DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2015.23.68333

ЕРГОНІМИ ЯК КОМПОНЕНТИ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

Світлана Вікторівна НАСАКІНА

Анотація


У статті розглянуто функціонування ергонімів у рекламних текстах фармацевтичних препаратів. Мета статті — аналіз функціонування ергонімів у таких текстах. Поставлені завдання: визначення специфіки функціонування ергонімів і створення класифікації ергонімів у рекламних текстах фармацевтичних препаратів. Дослідження виявило схожі риси в рекламних текстах на матеріалі української, болгарської та російської мов. У статті представлена коротка характеристика ергонімів у різні історичні періоди. Подано характеристику та визначено роль власних імен у рекламі фармацевтичних препаратів. Доведено, що ергоніми є додатковим джерелом виразності, вони сприяють розкриттю ідеї рекламного тексту. Створено функціонально зумовлену класифікацію ергонімів у досліджуваних текстах, виокремлено такі їх групи: 1) назви медичних і наукових установ, 2) назви державних і міжнародних організацій, що займаються питаннями охорони здоров’я, 3) назви фармацевтичних компаній. Описано роль номінативної, інформаційно-рекламної, сугестивної та культурно-символічної функцій ергонімів у рекламних текстах фармацевтичних препаратів.


Ключові слова


власна назва; ергонім; реклама фармацевтичних препаратів; рекламний текст; українська; російська; болгарська мова

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Beleckij A. A. Leksikologija i teorija jazykoznanija (Onomastika) / А. А. Beleckij. — K. : Izd–vo Kiev. un–ta, 1972. — 210 s.

Karpenko O. Ju. Struktura іndyvіdual’nogo ergonomіchnogo frejmu / O. Ju.Karpenko // Zapysky z onomastyky. — 2007. — № 10. — S. 11–22.

Kriukova I. V. Reklamnoe imia : ot izobrazhenija do precendentnosti : dis. … d-ra. filol. nauk : 10.02.19 / Kriukova Irina Vasil’evna. — Volgograd, 2004. — 360 s.

Strokan’ A. P. Vstup do fahu (іstorіja farmacії) : [navch. posіbnyk] / A. P. Strokan’, O. F. Kuchmіstova. — K.: KNUTD, 2004. — 131 s.

Superanskaja A. V. Imia i epoha (K postanovke problemy) / A. V. Superanskaja // Istoricheskaja onomastika : sb. statej. — M. : Nauka, 1977. — S. 7–26.

Torchyns’kij M. M. Struktura, tipologіja і funkcіonuvannia onіmnoji leksyky ukrajins’koji movy : dys. ... d–ra fіlol. Nauk : 10.02.01 / Torchyns’kyj Myhajlo Mykolajovych ; Kyiv. nac. un–t іm. T. Shevchenka, Іn-t fіlol. — K., 2010. — 502 s.

Udrіs N. S. Reklama jak zasіb formuvannja suchasnogo sposobu zhittia mіs’kogo naselennia Ukrajiny : avtoref. dys. … kand. soc. nauk : 22.00.04 / Udrіs Natalia Sergіjivna. — Kr. Rіg, 2003. — 20 s.

Buchko D. G. Slovnyk ukrajins’koji onomastychnoji termіnologіji / [uklad. Gmytro Buchko, Natalia Tkachova]. — H. : Ranok-NT, 2012. — 256 s.

Podol’skaja N. V. Slovar’ russkoj onomasticheskoj terminologii / [otv. red. A. V. Superanskaja]. — M. : Nauka, 1978. — 199 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Белецкий А. А. Лексикология и теория языкознания (Ономастика) / А. А. Белецкий. — К. : Изд-во Киев. ун-та, 1972. — 210 с.

Карпенко О. Ю. Структура індивідуального ергономічного фрейму / О. Ю. Карпенко // Записки з ономастики. — 2007. — № 10. — С. 11–22.

Крюкова И. В. Рекламное имя: от изображения до прецендентности : дис. … д-ра филол. наук : 10.02.19 / Крюкова Ирина Васильевна. — Волгоград, 2004. — 360 с.

Строкань А. П. Вступ до фаху (історія фармації) : [навч. посіб.] / А. П. Строкань, О. Ф. Кучмістова. — К.: КНУТД, 2004. — 131 с.

Суперанская А. В. Имя и эпоха (К постановке проблемы) / А. В. Суперанская // Историческая ономастика : сб. статей. — М. : Наука, 1977. — С. 7–26.

Торчинський М. М. Структура, типологія і функціонування онімної лексики української мови : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Торчинський Михайло Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. — К., 2010. — 502 с.

Удріс Н. С. Реклама як засіб формування сучасного способу життя міського населення України : автореф. дис. … канд. соц. наук : 22.00.04 / Удріс Наталя Сергіївна. — Кр. Ріг, 2003. — 20 с.

Бучко Д. Г. Словник української ономастичної термінології / [уклад. Дмитро Бучко, Наталя Ткачова]. — Х. : Ранок-НТ, 2012. — 256 с.

Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / [отв. ред. А. В. Суперанская]. — М. : Наука, 1978. — 199 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)