DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.21.45064

ІНТЕРФЕРЕНТНІ ПОМИЛКИ КИТАЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РОСІЙСЬКИХ ПРИЙМЕННИКІВ І СПОЛУЧНИКІВ

Юннін Цзя

Анотація


У статті проаналізовано причини інтерферентних помилок у вживанні китайськими студентами російських прийменників і сполучників. Типові помилки китайських студентів у вживанні російських прийменників і сполучників зумовлені інтерферентним впливом на російську мову рідної китайської мови. Типовою помилкою при вживанні російських прийменників є їх використання в ролі самостійних слів без урахування формальної та семантичної пов'язаності з іменниками у синтаксемах. Типові помилки вживання російських сполучників спостерігаються передусім у групі підрядних сполучників. Ми вважаємо, що основні причини виникнення труднощів у використанні російських підрядних союзів полягають у тому, що китайським студентам складно: 1) усвідомити функціональні відмінності російських сполучників і прийменників; 2) засвоїти формальну автономність російського сполучника; 3) виявити роль сполучника як засобу зв'язку частин складного речення; 4) відрізнити складені сполучники від вільних поєднань слів, що входять до них. При навчанні китайців російській мові необхідно враховувати ці особливості. Тільки спеціальні вправи для зняття труднощів можуть допомогти успішному подоланню інтерферентних помилок у вживанні російських прийменників і сполучників.


Ключові слова


синтаксис; прийменник; сполучник; китайсько-російська мовна інтерференція; помилка; вивчення російської мови як іноземної

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Arbuzova I. I. Raz'yasnenie grammaticheskih funktsiy russkih prostranstvennyih predlogov v inostrannoy auditorii / I. I. Arbuzova // Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik. — Yaroslavl, 2011. — N 4, t. II. — S. 116–120.

Vinogradov V. V. Russkiy yazyik (Grammaticheskoe uchenie o slove) / V. V. Vinogradov. — M. : Vyissh. shk., 1986. — 639 s.

Russkaya grammatika. V 2 t. T. 1 / red. N. Yu. Shvedova. — M. : Nauka, 1980. — 783 s.

Rol’ sluzhebnyih slov v sintaksise kitayskogo yazyika [Elektronnyiy resurs]. — URL: www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-38657.

Predlogi v kitayskom yazyike [Elektronnyiy resurs]. — URL: www.lingvo-wiki.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арбузова И. И. Разъяснение грамматических функций русских пространственных предлогов в иностранной аудитории / И. И. Арбузова // Ярославский педагогический вестник. — Ярославль, 2011. — № 4, т. II. — С. 116–120.

Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) / В. В. Виноградов. — М. : Высш. шк., 1986. — 639 с.

Русская грамматика. В 2 т. Т. 1 / ред. Н. Ю. Шведова. — М. : Наука, 1980. — 783 с.

Роль служебных слов в синтаксисе китайского языка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-38657.

Предлоги в китайском языке [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.lingvo-wiki.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)