DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2013.20.50881

ІМПЛІКАТУРИ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СПОНУКАЛЬНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ

Олена Сергіївна Шаталіна

Анотація


У статті розглянуто способи вираження прямих і непрямих спонукальних мовленнєвих актів. Порушено питання адекватного й неадекватного сприйняття тексту. Спонукальні мовленнєві акти проаналізовано з погляду морфолого-синтаксичного оформлення конструкцій, якими вони виражені. У межах прямих спонукальних мовленнєвих актів виділено ядерні та периферійні. Критерієм розподілу обрано наявність спеціалізованої морфологічної форми. З-поміж прямих спонукальних мовленнєвих актів виокремлено імперативні, перформативні, інфінітивні, номінативні та еліптичні речення а також нечленовані конструкції з предикатом-спонукальним вигуком або спонукальною часткою. До непрямих мовленнєвих актів зараховано формально питальні речення, еквіваленти речень та непитальні речення з формами дієслів-предикатів дійсного способу (минулого, теперішнього та майбутнього часів) й умовного способу. З’ясовано роль імплікатур мовленнєвого спілкування в загальній  інтерпретації висловлення. Здійснено спробу створення класифікації прямих і непрямих спонукальних мовленнєвих актів.


Ключові слова


мовленнєвий акт; пряме спонукання; непряме спонукання; імплікатура

Повний текст:

PDF

Посилання


Arutjunova N. D. Istoki, problemy i kategorii pragmatiki / N. D. Arutjunova, E. V. Paducheva // Novoe v zarubezhnoj lingvistike. — M. : Progress, 1985. — Vyp. 16. — S. 6–32.

Bacevych F. S. Osnovy komunіkatyvnoї lіngvіstyky : pіdruchnyk / F. S. Bacevych. — K. : Vydavnychyj centr «Akademіja», 2004. — 344 s.

Maslova A. Ju. Kommunikativno-semanticheskaja kategorija pobuditel'nosti i ejo realizacija v slavjanskih jazykah (na materiale serbskogo i bolgarskogo jazykov v sopostavlenii s russkim) : avtoref. diss. … kand. filol. nauk : 10.02.03 — slavjanskie jazyki ; 10.02.01 — russkij jazyk / A. Ju. Maslova. — S. Pb., 2009. — 40 s.

Mjasoyedova S. V. Kategorіja sponukannja і її vyrazhennja v neprjamyh vyslovlennjah suchasnoї ukraїns'koї movy : avtoref. dys. ... kand. fіlol. nauk : 10.02.01 — ukraїns'ka mova / S. V. Mjasoyedova. — Harkіv, 2001. — 16 s.

Narushevych-Vasil’yeva O. V. Kategorіja sponukal'nostі u pragmastylіstychnomu aspektі : avtoref. dys. ... kand. fіlol. nauk : 10.02.01 — ukraїns'ka mova / O. V. Narushevych-Vasil'yeva. — Odesa, 2002. — 22 s.

Paducheva E. V. Vyskazyvanie i ego sootnesennost’ s dejstvitel’nost’ju (referencial’nye aspekty semantiki mestoimenij) / E. V. Paducheva. — M. : Nauka, 1985. — 271 s.

Serl’ Dzh. Kosvennye rechevye akty / Dzh. Serl’ ; per. s angl. N. V. Percova // Novoe v zarubezhnoj lingvistike. — M. : Progress, 1986. — Vyp. 17. — S. 195–222.

Serl‘ Dzh. Chto takoe rechevoj akt? / Dzh. Serl’ ; per. s angl. I. M. Kobozevoj // Novoe v zarubezhnoj lingvistike. — M. : Progress, 1986. — Vyp. 17. — S. 151–169.

Filatova E. A. Pobuditel‘nye vyskazyvanija kak rechevye akty v sovremennom russkom jazyke : dis. … kand. filol. nauk : 10.02.01 — russkij jazyk / E. A. Filatova. — M., 1997. — 231 s.

Harchenko S. V. Semantiko-sintaksychna ta komunіkatyvna struktura rechen' sponukal'noї modal'nostі : avtoref. dys. … kand. fіlol. nauk : 10.02.01 — ukraїns'ka mova / S. V. Harchenko. — Kiїv, 2001. — 20 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арутюнова Н. Д. Истоки, проблемы и категории прагматики / Н. Д. Арутюнова, Е. В. Падучева // Новое в зарубежной лингвистике. — М. : Прогресс, 1985. — Вып. 16. — С. 6–32.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. — К. : ВЦ «Академія», 2004. — 344 с.

Маслова А. Ю. Коммуникативно-семантическая категория побудительности и её реализация в славянских языках (на материале сербского и болгарского языков в сопоставлении с русским) : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.03 — славянские языки ; 10.02.01 — русский язык / А. Ю. Маслова. — С. Пб., 2009. — 40 с.

Мясоєдова С. В. Категорія спонукання і її вираження в непрямих висловленнях сучасної української мови : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 — укр. мова / С. В. Мясоєдова. — Харків, 2001. — 16 с.

Нарушевич-Васильєва О. В. Категорія спонукальності у прагмастилістичному аспекті : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 — укр. мова / О. В. Нарушевич-Васильєва. — Одеса, 2002. — 22 с.

Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений) / Е. В. Падучева. — М. : Наука, 1985. — 271 с.

Серль Дж. Косвенные речевые акты / Дж. Серль ; пер. с англ. Н. В. Перцова // Новое в зарубежной лингвистике. — М. : Прогресс, 1986. — Вып. 17. — С. 195–222.

Серль Дж. Что такое речевой акт? / Дж. Серль ; пер. с англ. И. М. Кобозевой // Новое в зарубежной лингвистике. — М. : Прогресс, 1986. — Вып. 17. — С. 151–169.

Филатова Е. А. Побудительные высказывания как речевые акты в современном русском языке : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 — русский язык / Е. А. Филатова. — М., 1997. — 231 с.

Харченко С. В. Семантико-синтаксична та комунікативна структура речень спонукальної модальності : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 — українська мова / С. В. Харченко. — Київ, 2001. — 20 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)