DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2013.20.50841

ОМОВЛЕННЯ КОНЦЕПТУ «ДІМ» У ПРОЗІ ЛЮДМИЛИ ШАРГА

Ярослава Ігорівна Денисова

Анотація


Значний інтерес для сучасних лінгвістичних досліджень являють собою концепти. При цьому найбільш актуальним напрямком дослідження концептів у лінгвістиці є вивчення ключових концептів національної культури. Одним з таких концептів у російській культурі й у свідомості носіїв російської мови є концепт «Дім / Будинок». У цій статті досліджується проблема омовлення концепту «Дім / Будинок» у прозі сучасної одеської письменниці Людмили Шарга. У роботі здійснено спробу визначити основні засоби вербалізації концепту «Дім / Будинок» у художніх текстах Людмили Шарга. Розглянуто зміст загальномовного концепту «Дім / Будинок», а також визначено засоби, що формують розуміння даного концепту. Крім того, виявлено зони багатозначності концепту «Дім / Будинок» у художньому мовленні Людмили Шарга, проведено аналіз лексем, які репрезентують досліджуваний концепт, виокремлено зони незбігу змісту даного концепту в кодифікованій мові й ідіостилі Людмили Шарга. Зокрема, розглядається ускладнення змісту концепту «Дім / Будинок» за рахунок появи в його структурі нових слотів, зумовлених особливостями індивідуально-авторського сприйняття. Представляє безперечний інтерес розширення змісту концепту «Дім / Будинок» за рахунок регіональної специфіки літератури.


Ключові слова


художній концепт; дім / будинок; омовлення; ідіостиль; російська мова; одесика; Людмила Шарга

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Metodologicheskie problemy kognitivnoy lingvistiki : nauchnoe izdanie / red. I. A. Sternin. — Voronezh : VGU, 2001. — 182 s.

Pimenova M. V. Metodologiya kontseptualnykh issledovaniy / M. V. Pimenova // Antologiya kotseptov : v 2 t. / pod red. V. I. Karasika, I. A. Sternina. — Volgograd : Paradigma, 2005. — T. 1. — S. 15–19.

Poturaeva Ye. A. Metaforicheskaya interpretatsiya kontseptualnoy sfery «Dom» v russkoy yazykovoy kartine mira : avtoref. dis. … kand. filol nauk : 10.02.01 — russkiy yazyk / Ye. A. Poturaeva. — Kemerovo, 2011. — 20 s.

Russkiy semanticheskiy slovar’: Tolkovyy slovar, sistematizirovannyy po klassam slov i znacheniy. V 6 t. T. 1 / [red. N. Yu. Shvedova]. — M. : Azbukovnik, 1998.

Slovar’ russkogo yazyka. V 4 t. T. 1 / [AN SSSR, In-t rus. yaz. ; red. A. P. Yevgeneva]. — 2-e izd., ispr. i dop. — M. : Russkiy yazyk, 1981.

Stepanov Yu. S. Konstanty : Slovar russkoy kultury / Yu.S. Stepanov. — 3-e izd., ispr. i dop. — M. : Akademicheskiy proekt, 2004. — 992 s.

Ushakov D. N. Tolkovyy slovar sovremennogo russkogo yazyka / D. N. Ushakov ; [red. N. F. Tatyanchenko]. — M. : Alta-Press, 2005. — 1216 s.

Sharga L. Povest o padayushchikh yablokakh : elektronnaya kniga / L. Sharga. — Odessa ; S. Pb., 2013. — Rezhim dostupa: http://gostinaya.net/press/media/books/sharga_ludmila_apples.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Методологические проблемы когнитивной лингвистики: научное издание / ред. И. А. Стернин. — Воронеж : ВГУ, 2001. — 182 с.

Пименова М. В. Методология концептуальных исследований / М. В. Пименова // Антология коцептов : в 2 т. / под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. — Волгоград : Парадигма, 2005. — Т. 1. — C. 15–19.

Потураева Е. А. Метафорическая интерпретация концептуальной сферы «Дом» в русской языковой картине мира : автореф. дис. … канд. филол наук : 10.02.01 — русский язык / Е. А. Потураева. — Кемерово, 2011. — 20 с.

Русский семантический словарь: Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений. В 6 т. Т. 1 / [ред. Н. Ю. Шведова]. — М. : Азбуковник, 1998.

Словарь русского языка. В 4 т. Т. 1 / [АН СССР, Ин-т рус. яз. ; ред. А. П. Евгеньевa]. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Русский язык, 1981.

Степанов Ю. С. Константы : Словарь русской культуры / Ю. С. Степанов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Академический проект, 2004. — 992 с.

Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка / Д. Н. Ушаков ; [ред. Н. Ф. Татьянченко]. — М. : Альта-Пресс, 2005. — 1216 с.

Шарга Л. Повесть о падающих яблоках : электронная книга / Л. Шарга. — Одесса ; С. Пб., 2013. — Режим доступа: http://gostinaya.net/press/media/books/sharga_ludmila_apples.pdf

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)