DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2013.20.50866

HОВЕ У МОВІ ПЕРІОДИКИ ТА ОКАЗІОНАЛЬНОМУ СЛОВОТВОРЕННІ

Антоніна Дмитрівна Юдіна

Анотація


У статті йдеться про нові риси у мові періодики, що з’явилися за останнє десятиріччя, зокрема про нові, незвичайні навіть для оказіонального словотворення моделях. Вперше увага приділяється активному використанню графічного і колірного виділення окремих букв або частин слів для створення багатовимірних новоутворень. Даний прийом нерідко використовується зараз і для подання в тексті оказіоналізмів, створених міжсловним накладенням і контамінацією.

У статті доводиться, що за останні роки при створенні оказіоналізмів почали активно використовуватися абревіатури та власні імена відомих людей. Кількість оказіоналізмів, утворених способами, що не були раніше відомими у словотворі, значно збільшилася.

Сучасні мовці прагнуть при створенні ситуативних новоутворень до неоднозначності слів, ускладнюють семантику, створюють багатовимірну лексику. Вони активно реалізують ігровий потенціал мови. Мовні новоутворення демонструють величезні резервні можливості російської словотворчої системи.


Ключові слова


періодика; оказіоналізм; неузуальне слово; ситуативне новоутворення; графічне виділення частин слова

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)