DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2013.20.50930

ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО СЛОВНИКА З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТУРЕЦЬКИХ ВУЗІВ

Ертонга Соннур

Анотація


У статті йдеться про лінгводидактичні основи складання та використання навчального словника російської мови як дидактичний засіб у процесі навчання російській мові в університетах, у тому числі в турецьких вузах. У сучасній лінгводидактиці словник як один з видів довідкової лінгвістичної літератури отримав статус одного з компонентів навчального комплексу, використання якого у процесі навчання російській мові є не тільки доцільним, а й обов'язковим. Однак компонентом навчального комплексу може бути не кожен словник, який має певні потенційні можливості застосування у процесі навчання, а лише спеціальні посібники навчального характеру, основним і головним призначенням яких є навчання мові. Наш досвід свідчить про те, що відсутність подібного посібника не дозволяє сприймати навчальний комплекс як цілісну систему засобів навчання. У зв'язку з цим у статті розглядаються проблеми складання та систематичного використання навчального словника російської мови у процесі навчання російській мові в турецькому вищому навчальному закладі.


Ключові слова


лінгводидактика; навчальний словник; російська мова як іноземна; методика

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Быстрова Е. А. Словарь как компонент единого учебного комплекса для национальной школы. Теория и практика составления учебных словарей / Е. А. Быстрова. — М., 1978. — 261 с.

Денисов П. Н. Очерки по русской лексикологии и учебной лексикографии / П. Н. Денисов. — М., 1974. — 293 с.

Новиков Л. А. Учебная лексикография и ее задачи / Л. А. Новиков // Вопросы учебной лексикографии / под ред. П. Н. Денисова и А. А. Новикова. — М., 1969. — С. 196–143.

Морковкин В. В. Об одном способе синтеза системы учебных словарей и некоторые вопросы семантизации слов в словарях / В. В. Морковкин // Проблемы учебной лексикографии и обучения лексике / под ред. П. Н. Денисова и В. В. Морковкина. — М., 1978. — С. 198–223.

Самедов О. А. Лингводидактические основы использования учебных словарей в обучении русскому языку в национальной школе : дис. ... канд. пед. наук / О. А. Самедов. — М., 1986. — 136 с.

Редькин В. А. Актуальные проблемы учебной лексикографии / В. А. Редькин. — М., 1977. — 320 с.

Розенталь Д. Э. Комплексный учебный словарь русского языка / Д. Э. Розенталь // Русский язык зарубежом. — 1971. — № 4. — 75 с.





Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)