DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2015.23.68169

ІНТОНАЦІЙНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ ПОЗИТИВНОЇ ОЦІНКИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО КІНОДИСКУРСУ)

Наталья Александровна БИГУНОВА

Анотація


У статті здійснено аналіз семантичних і прагматичних особливостей позитивно-оцінних мовленнєвих актів схвалення, похвали, компліменту і лестощів. Надано й обговорено результати проведеного аудиторського аналізу інтонаційних параметрів фраз позитивної оцінки. Дослідження дозволило виділити ряд схожих тенденцій у виборі фінального тону, шкали, напряму руху тону, висотного рівня, тонального діапазону і мовленнєвого темпу у фразах позитивної оцінки, а також визначити відмінності інтонаційного оформлення, які дозволяють говорити про акустичний імідж мовленнєвих актів схвалення, похвали, компліменту і лестощів. Виявлено, що у фразах позитивної оцінки переважає використання низхідного ядерного тону і частіше спостерігається низхідний напрямок руху тону у перед’ядерних частинах. Приблизно половина позитивно-оцінних фраз характеризується високим тональним рівнем вимовляння й широким тональним діапазоном.


Ключові слова


оцінка; мовленнєвий акт; схвалення; похвала; комплімент; лестощі; аудиторський аналіз; кінодискурс

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Zareckaja A. N. Osobennosti realizacii podteksta v kinodiskurse : dis. … kand. filol. nauk : 10.02.19 / A. N. Zareckaja. — Cheliabinsk, 2010. — 180 s.

Il’ina S. Ju. Kosvennaja ocenochnost’ i sredstva jejo vyrazhenija v sovremennom anglijskom jazyke : dis. ... kand. filol. nauk : 10.02.04 / S. Ju. Il’ina. — N. Novgorod, 1997. — 173 s.

Potapova R. K. Rech’: kommunikacija, informacija, kibernetika / R. K. Potapova. — M. : Radio i svjaz’, 1997. – 528 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Зарецкая А. Н. Особенности реализации подтекста в кинодискурсе : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / А. Н. Зарецкая. — Челябинск, 2010. — 180 с.

Ильина С. Ю. Косвенная оценочность и средства её выражения в современном английском языке : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / С. Ю. Ильина. – Н. Новгород, 1997. – 173 с.

Потапова Р. К. Речь: коммуникация, информация, кибернетика / Р. К. Потапова. – М. : Радио и связь, 1997. – 528 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)