DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.22.50780

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ XVIII ст.

Галина Сергіївна Яроцька

Анотація


У статті розглядаються процеси ціннісної адаптації західноєвропейських запозичень, що увійшли до російської мови за петровську добу. Імпорт західноєвропейских концептів супроводжувався впровадженням у російську мовну свідомість прагматичних та утилітарних ціннісних орієнтацій. Аксіолінгвістичний підхід до аналізу лексикографічного матеріалу дозволяє зробити висновок про те, що у ситуації лексичної дублетності утворюються оцінні пари, де іншомовна лексема має нейтральну оцінність, а її російський аналог містить негативні конотації, притаманні багатьом словам комерційної сфери в російській мовній свідомості.


Ключові слова


петровська доба; запозичення; ціннісна адаптація; економічна свідомість

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ahiezer A. S. Rossija: kritika istoricheskogo opyta : v 3 t. / A. S. Ahiezer. — M. : Filosofskoe obshhestvo SSSR, 1991.

Birzhakova Je. E. Ocherki po istoricheskoj leksikologii XVIII v. Jazykovye kontakty i zaimstvovanija / Je. E. Birzhakova, L. A. Vojnova, L. L. Kutina ; AN SSSR ; In-t russkogo jazyka. — L. : Nauka, leningr. otd., 1972. — 431 s.

Vinogradov V. V. Ocherki po istorii russkogo literaturnogo jazyka XVII—XIX vv. / V. V. Vinogradov. — 4-e izd. — M. : Russkij jazyk, 2002. — 528 s.

Karmin A. S. Osnovy kul’turologii: morfologija kul’tury / A. S. Karmin. — SPb. : Lan’, 1997. — 512 s.

Kolesov V. V. Gedonizm kak javlenie russkoj lingvokul’tury (na primere koncepta udovol’stvie) : kollekt. monografija / V. V. Kolesov, M. V. Pimenova, V. I. Terkulov. — K. : ID Dm. Burago, 2012. — 208 s.

Novikov A. V. Ob osobennostjah razvitija otnoshenij sobstvennosti v Rossii / A. V. Novikov // Problemy sovremennoj ekonomiki. — M., 2007. — № 1 (21). — S. 329—333.

SCSRJa — Slovar’ cerkovno-slavjanskago i russkago jazyka, sostavlennyj vtorym otdelenіem Imperatorskoj akademіi nauk : v 4 t. — 2-e izd. — SPb., 1867.

Yarockaya G. S. Aksiogenez ekonomicheskogo soznanija v russkoj lingvokul’ture : monografija / G. S. Yarockaya. — Odessa : ONU im. I. I. Mechnikova, 2013. — 552 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта : в 3 т. / А. С. Ахиезер. — М. : Философское общество СССР, 1991.

Биржакова Е. Э. Очерки по исторической лексикологии XVIII в. Языковые контакты и заимствования / Е. Э. Биржакова, Л. А. Войнова, Л. Л. Кутина ; АН СССР ; Ин-т русского языка. — Л. : Наука, ленингр. отд., 1972. — 431 с.

Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. / В. В. Виноградов. — 4-е изд. — М. : Русский язык, 2002. — 528 с.

Кармин А. С. Основы культурологии: морфология культуры / А. С. Кармин. — СПб. : Лань, 1997. — 512 с.

Колесов В. В. Гедонизм как явление русской лингвокультуры (на примере концепта удовольствие) : коллект. монография / В. В. Колесов, М. В. Пименова, В. И. Теркулов. — К. : ИД Дм. Бураго, 2012. — 208 с.

Новиков А. В. Об особенностях развития отношений собственности в России / А. В. Новиков // Проблемы современной экономики. — М., 2007. — № 1 (21). — С. 329—333.

СЦСРЯ — Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка, составленный вторымъ отдѣленіем Императорской академіи наукъ : в 4 т. — 2-е изд. — СПб., 1867.

Яроцкая Г. С. Аксиогенез экономического сознания в русской лингвокультуре : монография / Г. С. Яроцкая. — Одесса : ОНУ им. И. И. Мечникова, 2013. — 552 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)