DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.22.50748

ІНВЕКТОГЕННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ФЕНОМЕНІВ

Ельвіра Петрівна Лаврик

Анотація


У статті йдеться про проблеми лінгвістичної експертизи спірних текстів і про інвектогенний потенціал прецедентних феноменів. У лінгвістиці є два основних підходи до розуміння мовного феномену інвективи: широкий і вузький. У вузькому розумінні мова йде про експліцитну, явну інвективу, яка здійснюється за допомогою засобів, що однозначно сприймаються як інвектива усіма носіями мови. У широкому сенсі інвектива реалізується з урахуванням контексту, з опорою на лексико-семантичний критерій. Параметризація інвективи має велике значення для експертної практики у справах про захист честі, гідності, ділової репутації та про образу. Значний інвективний потенціал містять прецедентні феномени, апеляція до яких у певному контексті має завдання образити адресата інвективи. Будучи за формальними підставами оцінним засобом, у разі негативної оцінки вони можуть служити приниженню честі, гідності та ділової репутації особи. Ефективність даної мовленнєвої дії залежить від наявності / відсутності у адресата й адресанта інвективи загальної картини світу.


Ключові слова


імпліцитна інвектива; прецедентний феномен; лінгвістична експертиза

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bulygina T. V. Jazykovaja konceptualizacija mira (na materiale russkoi grammatiki) / T. V. Bulygina, A. D. Shmelev. — M. : Jazyki slavianskoj kul’tury, 1997. — 576 s.

Golev N. D. Postanovka problem na styke jazyka i prava / N. D. Golev // Jurislingvistika-1: problemy i perspektivy : mezhvuz. sb. nauch. tr. — Barnaul : Izd-vo Alt. gos. un-ta, 1999. — S. 4—11.

Zhel’vis V. I. Pole brani. Skvernoslovie kak social’naja problema v jazykah i kul’turah mira / V. I. Zhel’vis. — M., 2001. — 349 s.

Karaulov Ju. N. Russkij jazyk i jazykovaja lichnost’ / otv. red. D. N. Shmelev. — M. : Nauka, 1987. — 263 s.

Sharifullin B. Ja. Rechevaja invektiva na randevu lingvistiki i jurisprudencii: pro et contra // Jurislingvistika-6: Invektivnoe i manipuliativnoe funkcionirovanie jazyka : mezhvuz. sb. nauch. st. / red. N. D. Golev. — Barnaul : Izd-vo Alt. gos. un-ta, 2005. — S. 112—120.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Булыгина Т. В. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики) / Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелёв. — М. : Языки славянской культуры, 1997. — 576 с.

Голев Н. Д. Постановка проблем на стыке языка и права / Н. Д. Голев // Юрислингвистика-1: проблемы и перспективы : межвуз. сб. науч. тр. — Барнаул : Изд-во Алт. гос. ун-та, 1999. — С. 4—11.

Жельвис В. И. Поле брани. Сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира / В. И. Жельвис — М., 2001. — 349 с.

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / отв. ред. Д. Н. Шмелёв. — М. : Наука, 1987. — 263 с.

Шарифуллин Б. Я. Речевая инвектива на рандеву лингвистики и юриспруденции: pro et contra // Юрислингвистика-6: Инвективное и манипулятивное функционирование языка : межвуз. сб. науч. ст. / под ред. Н. Д. Голева. — Барнаул : Изд-во Алт. гос. ун-та, 2005. — С. 112—120.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)