DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.22.50732

ЕТИМОЛОГІЯ СЛОВ’ЯНСЬКОГО *DЪŽDŽЬ У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ ДІАЛЕКТНОЇ НОМІНАЦІЇ

Людмила Вадимівна Педченко

Анотація


У статті робиться спроба проаналізувати «проблематичну», на думку О. М. Трубачова, етимологію слов’янського *dъždžь з точки зору формально-семантичної типології. Аналіз когнітивної вмотивованості великої групи російських діалектних найменувань дощу дозволив виявити найбільш продуктивні для даної семантичної сфери номінаційні моделі й послужив підставою для визначення ступеня достовірності різних версій етимології слов’янського *dъždžь. Так, у статті встановлено, що найбільш характерним для даної групи номінацій є пропозитивно-диктумний тип мотивації, при якому актуалізуються переважно акціональні ознаки. У цьому контексті припущення О. М. Трубачова про те, що слов. *dъždžь етимологізується як «лити певним чином», видається цілком обґрунтованим з типологічної точки зору, оскільки більшість акціональних мотиваторів (лити, плисти, моросити, мжити) імпліцитно включають у свою семантичну структуру семи «вода» і «рухатися». Досить продуктивною є і номінаційна модель «найдрібніші частинки чого-н.» > «дощ», яка реалізується за допомогою ряду однотипних образів мотиваторів: пил, зола, мука. Дана типологічна паралель дозволяє визнати вірогідною і гіпотезу М. Фасмера та П. Я. Черних, згідно з якою слов. *dъždžь походить від і.-є. бази *dheus: *dhṷěs: *dhṷs — «розсіюватися (в повітрі)», «порошити», «розпорошуватися», «носитися вихором». У той же час практично повна відсутність у досліджуваній семантичній групі модусного типу когнітивної мотивації з актуалізацією загальної оцінки («хороший» — «поганий») дозволило прийти до висновку, що етимологія А. Вайана і М. Трубецького, які виводять слов. *dъždžь з *dus-dius «хмарне небо; погана погода», є малоймовірною.


Ключові слова


етимологія; вмотивованість; ономасіологія; діалектна номінація; номінаційна модель

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bogoraz V. G. Oblastnoj slovar’ kolymskogo russkogo narechiya / V. G. Bogoraz // Sb. ORIaS. — SPb. : Tip. IAN, 1901. — T. 68. — № 4. — S. 19—163.

Goriacheva T. V. Etimologicheskie zametki / T. V. Goriacheva // Etimologija 1985 : sb. nauchn. statej / In-t russkogo jazyka АN SSSR ; otv. red. O. N. Trubachev. — M. : Nauka, 1988. — S. 62—71.

Goriacheva T. V. Materialy k izucheniju russkoj narodnoj meteorologicheskoj terminologii / T. V. Goriacheva // Etimologija. 1972 : sb. nauchn. statej. — M. : Nauka, 1974. — S. 129—135.

Grib R. T. Khrestomatija po starozhil’cheskim govoram tsentral’noj i zapadnoj Sibiri : ucheb. posobie / R. T. Grib. — Krasnoyarsk, 1967. — 206 s.

Dahl’ V. I. Tolkovyj slovar’ zhivogo velikorusskogo jazyka : v 4 t. / V. I. Dahl. — M. : Russkij jazyk, 1989—1991.

Dobrovol’skij V. N. Smolenskij oblastnoj slovar’ / V. N. Dobrovol’skij. — Smolensk : Tip. P. A. Silina, 1914. — 1022 s.

Dopolnenie k «Opytu oblastnogo velikorusskogo slovaria». — SPb. : Tip. IAN, 1858. — 326 s.

Ivanova А. F. Slovar’ govorov Podmoskov’ya / А. F. Ivanova. — M. : Izd-vo Mosk. obl. ped. in-ta, 1969. — 598 s.

Kondratenko M. M. Leksika narodnoj meteorologii v slavianskikh jazykakh : diss. … kand. filol. nauk / M. M. Kondratenko — M., 1995. — 269 s.

Kulikovskij G. Slovar’ oblastnogo olonetskogo narechiya v ego bytovom i etnograficheskom primenenii / G. Kulikovskij. — SPb., 1898. — 150 s.

Mel’nichenko G. G. Kratkij yaroslavskij oblastnoj slovar’, ob’edinyayushhij materialy ranee sostavlennykh slovarej (1820—1956) / G. G. Mel’nichenko ; JaGPI imeni K. D. Ushinskogo. — Jaroslavl’, 1961. — 223 s.

Opyt oblastnogo velikorusskogo slovaria. — S-Pb., 1852. — 275 s.

Podvysotskij А. O. Slovar’ oblastnogo arkhangel’skogo narechija v ego bytovom i etnograficheskom primenenii / А. O. Podvysotskij. — SPb., 1885. — 198 s.

