DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.22.50767

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЗАУРУСУ УКРАЇНСЬКОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Лілія Миколаївна Філюк

Анотація


У статті подаються різні підходи до визначення поняття «термін», розглядаються основні властивості та функції терміну, наводяться вимоги до його значення та форми. Доведено, що у сучасній лінгвістиці відсутнє однозначне визначення терміна. Показано, що особливий інтерес викликають термінології, які активно розвиваються, постійно постачають значний матеріал для термінологічного дослідження і тому мають потребу в упорядкуванні та стандартизації. Стверджується, що термінологія будівельної індустрії виступає саме такою сукупністю одиниць. На прикладі тезаурусу будівельної термінології проаналізовано метод тезаурусного моделювання як засіб пізнання та систематизації мови. Семантичний простір будівельних термінів представлений як складна ієрархічна структура, елементи якої пов’язані гіперогіпонімічними, синонімічними й антонімічними відношеннями. Тезаурусну модель української будівельної лексики представлено у вигляді схеми з вершиною, що розпадається на шість основних тематичних груп (термінополів).


Ключові слова


термін; термінологія; професійна комунікація; будівництво; тезаурусний підхід; тезаурусне моделювання; термінополе

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekseeva L. M. Problemy termina i terminoobrazovanija / L. M. Alekseeva. — Perm’ : Permskij gos. un‑t, 1998. — 120 s.

Ahmanova O. S. Slovar’ lingvisticheskih terminov / O. S. Ahmanova. — M. : Librokom, 2014. — 576 s.

Baranov A. N. Vvedenie v prikladnuju lingvistiku / A. N. Baranov. — M. : Librokom, 2013. — 368 s.

Bol’shoj enciklopedicheskij slovar’ / Pod red. A. Prohorova. — M. : Bol’shaja Rossijskaja enciklopedija, 1998. — 1456 s.

Vinogradov V. V. Istorija slov / V. V. Vinogradov. — M. : In-t russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova, 1999. — 1138 s.

Vinokur G. O. Izbrannye trudy po jazykoznaniju i kul’ture rechi / G. O. Vinokur. — M. : LKI, 2010. — 232 s.

Volodina M. N. Termin kak sredstvo special’noj informacii / M. N. Volodina. — M. : Izd-vo MGU, 1996. — 74 s.

Golovin B. N. Lingvisticheskie osnovy uchenija o terminah / B. N. Golovin, R. Ju. Kobrin. — M. : Vysshaja shkola, 1987. — 103 s.

Griniov-Grinevich S. V. Terminovedenie / S. V. Griniov-Grinevich. — M. : Akademija, 2008. — 304 s.

Danilenko V. P. Onomasiologicheskoe napravlenie v grammatike / V. P. Danilenko. — M. : Librokom, 2009. — 344 s.

Komarova Z. I. Metodologija, metod, metodika i tehnologija nauchnyh issledovanij v lingvistike / Z. I. Komarova. — M. : Flinta ; Nauka, 2013. — 832 s.

Lejchik V. M. Terminovedenie. Predmet, metody, struktura / V. M. Lejchik. — M. : LKI, 2007. — 256 s.

Reformatskij A. A. Vvedenie v jazykovedenie / A. A. Reformatskij. — M. : AspektPress, 2010. — 536 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алексеева Л. М. Проблемы термина и терминообразования / Л. М. Алексеева. — Пермь : Пермский гос. ун‑т, 1998. — 120 с.

Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. — М. : Либроком, 2014. — 576 с.

Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику / А. Н. Баранов. — М. : Либроком, 2013. — 368 с.

Большой энциклопедический словарь / под ред. А. Прохорова. — М. : Большая Российская энциклопедия, 1998. — 1456 с.

Виноградов В. В. История слов / В. В. Виноградов. — М. : Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова, 1999. — 1138 с.

Винокур Г. О. Избранные труды по языкознанию и культуре речи / Г. О. Винокур. — М. : ЛКИ, 2010. — 232 с.

Володина М. Н. Термин как средство специальной информации / М. Н. Володина. — М. : Изд-во МГУ, 1996. — 74 с.

Головин Б. Н. Лингвистические основы учения о терминах / Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин. — М. : Высшая школа, 1987. — 103 с.

Гринёв-Гриневич С. В. Терминоведение / С. В. Гринёв-Гриневич. — М. : Академия, 2008. — 304 с.

Даниленко В. П. Ономасиологическое направление в грамматике / В. П. Даниленко. — М. : Либроком, 2009. — 344 с.

Комарова З. И. Методология, метод, методика и технология научных исследований в лингвистике / З. И. Комарова. — М. : Флинта ; Наука, 2013. — 832 с.

Лейчик В. М. Терминоведение. Предмет, методы, структура / В. М. Лейчик. — М. : ЛКИ, 2007. — 256 с.

Реформатский А. А. Введение в языковедение / А. А. Реформатский. — М. : АспектПресс, 2010. — 536 с.





Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)