DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2015.23.68167

АНГЛОМОВНА ЗАХИСНА ПРОМОВА АДВОКАТА КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ

Вікторія Ігорівна КУКОВСЬКА

Анотація


Стаття присвячена дослідженню прагматичних особливостей захисної промови адвоката та їх ролі у здійсненні успішного мовленнєвого впливу на суд присяжних. Формально композиція адвокатського виступу висвітлює послідовність процесуального доказу, а фактично відбувається програмування суду присяжних на прийняття позитивного для судового оратора рішення. За допомогою комунікативно-прагматичного методу виокремлено ряд висловлювань за їх прагматичним спрямуванням, а саме інформативи (експлікативи, аргументативи, афірмативи), реквестиви, директиви та запит, а також досліджено їх функціонування у різних частинах захисної промови. Шляхом звернення захисника в тій чи іншій мірі до відповідного типу речення протягом всієї його промови імпліцитно прослідковується заклик до виправдання підсудного. У результаті дослідження встановлено, що найчастіше адвокат у всіх трьох частинах виступу використовує афірмативні висловлювання, які разом з експлікативами у вступі та основній частині підтверджують тезу аргументативних висловлювань у заключній частині про невинуватість підзахисного. При цьому вживання реквестивів, запитів та директивів слугує налагодженню та підтримці контакту із судовою аудиторією, що забезпечує ефективність здійснення на присяжних мовленнєвого впливу.


Ключові слова


захисна промова адвоката; мовленнєвий акт; експлікативи; афірмативи; аргументативи; реквестиви; запит

Повний текст:

PDF

Посилання


Alefirenko N. F. «Zhivoe» slovo : Problemy funkcional’noj leksikologii : monografija / Alefirenko N. F. — M. : Flinta : Nauka, 2009. — 344 c.

Gavrilov D. A. Nejrolingvisticheskoe programmirovanie (NLP) dlia vsekh / D. A. Gavrilov, N. A. Dobrina. — M. : Veche, 2009. — 368 s. : il. — (Domashnij psikholog).

Liubimov A. NLP : masterstvo kommunikacii : nauch. izd. — 2-e izd., pererab. / A. Liubimov. — SPb. : Piter, 2003. — 224 s. : il.

Morozova І. B. Paradygmatychnyj analіz struktury і semantyky elementarnyh komunіkatyvnyh odinic’ u svіtlі geshtal’t-teorіji : monohrafіja / І. B. Morozova. — Odesa : Drukars’kyj dіm, 2009. — 384 s.

Nachiornaja S. V. Sudebnaja zashhititel’naja rech’ — argumentirovannaja rech’ v aspekte juridicheskoj ritoriki / S. V. Nachiornaja // Vestnik Cheliabinskogo gos. pedagogicheskogo universiteta. — 2009. — № 12. — S. 255–264.

Ostin Dzh. Slovo kak dejstvie / Dzh. Ostin // Novoe v zarubezhnoj lingvistike. — M. : Progress, 1986. — Vyp. 17 : Teorija rechevykh aktov. — S. 22–103.

Selivanova E. A. Osnovy lingvisticheskoj teorii teksta i kommunikacii : monograficheskoe ucheb. posobie / E. A. Selivanova. — K. : CUL, «Fitosociocentr», 2002. — 336 s.

Serl‘ Dzh. R. Chto takoe rechevoj akt? / Dzh. R. Serl‘ // Novoe v zarubezhnoj lingvistike. — M. : Progress, 1986. — Vyp. 17 : Teorija rechevkh aktov. — S. 151–170.

Tsui A. B. M. English Conversations / A. B. M. Tsui. – Oxford : OUP, 1995. — 295 p.

Closing argument of Johnnie Cochran (excerpts) [Electronic resource]. — URL : http://law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/Simpson/cochranclose.html.

Lloyd Long Court Case Transcript (part 7) [Electronic resource]. — URL : http://home.hiwaay.net/~becraft/LloydLong7.htm.

