph [ Literaturna onomastyka Liny Kostenko : monografija], Astroprynt, Odessa, 216 p. Krupa M. (2005), Linguistic analysis of literary text [ Lingvistychnyj analiz hudozhn’ogo tekstu], Pidruchnyky i posibnyky, Ternopil’, 416 p.

Seliverstova L. I. (1994), Onomasticon in the poetic idiostyle of Yar Slavutych : Author’s thesis [Onomastykon u poetychnomu idiostyli Yara Slavutycha : avtoref. dis. … kand. filol. nauk : 10.02.01 — ukrajins’ka mova], Harkiv, 19 p.

Tupytsia, O. Yu. (2009), «Features of the poetic picture of the world», Movoznavstvo [«Osoblyvosti organizaciji poetychnoji kartyny svitu», Movoznavstvo], Kyiv, No. 4, pp. 98–104.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вартаньян Э. А. В честь и по поводу: [Ономастика] / Э. А. Вартаньян. — М. : Советская Россия, 1987. — 143 с.

Карпенко Ю. О. Літературна ономастика Ліни Костенко : монографія / Ю. О. Карпенко, М. Р. Мельник. — Одеса : Астропринт, 2004. — 216 с.

Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту / М. Крупа. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. — 416 с.

Селіверстова Л. І. Ономастикон у поетичному ідіостилі Яра Славутича : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 — українська мова / Л. І. Селіверстова. — Харків, 1994. — 19 с.

Тупиця О. Ю. Особливості організації поетичної картини світу / О. Ю. Тупиця // Мовознавство. — 2009. — № 4. — С. 98–104.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)