DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2015.23.68328

ТОПОНІМИ У ТВОРАХ О. С. ПУШКІНА РІЗНИХ СТИЛІВ ПРО ПОВСТАННЯ ПІД ПРОВОДОМ О. ПУГАЧОВА

Юлія Олегівна МУЗИЧЕНКО

Анотація


У статті порівнюється склад, функціонування, роль топонімів в «Історії Пугачова» і «Капітанській дочці», які об’єднані темою, але розрізняюся способом осмислення та презентації дійсності. Представлено співвідношення якісного та кількісного складу топонімів в аналізованих творах. Виявлено, що в науково-історичному творі використовуються тільки реальні топоніми, а в романі вживаються як реальні географічні назви (вибірково), так і вигадані. Встановлено, що відбір топонімів у досліджуваних творах зумовлений як темою, так і способом осмислення та презентації дійсності. В «Історії Пугачова» представлена не тільки історія Селянської війни на чолі з О. Пугачовим, але також її передісторія і пост історія, а в центрі «Капітанської дочки» — долі людей, отже, топонімів менше, але ширшим є спектр їх характеристик. Показано, що в художньому творі топоніми поєднуються з різноманітними визначеннями, об’єднуються в текстові групи, і це розширює їхній функціонально-естетичний потенціал. У досліджуваних творах виявлена багатоаспектна характеризація топонімів: науково-географічна, лінгвістична інформація про топоніми, емоційні атрибутивні характеристики описуваних просторів. Наш матеріал показує, що жанрово-стилістична приналежність творів відбивається на кількості та якості використовуваних топонімів, а також на їх функціонуванні. У статті доводиться, що головне призначення топонімів в «Історії Пугачова» полягає в тому, щоб достовірно передати історичне минуле Росії, показати масштаб військових дій, а в «Капітанській дочці» топоніми не тільки служать засобом позначення і вказівки на окремі відрізки простору, а й об’єднуються у своєрідні текстові групи, будучи засобом сюжетотворення й виразниками ідейно-художніх і естетичних уявлень автора.


Ключові слова


топонім; топооб’єкт; топономінація; функціональний ряд; текстові групи; функціонально-естетичний потенціал топонімів; О. С. Пушкін

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Annenkov P. V. Materialy dlia biografii A. S. Pushkina / P. V. Annenkov. — M.: Sovremennik, 1984. — 476 s.

Vinogradov V. V. Stil’ Pushkina / V. V. Vinogradov. — M.: Gos. izd-vo hudozh. lit , 1941. — 620 s.

Gillelson M. I. Povest A. S. Pushkina «Kapitanskaja dochka»: Kommentarij. Posobie dlia uchitelia / M. I. Gillelson, I. B. Mushina. — L.: Prosveschenie, 1977. — 192 s.

Gukova L. N. Mnogoaspektnaja kharakteristika toponimov v tvorcheskom nasledii A. S. Pushkina : Slovar / L. N. Gukova, L. F. Fomina. — Odessa: Astroprint, 2008. — 392 s.

Deviatajkina G. L. Toponimy v poetike «Uralskikh rasskazov» D. N. Mamina-Sibiryaka / G. L. Deviatajkina // Izvestija Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 2. Gumanitarnyje nauki. — 2007. — № 53. — Vyp. 14. — S. 27–35.

Izmajlov N. V. Orenburgskije materialy Pushkina dlia «Istorii Pugacheva» i «Kapitanskoj dochki» / N. V. Izmajlov // Ocherki tvorchestva Pushkina. — L.: Nauka, 1975. — S. 270–302.

Kostyanko Yu. O. Sostav, struktura i funktsionirovanije toponimov v «Istorii Pugacheva» A. S. Pushkina/ Yu. O. Kostyanko// Naukovij vіsnyk Khersonskogo derzhavnogo unіversitetu. Serіja «Lіngvіstyka». — Kherson: KhDU, 2013. — Vyp. 18. — S. 291–296.

Kukharenko V. A. Interpretacija teksta / V. A. Kukharenko. — M., 1988. — 145 s.

Motygin S. Yu. Toponimicheskij aspekt knigi A. N. Radishcheva «Puteshestviye iz Peterburga v Moskvu» / S. Yu. Motygin // Gumanitarnyje issledovanija : Zhurnal fundamentalnykh i prikladnykh issledovanij. № 3. — 2000. — № 3. — S. 50–56.

Nikolskiy A. A. Riazanskije toponimy v khudozhestvennoy literature : materialy i kommentarii / A. A. Nikolskiy. — Ryazan: Ryazanskiy gos. un-t im. S. A. Yesenina, 2007. — 48 s.

