DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2013.20.50763

АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ІГРОВОГО ІДІОСТИЛЮ: ПОЕТИЧНИЙ КРЕАТИВ В. В. МАЯКОВСЬКОГО

Тетяна Олександрівна Грідіна

Анотація


У статті аналізується ігровий ідіостиль як домінанта творчої особистості поета-генератора. Пропонується інтерпретація художнього тексту у світлі конструктивних принципів, механізмів та прийомів мовної гри, що створюють експериментальне поле поетичного креативу Маяковського. Загальна стратегія мовної гри, заснована на перемиканні і ломці асоціативних стереотипів, виражається в характерній для естетики футуризму установці на оновлення форм поетичного мовлення. У художньому світомоделюванні Маяковським затребувана парадоксальна метафора, оксюморонні порівняння; витончена ігрова техніка омофонічного членування слова в тексті; словотвірні новації як евристичний ресурс трансляції авторської системи оцінок і цінностей. Особливості ігрового ідіостилю Маяковського виявляються з урахуванням різних дискурсивних регістрів, які відображає погляд поета на «поточний момент» з позиції суспільства і конкретної особистості з її картиною світу і світоглядними установками. Асоціативна провокація як головний вектор мовної гри набуває у поета характер епатуючого спростування розхожих істин, що проявляється, з одного боку, у «препаруванні» (вивертанні) готового слова, з іншого боку — у використанні ресурсів нестандартної словотворчої комбінаторики при створенні оказіональних одиниць. Гра з готовим словом (за принципом довільної мотиваційної виводимості, що виражає авторську ідею) проявляє асоціативний потенціал його формальної та смислової трансформації в текстовій (зумовленій сюжетом) проекції. Словотворчі відкриття, що повністю розкривають механізми оновлення засобів мовного означування і вводять читача у співтворчість з автором, характеризують поетичний ідіостиль Маяковського, який проявляє риси гравця-генератора.


Ключові слова


мовна гра; лінгвокреативність; поетичний експеримент; Маяковський

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Gridina T. A. Yazykovaya igra: stereotip i tvorchestvo : monografiya / T. A. Gridina. — Yekaterinburg : Ural. gos. ped. un-t, 1996. — 214 s.

Gridina T. A. Yazykovaya igra v khudozhestvennom tekste : monografiya / T. A. Gridina. — 3-e izd., ispr. i dop. — Yekaterinburg : Ural. gos. ped. un-t, 2013. — 254 s.

Lingvistika kreativa : kollektivnaya monografiya / [red. T. A. Gridina]. — Yekaterinburg : Ural. gos. ped. un-t, 2009. — 368 s.

Lingvistika kreativa : kollektivnaya monografiya / [obshch. red. T. A. Gridinoy].— Yekaterinburg : Ural. gos. ped. un-t, 2012. — 378 s.

Mayakovskiy V. V. Sochineniya : v 2-kh t. / V. V. Mayakovskiy. — M. : Pravda, 1987–1988. — T. 1. — 735 s. ; T. 2. — 768 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гридина Т. А. Языковая игра: стереотип и творчество : монография / Т. А. Гридина. — Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 1996. — 214 с.

Гридина Т. А. Языковая игра в художественном тексте : монография / Т. А. Гридина. — 3-е изд., испр. и доп. — Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2013. — 254 с.

Лингвистика креатива : коллективная монография / [ред. Т. А. Гридина]. — Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2009. — 368 с.

Лингвистика креатива : коллективная монография / [общ. ред. Т. А. Гридиной]. — Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2012. — 378 с.

Маяковский В. В. Сочинения : в 2 т. / В. В. Маяковский.— М. : Правда, 1987–1988. — Т. 1. — 735 с. ; Т. 2. — 768 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)