DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.22.50798

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОПРОНИКНЕННЯ МОВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Світлана Валеріївна Плотницька, Надія Петрівна Віт, Оксана Ігорівна Єременок, Наталія Михайлівна Ануфрієва

Анотація


Концепти ідеальні і кодуються у свідомості одиницями універсального предметного коду. Особливі ускладнення та інтерес викликає зіставлення вербальних концептів рідної та іноземної мов. Студент як мовна особистість долучається до певної національної культури через засвоєння основних національно-детермінованих культурних концептів і символів іншої культури. Для студентів-юристів, які вивчають римське право й англійську мову, важливо зрозуміти: між латинським та англійським вокабуляром, що має відношення до юриспруденції, є багато спільного. Мовна спільність лексики і граматики латинської та англійської мов є взаємопроникною та повинна сприяти засвоєнню лексики цієї пари мов.


Ключові слова


міжкультурна комунікація; мовна особистість; концепт; взаємопроникнення мов; англійська мова; латинська мова; картина світу

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhinkin N. I. O kodovyh perehodah vo vnutrennej rechi / N. I. Zhinkin // Jazyk — rech’ — tvorchestvo. — M. : Labirint, 1998. — S. 146—162.

Vygotskij L. S. Myshlenie i rech’ / L. S. Vygotskij // Sobr. soch. V 6 t. T. 2. — M. : Pedagogika, 1982. — S. 5—361.

Kubriakova E. S. Kratkij slovar’ kognitivnyh terminov / E. S. Kubriakova, V. Z. Dem’jankov, Ju. G. Pankrac, L. G. Luzina. — M. : Filol. f-t MGU im. M. V. Lomonosova, 1997. — 245 s.

Oshhepkova V. V. Jazyk i kul’tura / V. V. Oshhepkova. — SPb. : Karo, 2006. — 336 s.

Jarho V. N. Latinskij jazyk / V. N. Jarho, V. I. Loboda. — M. : Vyssh. shk., 2000. — 385 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Жинкин Н. И. О кодовых переходах во внутренней речи / Н. И. Жинкин // Язык — речь — творчество. — М. : Лабиринт, 1998. — С. 146—162.

Выготский Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский // Собр. соч : в 6 т. Т. 2. — М. : Педагогика, 1982. — С. 5—361.

Кубрякова Е. С. Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина. — М. : Филол. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. — 245 с.

Ощепкова В. В. Язык и культура / В. В. Ощепкова. — СПб. : Каро, 2006. — 336 с.

Ярхо В. Н. Латинский язык / В. Н. Ярхо, В. И. Лобода. — М. : Высш. шк., 2000. — 385 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)