Ospovat A. L. Iz kommentarija k «Kapitanskoy dochke» : lubochnyje kartinki / A. L. Ospovat // Pushkinskaja konferencija v Stenforde, 1999: Materialy i issledovanija. — M.: OGI, 2001. — S. 357–366.

Pushkin A. S. Polnoje sobranije sochinenij: V 10 t. / A. S. Pushkin. — M.: Izd-vo AN SSSR, 1962–1966.

Slovar’ jazyka Pushkina: V 4 t. / Gl. red.: akad. V. V. Vinogradov i dr. — M.: GIS, 1957.

Foniakova O. I. Imia sobstvennoje v khudozhestvennom tekste: Ucheb. posobije / O. I. Foniakova. — L.: LGU, 1990. — 103 s.

Tsivjan T. V. Semanticheskij oreol «lokusa». Vybor mesta deystviya v khudozhestvennom tekste / T. V. Tsivjan // Tynianovskij sbornik. — M, 2002. — Vyp. 11. — S. 135–150.

Orenburg [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: http://ru.wikipedia.org/wiki/Orenburg

Sofia (istoricheskij rajon, Pushkin) [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1334793

Ileckij gorodok [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: http://www.hrono.ru/land/russ/ilecky_gor.html

Sakmara (Orenburgsksjs oblast’ [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: http://ru.wikipedia.org/wiki/Sakmara_(Orenburgskaya_oblast)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина / П. В. Анненков. — М.: Современник, 1984. — 476 с.

Виноградов В. В. Стиль Пушкина / В. В. Виноградов. — М.: Гос. изд-во худож. лит., 1941. — 620 с.

Гиллельсон М. И. Повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка»: Комментарий. Пособие для учителя / М. И. Гиллельсон, И. Б. Мушина. — Л.: Просвещение, 1977. — 192 с.

Гукова Л. Н. Многоаспектная характеристика топонимов в творческом наследии А. С. Пушкина : Словарь / Л. Н. Гукова, Л. Ф. Фомина. — Одесса: Астропринт, 2008. — 392 с.

Девятайкина Г. Л. Топонимы в поэтике «Уральских рассказов» Д. Н. Мамина-Сибиряка / Г. Л. Девятайкина // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2. Гуманитарные науки. — 2007. — № 53. Вып. 14. — С. 27–35.

Измайлов Н. В. Оренбургские материалы Пушкина для «Истории Пугачёва» и «Капитанской дочки» / Н. В. Измайлов // Очерки творчества Пушкина. — Л.: Наука, 1975. — С. 270–302.

Костянко Ю. О. Состав, структура и функционирование топонимов в «Истории Пугачёва» А. С. Пушкина / Ю. О. Костянко// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Зб. наук. праць. — Херсон: ХДУ, 2013. — Вип. 18. — С. 291–296.

Кухаренко В. А. Интерпретация текста / В. А. Кухаренко. — М., 1988. — 145 с.

Мотыгин С. Ю. Топонимический аспект книги А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» / С. Ю. Мотыгин // Гуманитарные исследования: Журнал фундаментальных и прикладных исследований. — 2000. — № 3. — С. 50–56.

Никольский А. А. Рязанские топонимы в художественной литературе: Материалы и комментарии / А. А. Никольский. — Рязань: Рязанский гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2007. — 48 с.

Осповат А. Л. Из комментария к «Капитанской дочке»: лубочные картинки / А. Л. Осповат // Пушкинская конференция в Стэнфорде, 1999: Материалы и исследования. — М.: ОГИ, 2001. — С. 357–366.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. / А. С. Пушкин. — М.: Изд-во АН СССР, 1962–1966.

Словарь языка Пушкина: В 4 т. / Гл. ред. акад. В. В. Виноградов. — М.: ГИС, 1957.

Фонякова О. И. Имя собственное в художественном тексте: Учеб. пособие / О. И. Фонякова. — Л.: ЛГУ, 1990. — 103 с.

Цивьян Т. В. Семантический ореол «локуса». Выбор места действия в художественном тексте / Т. В. Цивьян // Тыняновский сборник. — М., 2002. — Вып. 11. — С. 135–150.

Оренбург [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Оренбург

София (исторический район, Пушкин) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1334793

Илецкий городок [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.hrono.ru/land/russ/ilecky_gor.html

Сакмара (Оренбургская область) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Сакмара_(Оренбургская_область)

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)