DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.22.50760

ОНІМИ У РОЛІ ОПЕРАТОРІВ ФУНКЦІЇ НЕОЗНАЧЕНО ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ (на матеріалі сучасного українського художнього мовлення)

Олександра Юріївна Семененко

Анотація


У статті аналізуються особливості функціонування в сучасному українському художньому дискурсі (як поетичному, так і прозовому) метафоризованих власних назв і формально деонімізованих апелятивів у ролі операторів функції неозначено великої кількості (НВК) на рівні нерозкладних кількісно-іменних сполук N1N2 (метафоричних квантитативно-генітивних бінарм);з’ясовується система мовних/мовленнєвих образів різних груп такої лексики, що уможливлює набуття ними ознак ситуативних, оказіональних квантифікаторів. Означеною проблематикою, тобто вивченням різних ділянок функційно-семантичного поля неозначеної кількості (ФСП НВК), займається ціла низка вчених. У статті зазначено, що на матеріалі української, російської, англійської мов метафоричні квантитативно-номінативні сполуки N1N2 із значенням оцінки НВК опрацювали В. М. Вовк, С. О. Швачко, на матеріалі російської та німецької мов — Л. Г. Акуленко, на матеріалі українського художнього мовлення започатковане дослідження різноструктурних засобів вираження поняттєвої категорії НВК О. М. Бонецькою, К. Г. Городенською, А. П. Загнітком, З. О. Митяй, О. Ю. Семененко та ін.


Ключові слова


функційно-семантичне поле неозначено великої кількості (ФСП НВК); мультипліцитність; оператор функції НВК; генітив-актуалізатор; український художній дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Akulenko V. V. Leksiko-frazeologicheskie sredstva vyrazhenija neopredelionno bol’shogo kolichestva v sovremennom russkom jazyke / V. V. Akulenko, L. G. Akulenko, N. L. Klimenko // Kategorija kolichestva v sovremennyh evropejskih jazykah. — K. : Naukova dumka, 1990. — S. 213—223.

Akulenko L. G. Pole neopredelionno bol’shogo kolichestva v sovremennom nemeckom i russkom jazykah / L. G. Akulenko // Kategorija kolichestva v sovremennyh evropejskih jazykah. — K. : Naukova dumka, 1990. — S. 106—145.

Bol’shoj jenciklopedicheskij slovar’ / glav. red. A. M. Prohorov. — M. : Bol’shaja Rossijskaja enciklopedija ; SPb : Norint, 2000. — 1456 s.

Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoї ukraїns’koї movy (z dod., dopov. ta SD) / uklad. і golov. red. V. T. Busel. — K. ; Іrpіn’ : VTF Perun, 2009. — 1736 s.

Kochergan M. P. Zagal’ne movoznavstvo : pіdruchnik / M. P. Kochergan. — K. : VC Akademіja, 1999. — 288 s.

Lashkevich A. I. Genitivnye konstrukcii so znacheniem metaforicheskogo kolichestva v sovremennom russkom jazyke : avtoref. diss. … kand. filol. nauk : 10.02.01 — russkij jazyk / A. I. Lashkevich. — Minsk, 1976. — 21 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Акуленко В. В. Лексико-фразеологические средства выражения неопределённо большого количества в современном русском языке / В. В. Акуленко, Л. Г. Акуленко, Н. Л. Клименко // Категория количества в современных европейских языках. — К. : Наукова думка, 1990. — С. 213—223.

Акуленко Л. Г. Поле неопределённо большого количества в современном немецком и русском языках / Л. Г. Акуленко // Категория количества в современных европейских языках. — К. : Наукова думка, 1990. — С. 106—145.

Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. — М. : Большая Российская энциклопедия ; СПб. : Норинт, 2000. — 1456 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та СД) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К. ; Ірпінь : ВТФ Перун, 2009. — 1736 с.

Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник / М. П. Кочерган. — К. : ВЦ Академія, 1999. — 288 с.

Лашкевич А. И. Генитивные конструкции со значением метафорического количества в современном русском языке : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 — русский язык / А. И. Лашкевич. — Минск, 1976. — 21 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)