DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2013.20.50764

ОБРАЗНА МОДЕЛЬ СВІТУ В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ В. МАЯКОВСЬКОГО (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВНИКІВ ТРОПІВ)

Неоніла Альфредівна Тураніна

Анотація


У статті розглянуто актуальні проблеми художнього дискурсу, пов'язані з системою тропів у контексті творів. Представлено феномен літератури з різних точок зору: лінгвофілософської, лінгвопоетичної, лексикографічної. Автор пропонує до розгляду різні класифікації метафори як провідного тропа в поетиці . Поряд з метафорою описуються і інші тропеїчні засоби образної моделі світу: порівняння, його смислова та структурна характеристика. У роботі описано лексикографічний досвід автора щодо створення словників тропів, які дозволяють усвідомити щільність образної тканини твору, авторську індивідуальність кожного з поетів. Предметом аналізу стали словники тропів В. Маяковського, які є першим досвідом лексикографії в контексті творчості поета. У статті визначено методику складання словників, подано зразок словникової статті та описано її особливості. Описано також структуру виданих автором словників. Словники тропів В. Маяковського свідчать про високий рівень метафоричності поетичного тексту цього поета та про насиченість тропами кожного рядка його поезії. Образність художнього тексту не знижується до останніх років створення творів, що свідчить про дивовижний і унікальний поетичний талант.


Ключові слова


троп; образна модель світу; лексикографія; словникова стаття; метафоричний контекст; порівняння; художній текст; поетика; Маяковський

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Akhmanova O. S. Slovar’ lingvisticheskikh terminov / O. S. Akhmanova. — 2-e izd. — M. : Nauka, 2003. — 359 s.

Rozental D. E. Slovar’-spravochnik lingvisticheskikh terminov / D. E. Rozental, M. A. Telenkova. — M. : Prosveshchenie, 1976. — 543 s.

Turanina N. A. Slovar’ metafor V. Mayakovskogo / N. A. Turanina. — Belgorod, 2002. — 102 s.

Turanina N. A. Slovar obraznykh sredstv Aleksandra Bloka, Sergeya Yesenina i Vladimira Mayakovskogo / N. A. Turanina. — Belgorod, 2009. — 174 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. — 2-е изд. — М. : Наука, 2003. — 359 с.

Розенталь Д. Э. Словарь-справочник лингвистических терминов / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. — М. : Просвещение, 1976. — 543 с.

Туранина Н. А. Словарь метафор В. Маяковского / Н. А. Туранина. — Белгород, 2002. — 102 с.

Туранина Н. А. Словарь образных средств Александра Блока, Сергея Есенина и Владимира Маяковского / Н. А. Туранина. — Белгород, 2009. — 174 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)