DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.22.50761

ІДІОМАТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ У ПОСТМОДЕРНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Марія Юріївна Столяр

Анотація


Стаття присвячена актуальній проблемі — функціонуванню молодіжного сленгу, зокрема ідіоматичним конструкціям, у художньому постмодерному дискурсі. Основна увага приділяється семантичним і функціональним особливостям фразеологічних одиниць (ФО). Автор пропонує розподіл на групи сленгових фразеологізмів залежно від структурної цілісності компонентів. До кожної групи наведено приклади із творчості сучасних письменників (Ю. Андрухович, Брати Капранови, Л. Дашвар, Л. Дереш, С. Жадан, І. Карпа та інші). Наукові дослідження в галузі зацікавлень автора відбито у працях П. М. Грабового, Й. О. Дзендзелівського, С. А. Мартос, Л. О. Ставицької, О. О. Тараненка й інших мовознавців. З’ясовано, що для сленгових фразеологічних одиниць, які зустрічаються у художньому дискурсі, характерна метафоричність і гіперболізація, за допомогою чого досягається комічний (іноді іронічний) ефект або висловлюється негативна оцінка ситуації. Ідіоматика молодіжного сленгу, як і він сам, постійно оновлюється, процес утворення нових елементів є дуже швидким і високопродуктивним.


Ключові слова


ідіоматична конструкція; фразеологічна одиниця; молодіжний сленг; художній дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Bacevich F. S. Osnovy komunіkatyvnoyi lіngvіstyky / F. S. Bacevich. — K. : VC Akademіya, 2004. — 342 s.

Bіla І. Mova lіteraturnogo postmodernіzmu: do pytannya pro stan doslіdzhuvanostі / І. Bіla // Semantyka movy і tekstu : materіaly IX naukovo-praktychnoyi konferentsіyi / gol. red. V. І. Kononenko / Prykarpats’kyi nacіonal’nyi unіversytet іmenі Vasylya Stefanyka. — Іvano-Frankіvs’k : VDV CІT, 2006. — S. 458—460.

Koltutskaya I. A. Idiomatika molodezhnogo slenga (na materiale sotsiolingvisticheskogo anketirovaniya) / I. A. Koltutskaya // Uchenye zapiski Tavricheskogo natsional’nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo: Serіya «Fіlologіya. Socіal’nye komunіkatsii». — Simferopol’, 2011. — Ch. 2. Tom 24 (63). № 2 — S. 149—153.

Malenko O. Verbal’nі vіzіyi postmodernogo tekstu v ukrayins’kіy lіteraturі kіncya XX stolіttya / O. Malenko // Pіvdennyi arhіv. Fіlologіchnі nauky : zb. nauk. prats’ / gol. red. O. Mіshukov. — Herson : Ailant, 2002. — Vyp. XIV. — S. 82—85.

Martos S. A. Molodіzhnyi sleng: mіf chy real’nіst’? / S. A. Martos // Kul’tura slova. — K., 2003. — Vyp. 62. — S. 39—44.

Shumeikіna A. V. Suchasnyi ukrayins’kyi sleng: funkсіonal’nyi analіz [Elektronnyi resurs] / A. V. Shumeikіna. — Rezhim dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. — К. : ВЦ Академія, 2004. — 342 с.

Біла І. Мова літературного постмодернізму: до питання про стан досліджуваності / І. Біла // Семантика мови і тексту : матеріали ІХ науково-практичної конференції / гол. ред. В. І. Кононенко ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. — Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2006. — С. 458—460.

Колтуцкая И. А. Идиоматика молодежного сленга (на материале социолингвистического анкетирования) / И. А. Колтуцкая // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского: Серия «Филология. Социальные коммуникации». — Симферополь, 2011. — Ч. 2. Том 24 (63). № 2. — С. 149—153.

Маленко О. Вербальні візії постмодерного тексту в українській літературі кінця ХХ століття / О. Маленко // Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. О. Мішуков. — Херсон : Айлант, 2002. — Вип. ХІV. — С. 82—85.

Мартос С. А. Молодіжний сленг: міф чи реальність? / С. А. Мартос // Культура слова. — К., 2003. — Вип. 62. — С. 39—44.

Шумейкіна А. В. Сучасний український сленг: функціональний аналіз [Електронний ресурс] / А. В. Шумейкіна. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)