DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2013.20.50766

МЕТАФОРА В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ В. В. МАЯКОВСЬКОГО

Тетяна Володимирівна Кортава

Анотація


Статтю присвячено проблемі структурно-семантичного та функціонального розмаїття образно-оцінних і концептуальних метафор у поетичному дискурсі В. В. Маяковського. Метафора — результат порівняння принципово несхожих об'єктів, несподівана вербалізована аналогія. Яскравість і самобутність метафор визначається потенційною можливістю поєднання гетерогенних явищ. Відхід від традиційного погляду на поетичну метафору лише як на художній троп пов'язано з когнітивним підходом до неї як до засобу формування концептосфери автора, інтерпретація якої ймовірно змінюється в історичній перспективі.

Одним із постулатів когнітивістики є уявлення про те, що метафора формує концепт, який може неоднозначно інтерпретуватися суб'єктом, що сприймає його, бо концепт — це динамічна сукупність індивідуальних уявлень про дійсність. Динаміка сприйняття має хронологічний, психологічний та соціологічний аспекти, тому когнітивний підхід до вивчення метафори відкриває міждисциплінарні горизонти. Розробка у рамках когнітивного підходу проблематики метафоричного поетичного дискурсу дозволяє представити метафору як засіб візуалізації мовної картини світу і визначити шляхи її інтерпретації в аспектах синтактики, семантики і прагматики.

Творчий геній В. В. Маяковського породжує не просто метафору в тексті, а поетичний метафоричний дискурс.


Ключові слова


поетичний дискурс; метафора; функція; концепт; Маяковський

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Aristotel. Poetika (Ob iskusstve poezii) / Aristotel. — M. : GIKhL, 1957. — 184 s.

Arutyunova N. D. Yazykovaya metafora / N. D. Arutyunova // Poetika i lingvistika. — M. : Nauka, 1979. — S. 147–173.

Valavin V. N. Slovotvorchestvo Mayakovskogo (Opyt slovarya okkazionalizmov) / V. N. Valavin. — M. : Azbukovnik, 2010. — 622 s.

Vinokur G. O. Mayakovskiy kak novator yazyka / G. O. Vinokur. — M. : Sovetskiy pisatel’, 1943. — 133 s.

Gorb B. I. Shut u trona revolyutsii : vnutrenniy syuzhet tvorchestva i zhizni poeta i aktera serebryanogo veka Vladimira Mayakovskogo / B. I. Gorb. — M. : Uliss-media, 2001. — 612, 116 s.

Kupina N. A. Lirika rannego Mayakovskogo. Lingvisticheskiy analiz / N. A. Kupina. — Sverdlovsk : UrGU, 1988. — 88 s.

Manin Yu.I. Matematika kak metafora / Yu. I. Manin. — M. : MTsNMO, 2008. — 400 s.

Mayakovskiy V. V. Dva Chekhova / V. V. Mayakovskiy // Stikhotvoreniya. Poemy. Stati. — M. : Ast Olimp, 1996. — S. 325–332.

Mayakovskiy V. V. Voyna i yazyk / V. V. Mayakovskiy // Poln. sobr. soch. : v 13 t. — M. : Goslitizdat, 1955. — T. 1. — S. 325–328.

Mayakovskiy V. V. Nasha slovesnaya rabota / V. V. Mayakovskiy // Poln. sobr. soch. : v 13 t. — M. : Goslitizdat, 1959. — T. 12. — S. 448–449.

Mayakovskiy V. V. Oblako v shtanakh / V. V. Mayakovskiy // Poln. sobr. soch. : v 13 t. — M. : Goslitizdat, 1955. — T. 1. — S. 173–196.

Odoevskiy V. F. Sochineniya v dvukh tomakh / V. F. Odoevskiy. — M. : Khudozh. lit., 1981. — T. 1. — S. 185–186.

Tsvetaeva M. I. Epos i lirika sovremennoy Rossii (Vladimir Mayakovskiy i Boris Pasternak) / M. I. Tsvetaeva // Stikhotvoreniya. Poemy. Stati. — M. : Ast Olimp, 1996. — S. 505–529.

Shuvalov V. I. Metaforicheskiy diskurs / V. I. Shuvalov. — M. : Prometey, 2005. — 148 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аристотель. Поэтика (Об искусстве поэзии) / Аристотель. — М. : ГИХЛ, 1957. — 184 с.

Арутюнова Н. Д. Языковая метафора / Н. Д. Арутюнова // Поэтика и лингвистика. — М. : Наука, 1979. — С. 147–173.

Валавин В. Н. Словотворчество Маяковского (Опыт словаря окказионализмов) / В. Н. Валавин. — М. : Азбуковник, 2010. — 622 с.

Винокур Г. О. Маяковский как новатор языка / Г. О. Винокур. — М. : Сов. писатель, 1943. — 133 с.

Горб Б. И. Шут у трона революции : внутренний сюжет творчества и жизни поэта и актёра серебряного века Владимира Маяковского / Б. И. Горб. — М. : Улисс-медиа, 2001. — 612, 116 с.

Купина Н. А. Лирика раннего Маяковского. Лингвистический анализ / Н. А. Купина. — Свердловск : УрГУ, 1988. — 88 с.

Манин Ю. И. Математика как метафора / Ю. И. Манин. — М. : МЦНМО, 2008. — 400 с.

Маяковский В. В. Два Чехова / В. В. Маяковский // Стихотворения. Поэмы. Статьи. — М. : Аст Олимп, 1996. — С. 325–332.

Маяковский В. В. Война и язык / В. В. Маяковский // Полн. собр. соч. : в 13 т. — М. : Гослитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 325–328.

Маяковский В. В. Наша словесная работа / В. В. Маяковский // Полн. собр. соч. : в 13 т. — М. : Гослитиздат, 1959. — Т. 12. — С. 448–449.

Маяковский В. В. Облако в штанах / В. В. Маяковский // Полн. собр. соч. : в 13 т. — М. : Гослитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 173–196.

Одоевский В. Ф. Сочинения в двух томах / В. Ф. Одоевский. — М. : Худож. лит., 1981. — Т. 1. — С. 185–186.

Цветаева М. И. Эпос и лирика современной России (Владимир Маяковский и Борис Пастернак) / М. И. Цветаева // Стихотворения. Поэмы. Статьи. — М. : Аст Олимп, 1996. — С. 505–529.

Шувалов В. И. Метафорический дискурс / В. И. Шувалов. — М. : Прометей, 2005. — 148 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)