DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2015.23.68188

ОПЕРАТОРИ-ВИМІРНИКИ ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ «РУХОМІ ВМІСТИЩА» ІЗ СЕМАНТИКОЮ МУЛЬТИПЛІЦИТНОСТІ У СУЧАНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ

Олександра Юріївна СЕМЕНЕНКО

Анотація


У статті аналізуються особливості функціонування в сучасному українському поетичному дискурсі (як віршованому, так і прозовому) однієї із численних груп конституентів, що, зазнаючи метафоризації на рівні синтагматики, набувають можливості передавати секундарне значення мультипліцитності, тобто стають операторами функції неозначено великої кількості (НВК). Цю ділянку функціонально-семантичного поля неозначено великої кількості (ФСП НВК), що ґрунтується на мовному образі великого, утворюють засоби вторинної номінації із примарним значенням «рухомі вмістища». Зазвичай значення НВК вони реалізують на рівні нерозкладних кількісно-іменних сполук N1N2 (метафоричних квантитативно-генітивних бінарм). Означеною проблематикою, тобто вивченням різних ділянок ФСП НВК, займається ціла низка вчених. У статті зазначено, що на матеріалі української, російської, англійської мов метафоричні квантитативно-номінативні сполуки N1N2 із значенням оцінки НВК опрацювали В. М. Вовк, С. О. Швачко, на матеріалі російської та німецької мов — Л. Г. Акуленко, на матеріалі українського художнього мовлення започатковане дослідження різноструктурних засобів вираження поняттєвої категорії НВК О. М. Бонецькою, К. Г. Городенською, А. П. Загнітком, З. О. Митяй, О. Ю. Семененко та ін.


Ключові слова


функціонально-семантичне поле неозначено великої кількості (ФСП НВК); мультипліцитність; оператор функції НВК; генітив-актуалізатор; український художній дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Akulenko V. V. Leksiko-frazeologicheskie sredstva vyrazhenija neopredelionno bol’shogo kolichestva v sovremennom jazyke / V. V. Akulenko, L. G. Akulenko, N. L. Klimenko // Kategorija kolichestva v sovremennyh evropejskih jazykah. — Kiev : Nauk. dumka, 1990. — S. 213–223.

Akulenko L. G. Pole neopredelionno bol’shogo kolichestva v sovremennom nemeckom i russkom jazykah / L. G. Akulenko // Kategorija kolichestva v sovremennyh evropejskih jazykah. — K. : Nauk. dumka, 1990. — S. 106–145.

Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoji ukrajins’koji movy (z dod., dopov. ta SD) / uklad. i golov. red. V. T. Busel. — K. : Irpin’ : VTF Perun, 2009. — 1736 s.

Gorodens’ka K. G. Vyrazhennia neoznachenoji kil’kosti zasobamy ukrajins’koji movy / K. G. Gorodens’ka // Movoznavstvo. — 1978. — № 4. — P. 18–21.

Ermolenko S. Ja. Syntaksys i stylistychna semantyka / S. Ja. Ermolenko. — K.: Naukova dumka, 1982. — 211 p.

Zasoby kvantufikacii : Lingvokognityvni aspect : monografija / S. O. Shvachko, S. V. Baranova, I. K. Kobiakova, M. O. Medved’, N. I. Cherniuk / za red. S. O. Shvachko. — Sumy : SumDU, 2007. — 204 p.

Sememenko O. Ju. Funkcinal’no-semantychne pole neoznachenoji kil’kosti v ukrajins’komu poetuchnomu dyskursi : dys. … kand. filol. nauk : 10.02.01 / O. Ju. Semenenko. — Odesa, 2011. — 249 p.

Shvachko S. A. Saga o chislah i eksterioirizacii / S. A. Shvachko // Kultura narodov Prichernomor’ja : nauch. jurnal. — Simferopol’, 2009. — № 168. — T. 2. — P. 336–365.

Shvachko S. A. Jazykovyje sredstva vyrazhenija kolichestva v sovremennom anglijskom, russkom i ukrainskom jazyke / S. A. Shvachko. — K. : Vyscha shkola, 1981. — 144 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Акуленко В. В. Лексико-фразеологические средства выражения неопределённо большого количества в современном русском языке / В. В. Акуленко, Л. Г. Акуленко, Н. Л. Клименко // Категория количества в современных европейских языках. — Киев : Наук. думка, 1990. — С. 213–223.

Акуленко Л. Г. Поле неопределённо большого количества в современном немецком и русском языках / Л. Г. Акуленко // Категория количества в современных европейских языках. — Киев : Наук. думка, 1990. — С. 106–145.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та СД) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К. ; Ірпінь : ВТФ Перун, 2009. — 1736 с.

Городенська К. Г. Вираження неозначеної кількості засобами української мови / К. Г. Городенська // Мовознавство. — 1978. — № 4. — С. 18–21.

Єрмоленко С. Я. Синтаксис і стилістична семантика / С. Я. Єрмоленко. — К. : Наукова думка, 1982. — 211 с.

Засоби квантифікації : Лінгвокогнітивні аспекти : монографія / С. О. Швачко, С. В. Баранова, І. К. Кобякова, О. М. Медведь, Н. І. Чернюк / за ред. С. О. Швачко. — Суми : СумДУ, 2007. — 204 с.

Семененко О. Ю. Функціонально-семантичне поле неозначеної кількості в українському поетичному дискурсі : дис. … кандидата філол. наук : 10.02.01 / О. Ю. Семененко. — Одеса, 2011. — 249 с.

Швачко С. А. Сага о числах и их эстериоризации / С. А. Швачко // Культура народов Причерноморья : науч. журнал. — Симферополь, 2009. –№ 168. — Т. 2. — С. 363–365.

Швачко С. А. Языковые средства выражения количества в современном английском, русском и украинском языке / С. А. Швачко. — К. : Вища школа, 1981. — 144 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)