Sample Closing Arguments Transcripts [Electronic resource]. — URL : hhttp://defensewiki.ibj.org/index.php/Sample_Closing_Arguments_Transcripts.

Tom Cryer Trial — Volume 4 — Truth Attack [Electronic resource]. — URL : http://www.truthattack.com/jml/images/stories/PDF/Cryer_trial_Volume_IV.pdf.

United States of America vs. Vernice Kuglin [Electronic resource]. — URL : http://www.constitution.org/tax/us-ic/kuglin/kuglin_transcript_030807_vol_4.txt.

Verschueren J. The Pragmatic Perspective / J. Verschueren // Handbook of Pragmatics: Manual. — Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins, 1994. — P. 1–20.

Trial Transcripts — Sam Sheppard Case [Electronic resource]. — URL : http://engagedscholarship.csuohio.edu/sheppard_transcripts_1966/5/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алефиренко Н. Ф. «Живое» слово : Проблемы функциональной лексикологии : монография / Алефиренко Н. Ф. — М. : Флинта ; Наука, 2009. — 344 c.

Гаврилов Д. А. Нейролингвистическое программирование (НЛП) для всех / Д. А. Гаврилов, Н. А. Добрина. — М. : Вече, 2009. — 368 с. : ил. — (Домашний психолог).

Любимов А. НЛП : мастерство коммуникации : науч. изд. — 2-е изд., перераб. / А. Любимов. — СПб. : Питер, 2003. — 224 с. : ил.

Морозова І. Б. Парадигматичний аналіз структури і семантики елементарних комунікативних одиниць у світлі гештальт-теорії : монографія / І. Б. Морозова. — Одеса : Друкарський дім, 2009. — 384 с.

Начёрная С. В. Судебная защитительная речь — аргументированная речь в аспекте юридической риторики / С. В. Начёрная // Вестник Челябинского гос. педагогического университета. — 2009. — № 12. — С. 255–264.

Остин Дж. Слово как действие / Дж. Остин // Новое в зарубежной лингвистике. — М. : Прогресс, 1986. — Вып. 17 : Теория речевых актов. — С. 22–103.

Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации : монографическое учебное пособие / Е. А. Селиванова. — К. : ЦУЛ, «Фитосоциоцентр», 2002. — 336 с.

Серль Дж. Р. Что такое речевой акт? / Дж. Р. Серль // Новое в зарубежной лингвистике. — М. : Прогресс, 1986. — Вып. 17 : Теория речевых актов. — С. 151–170.

Tsui A. B. M. English Conversations / A. B. M. Tsui. — Oxford : OUP, 1995. — 295 p.

Closing argument of Johnnie Cochran (excerpts) [Electronic resource]. — URL : http://law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/Simpson/cochranclose.html.

Lloyd Long Court Case Transcript (part 7) [Electronic resource]. — URL : http://home.hiwaay.net/~becraft/LloydLong7.htm.

Sample Closing Arguments Transcripts [Electronic resource]. — URL : hhttp://defensewiki.ibj.org/index.php/Sample_Closing_Arguments_Transcripts.

Tom Cryer Trial — Volume 4 — Truth Attack [Electronic resource]. — URL : http://www.truthattack.com/jml/images/stories/PDF/Cryer_trial_Volume_IV.pdf.

United States of America vs. Vernice Kuglin [Electronic resource]. — URL : http://www.constitution.org/tax/us-ic/kuglin/kuglin_transcript_030807_vol_4.txt.

Vanderveken D. A general success and truth conditional formal semantics / D. Vanderveken. — Montréal : Université du Québec à Montréal, 1986. — 288 p.

Verschueren J. The Pragmatic Perspective / J. Verschueren // Handbook of Pragmatics : Manual. — Amsterdam; Philadelphia : J. Benjamins, 1994. — P. 1–20.

1966 Trial Transcripts — Sam Sheppard Case [Electronic resource]. — URL : http://engagedscholarship.csuohio.edu/sheppard_transcripts_1966/5/.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)