Selivanova E. А. Kognitivnaya onomasiologiya (monografija) / E. А. Selivanova. — K. : Izd-vo ukrainskogo fitosotsiotsentra, 2000. — 248 s.

Slovar’ meteorologicheskoj leksiki orlovskikh govorov. — Orel, 1996. — 104 s.

Slovar’ russkikh govorov Srednego Urala. — T. 1—7. — Sverdlovsk, 1964—1988.

Slovar’ russkikh narodnykh govorov. — L.: Nauka, 1965—2010. — Vyp. 1—43.

Slovar’ russkikh starozhil’cheskikh govorov srednej chasti bassejna r. Obi. — Tomsk : Izd-vo Tom. un-ta, 1964. — T. 1—3.

Stepanov Ju. S. Konstanty: Slovar’ russkoj kul’tury / Ju. S. Stepanov. — 2-e izd., ispr. i dop. — M. : Аkademicheskij proekt, 2001. — 990 s.

Usacheva V. V. Nekotorye dannye o leksicheskom sostave dvukh govorov Аrkhangel’skoj oblasti / V. V. Usacheva // Slavianskaja leksikografija i leksikologija. — M. : Nauka, 1966. — S. 106—126.

Fasmer M. Etimologicheskij slovar’ russkogo azyka : v 4 t. / M. Fasmer. — M. : Progress, 1987.

Chernykh P. Ja. Istoriko-etimologicheskij slovar‘ sovremennogo russkogo jazyka : v 2 t. / P. Ja. Chernykh. — M. : Russkij jazyk, 2002.

Etimologicheskij slovar‘ slavianskikh jazykov. Praslavianskij leksicheskij fond / pod red. O. N. Trubacheva. — M. : Nauka, 1974—2010. — Vyp. 1—36.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Богораз В. Г. Областной словарь колымского русского наречия / В. Г. Богораз // Сборник ОРЯС. — СПб., 1901. — Т. 68. № 4. — С. 19—163.

Горячева Т. В. Этимологические заметки / Т. В. Горячева // Этимология 1985 : сб. научных статей / Ин-т русского языка АН СССР ; отв. ред. О. Н. Трубачёв. — М. : Наука, 1988. — С. 62—71.

Горячева Т. В. Материалы к изучению русской народной метеорологической терминологии / Т. В. Горячева // Этимология. 1972 : сб. научн. статей. — М. : Наука, 1974. — С. 129—135.

Гриб Р. Т. Хрестоматия по старожильческим говорам центральной и западной Сибири : учеб. пособие / Р. Т. Гриб. — Красноярск, 1967. — 206 с.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / В. И. Даль. — М. : Русский язык, 1989—1991.

Добровольский В. Н. Смоленский областной словарь / В. Н. Добровольский. — Смоленск : Тип. П. А. Силина, 1914. — 1022 с.

Дополнение к «Опыту областного великорусского словаря». — СПб. : Тип. ИАН, 1858. — 326 с.

Иванова А. Ф. Словарь говоров Подмосковья / А. Ф. Иванова. — М. : Изд-во Моск. обл. пед. ин-та, 1969. — 598 с.

Кондратенко М. М. Лексика народной метеорологии в славянских языках : дис. … канд. филол. наук / М. М. Кондратенко — М., 1995. — 269 с.

Куликовский Г. Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении / Г. Куликовский. — СПб., 1898. — 150 с.

Мельниченко Г. Г. Краткий ярославский областной словарь, объединяющий материалы ранее составленных словарей (1820—1956) / Г. Г. Мельниченко ; ЯГПИ имени К. Д. Ушинского. — Ярославль, 1961. — 223 с.

Опыт областного великорусского словаря. — СПб., 1852. — 275 с.

Подвысоцкий А. О. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении / А. О. Подвысоцкий. — СПб., 1885. — 198 с.

Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология : [монография] / Е. А. Селиванова. — К. : Изд-во украинского фитосоциоцентра, 2000. — 248 с.

Словарь метеорологической лексики орловских говоров. — Орёл, 1996. — 104 с.

Словарь русских говоров Среднего Урала. — Т. 1—7. — Свердловск, 1964—1988.

Словарь русских народных говоров. — Л. : Наука, 1965—2010. — Вып. 1—43.

Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 1964. — Т. 1—3.

Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры / Ю. С. Степанов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Академический проект, 2001. — 990 с.

Усачёва В. В. Некоторые данные о лексическом составе двух говоров Архангельской области / В. В. Усачёва // Славянская лексикография и лексикология. — М. : Наука, 1966. — С. 106—126.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / М. Фасмер. — М. : Прогресс, 1987.

Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка : в 2 т. / П. Я. Черных. — М. : Русский язык, 2002.

Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / под ред. О. Н. Трубачёва. — М. : Наука, 1974—2010. — Вып. 1—36.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)