DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.22.50797

ВИРАЖЕННЯ ГРАДАЦІЙНИХ ВІДНОШЕНЬ У КОНСТРУКЦІЯХ СПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ (на матеріалі оповідань К. Г. Паустовського)

Шаосюн Чень

Анотація


У статті розглядаються особливості використання градаційних сполучникових конструкцій різної структури в оповіданнях Костянтина Паустовського. Проаналізовано всі сурядні градаційні конструкції (40), вибрані з 50 оповідань письменника, написаних у період з 1929 по 1961 р. Найчастіше автор використовує сполучник не только… но и 70 % від усієї кількості вживань градаційних сполучників). Використання інших сполучників можна вважати одиничним: не только… но даже — 5 %); не то что… а даже 5 %); вернее 5 %); не только… но (2,5 %); не только не… но (2,5 %); не только… но просто (2,5 %); не только… а и (2,5 %); не то что (2,5 %); а то и (2,5 %). Інших градаційних сполучників у текстах оповідань не зафіксовано. Градаційні сурядні сполучники у мовній картині світу Паустовського домінують у функції засобу зв›язку однорідних членів речення (92,5 % конструкцій). Вони рідко вживаються для зв›язку частин складносурядних речень 5 % конструкцій) і для зв’язку самостійних речень у тексті (2,5 %). Із трьох типів градаційних відношень в досліджених текстах домінують відношення між більш значущим і менш значущим поняттями 95 % конструкцій).


Ключові слова


градаційні відношення; сурядний зв›язок; градаційні сполучники; мовна картина світу К. Г. Паустовського; синтаксис російської мови

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Валгина Н. С. Синтаксис современного русского языка / Н. С. Валгина. — 3-е изд., испр. — М. : Высшая школа, 1991. — 432 с.

Згурская О. Г. Функционирование синтаксических конструкций с градационными союзами в современном русском языке : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 / О. Г. Згурская. — СПб., 2000. — 161 с.

Ильина А. Б. «Гибридные» слова с градуальной семантикой в современном русском языке (Наречия‑частицы) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 / А. Б. Ильина. — Саранск, 2005. — 216 с.

Колесникова С. М. Градационные отношения в современном русском языке : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 / С. М. Колесникова. — М., 1993. — 253 с.

Осокина В. А. Бесприставочные глаголы с суффиксом -ива-/-ыва- в свете теории степеней / В. А. Осокина // Вестник Удмуртского университета. — Сер. Филологические науки. — Саранск, 2005. — № 5 (2). — С. 187—190.

Русская грамматика : в 2 т. / АН СССР ; Ин-т русского языка ; [ред. Н. Ю. Шведова]. — М. : Наука, 1980. — Т. 1. — 784 с. ; Т. 2. — 712 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)