DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2015.23.68345

ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Світлана Валеріївна ПЛОТНИЦЬКА, Лідія Миколаївна ГОЛУБЕНКО, Надія Петрівна ВІТ

Анотація


У статті розглянуто деякі питання процесу мислення людини та переробки нею інформації, а також аспекти мовної, комунікативної та когнітивної свідомості. До когнітивних наук сьогодні відносять експериментальну психологію, психологію пізнання, нейронауку, когнітивну географію, психолінгвістику, нейролінгвістику тощо. Вивчаючи функціонування кібернетичних пристроїв, вчені доходять висновку, що мовне спілкування є одним із типових кібернетичних процесів, а мову з точки зору теорії інформації можна розглядати як одну з кодових систем, що використовується для передачі та зберігання інформації. При формуванні професійної мовної особистості на заняттях з англійської мови в університеті важливо враховувати певні чинники психолінгвістики. Поняття концепту відповідає уявленню про ті сенси, якими оперує людина в процесі мислення і які відображують зміст досвіду і знання, зміст результатів усієї людської діяльності та процесів пізнання світу у вигляді «квантів» знання.


Ключові слова


концепт; код; комунікація; інформація; пам’ять; свідомість; психолінгвістика

Повний текст:

PDF

Посилання


Kubriakova Je. S. Evolucija lingvisticheskih idej vo vtoroj polovine XX veka (opyt paradigmal’nogo analiza) // Jazyk i nauka konca 20 veka : sb. statej. — M. : Ros. Gos. Gumanit. Univ., 1995. — S. 144– 238.

Skalkin V. L. Osnovy teorii obuchenija ustnorechevoj kommunikativnoj dejatel’nosti : avtoref. dis. … d-ra ped. nauk. — M., 1986. — 36 s.

Chomsky N. Jazyk i myshlenie / N. Chomsky. — M. : MGU, 1972. — 123 s.

Chomsky N. Some simple evo-devo theses : how true might they be for language? / N. Chomsky // R. K. Larson, V. M. Déprez, H. Yamakido (eds). The evolution of human language : biolinguistic perspectives. — Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2010. — P. 5–62.

Chomsky N. Rules and Representations / N. Chomsky. — NY, Columbia Univ. Press & Oxford : Basil Blackwell, 1980. — 299 p.

Chomsky N. The Sound Pattern of English / N. Chomsky, M. Halle. — NY : Holt, Rinehart and Winston, 1968. — 470 p.

Fodor J. A. The Structure of a Semantic Theory / J. A. Fodor, J. J. Katz // Language. — 1963. — V. 39. — № 2. — P. 170–210.

Jackendoff R. Language, Consciousness, Culture: Essays on Mental Structure / Ray Jackendoff. — Cambridge (MA) : MIT Press, 2007. — 403 p.

Jackendoff R. Your Theory of Language Evolution Depends on Your Theory of Language / R. Jackendoff // The Evolution of Human Language: Biolinguistic Perspectives / Richard Larson, Viviane Déprez, and Hiroko Yamakido (eds.). — Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2010. — P. 63–72.

Miller G. A. Finitary Models of Language User / George Miller, Noam Chomsky // Handbook of Mathematical Psychology / ed. by Luce, Bush, Galanter. — New York : Wiley and Sons, 1963. — V. 2. — P. 419–491.

Miller G. A. Verbal Context and the Recall of Meaningful Material / G. A. Miller, J. A. Selfridge // American Journal of Psychology. — 1951. — V. 63. — P. 176–185.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (опыт парадигмального анализа) / Е. С. Кубрякова // Язык и наука конца 20 века : сб. статей. — М. : Рос. гос. гуманит. унив., 1995. — С. 144–238.

Скалкин В. Л. Основы теории обучения устноречевой коммуникативной деятельности : автореф. дис. … д-ра пед. наук. — М., 1986. — 36 с.

Хомский Н. Язык и мышление / Н. Хомский. — М. : МГУ, 1972. — 123 с.

Chomsky N. Some simple evo-devo theses: how true might they be for language? / N. Chomsky // R. K. Larson,V. M. Déprez, H. Yamakido (eds). The evolution of human language: biolinguistic perspectives. — Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010. — P. 5–62.

Chomsky N. Rules and Representations / N. Chomsky. — NY, Columbia Univ. Press & Oxford : Basil Blackwell, 1980. — 299 p.

Chomsky N. The Sound Pattern of English / N. Chomsky, M. Halle. — NY : Holt, Rinehart and Winston, 1968. — 470 p.

Fodor J. A. The Structure of a Semantic Theory / J. A. Fodor, J. J. Katz // Language. — 1963. — V. 39. № 2. — P. 170–210.

Jackendoff R. Language, Consciousness, Culture: Essays on Mental Structure / Ray Jackendoff. — Cambridge (MA) : MIT Press, 2007. — 403 p.

Jackendoff R. Your Theory of Language Evolution Depends on Your Theory of Language / R. Jackendoff // The Evolution of Human Language: Biolinguistic Perspectives / Richard Larson, Viviane Déprez, and Hiroko Yamakido (eds.). — Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2010. — P. 63–72.

Miller G. A. Finitary Models of Language User / George Miller, Noam Chomsky // Handbook of Mathematical Psychology / ed. by Luce, Bush, Galanter. — New York: Wiley and Sons, 1963. — V. 2. — P. 419–491.

Miller G. A. Verbal Context and the Recall of Meaningful Material / G. A. Miller, J. A. Selfridge // American Journal of Psychology. — 1951. — V. 63. — P. 176–185.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)