DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.22.50799

ДІЄСЛОВА, ЩО ПЕРЕДАЮТЬ ЗВУКОВИЙ АСПЕКТ МОВЛЕННЯ, У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Галина Михайлівна Васильєва, Марина Володимирівна Виноградова

Анотація


У статті запропоновано принцип повноти семантичного опису культуроінформативної лексики, який реалізується із залученням лексикографічних джерел і текстових реалізацій (на прикладі лексико-семантичної групи дієслів, що передають звукову сторону мови). Даний принцип актуальний для опису предмета навчання іноземних студентів-філологів у рамках лінгвокультурологічного підходу. Основне джерело досліджених контекстів — роман М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Найбільш часто вживаються дієслова і віддієслівні іменники словотвірних гнізд: «кричать» — 221; «шептать» — 97; «бормотать» — 38 (слова, що вказують на ступінь гучності мови); рідше: «воскликнуть» — 56; «орать» — 15; «хрипеть» — 15; «шипеть» — 3. У викладанні необхідно використовувати особливі прийоми, які дозволяють експлікувати лінгвокультурний потенціал дієслів: прийом визначення ступеня прояву основного семантичного компонента тематичної групи (гучності, темпу та ін.); прийом накладення семантичних і текстових конкретизаторів на типову семантику дієслів тематичної групи; прийом опори на екстралінгвістичну ситуацію мовної діяльності; прийом співвіднесення різних засобів номінації звукової сторони мови та інші.


Ключові слова


лексико-семантична група; принцип повноти семантичного опису лексики; лінгвокультурологічний підхід; іноземні студенти-філологи; російська мова як іноземна

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Arutiunova N. D. Naivnye razmyshlenija o naivnoj kartine mira // Jazyk o jazyke: sb. statej / N. D. Arutiunova. — M. : Jazyki russkoj kul’tury, 2000. — S. 7—19.

Bulgakov M. A. Master i Margarita / M. A. Bulgakov. — M. : AST, Veche, 1998. — 544 s.

Gasparov B. M. Literaturnye motivy: Ocherki russkoj literatury XX veka. — M. : Nauka, 1994. — 303 s.

Kodzasov S. V. Golos: svojstva, funkcii i nominacii // Jazyk o jazyke : sb. statej / S. V. Kodzasov. — M. : Jazyki russkoj kul’tury, 2000. — S. 502—526.

Lomonosov M. V. Kratkoe rukovodstvo k ritorike na pol’zu ljubitelej sladkorechija [Elektronnyj resurs] / Lomonosov M. V. // Poln. sobr. soch. — T. 7: Trudy po filologii (1739—1758 gg.). — M. ; L. : Izd-vo AN SSSR, 1952. — Rezhim dostupa: http://az.lib.ru/l/lomonosow_m_w/text_0260.shtml

Ter-Minasova S. G. Vojna i mir jazykov i kul’tur / S. G. Ter-Minasova. — M. : Slovo, 2008. — 341 s.

Hromov S. S. Russkaja intonacija v jazyke i rechi (ob izuchenii i opisanii russkoj intonacii v otechestvennoj lingvodidakticheskoj tradicii v XX—XXІ vv.) // Russkij jazyk kak inostrannyj: Teorija. Issledovanija. Praktika / S. S. Hromov. — SPb. : Severnaja zvezda, 2010. — S. 26—32.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арутюнова Н. Д. Наивные размышления о наивной картине мира / Н. Д. Арутюнова // Язык о языке : сб. статей. — М. : Языки русской культуры, 2000. — С. 7—19.

Булгаков М. А. Мастер и Маргарита / М. А. Булгаков. — М. : АСТ ; Вече, 1998. — 544 с.

Гаспаров Б. М. Литературные мотивы: Очерки русской литературы ХХ века. — М. : Наука, 1994. — 303 с.

Кодзасов С. В. Голос: свойства, функции и номинации / С. В. Кодзасов // Язык о языке : сб. статей. — М. : Языки русской культуры, 2000. — С. 502—526.

Ломоносов М. В. Краткое руководство к риторике на пользу любителей сладкоречия [Электронный ресурс] / М. В. Ломоносов // Полн. собр. соч. — М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1952. — Т. 7: Труды по филологии (1739—1758 гг.). — Режим доступа: http://az.lib.ru/l/lomonosow_m_w/text_0260.shtml

Тер-Минасова С. Г. Война и мир языков и культур / С. Г. Тер-Минасова. — М. : Слово, 2008. — 341 с.

Хромов С. С. Русская интонация в языке и речи (об изучении и описании русской интонации в отечественной лингводидактической традиции в ХХ—ХХІ вв.) // Русский язык как иностранный: Теория. Исследования. Практика / С. С. Хромов. — СПб. : Северная звезда, 2010. — С. 26—32.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)