DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2013.20.50840

КОНЦЕПТ «БОЖЕСТВЕННИЙ САД» У ТВОРЧОСТІ Г. С. СКОВОРОДИ

Абай Каїржанович Каїржанов

Анотація


У статті аналізується функціонування концепту «божественний сад» у творчій спадщині Г. С. Сковороди. Цей концепт еквіполентний візантійському і давньоруському концепту «премудрість». Визначено основні смисли слів у творчості філософа, в яких прихована етична правда і зразкова краса. Ці якості слова закладені апріорі у людині, тому людина повинна дотримуватися ідей нестяжательства, ісихії та слідувати основним положенням Софії Премудрості. Г. Сковорода намагається перетворити концепт «божественний сад» у ментальний символ-синкрету. Г. Сковорода втілює ці ідеї в масову свідомість населення Російської імперії XVIII століття, використовуючи для цього концепти, похідні від концепту «божественний сад», які виникли в ранньому Середньовіччі у Візантійській імперії і були сприйняті словолюбцями Київської Русі в XI ст. Якщо концепт «божественний сад» у Візантії та в Київській Русі XI століття був доступний лише апологетам догматики кафолічної церкви, то у вченні Григорія Сковороди ці ідеї стали надбанням простої людини.


Ключові слова


концепт «божественний сад»; акультурація; ісихія (ісихазм); синергетика; символ-синкрета; словолюбці; Григорій Сковорода

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Izbornik 1076 goda / izd. podg. V. S. Golyshenko, V. F. Dubrovina. — M., 1965. — 1055 s.

Nitsshe F. O pol’ze i vrede istorii dlya zhizni / F. Nitsshe. — Khar’kov : Folio, 2009. — 223 s.

Kairzhanov A. K. Vizantizm i mentalnost Kievskoy Rusi. Razdumya na stepnoy doroge / A. K. Kairzhanov. — Kiev : ID Dm. Burago, 2012. — 312 s.

Skovoroda G. S. Sad bozhestvennykh pesney / G. S. Skovoroda. — Khar’kov : Folio, 2009. — 287 s.

Chernavskiy D. S. Sinergetika i informatsiya (dinamicheskaya teoriya informatsii) / D. S. Chernavskiy. — 2-e izd. — M. : URSS, 2004. — 288 s.

KhGA — Vremennik Georgiya Monakha (Khronika Georgiya Amartola). Russkiy tekst, kommentariy, ukazateli / V. A. Matveenko, L. I. Shchegoleva. — M. : Bogorodskiy pechatnik, 2000. — 544 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Изборник 1076 года / изд. подготов. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. — М., 1965. — 1055 с.

Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни / Ф. Ницше. — Харьков : Фолио, 2009. — 223 с.

Каиржанов А. К. Византизм и ментальность Киевской Руси. Раздумья на степной дороге / А. К. Каиржанов. — Киев : ИД Дм. Бураго, 2012. — 312 с.

Сковорода Г. С. Сад божественных песней / Г. С. Сковорода. — Харьков : Фолио, 2009. — 287 с.

Чернавский Д. С. Синергетика и информация (динамическая теория информации) / Д. С. Чернавский. — 2-е изд. — М. : УРСС, 2004. — 288 с.

ХГА — Временник Георгия Монаха (Хроника Георгия Амартола). Русский текст, комментарий, указатели / В. А. Матвеенко, Л. И. Щёголева. — М. : Богородский печатник, 2000. — 544 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)