DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.21.45051

АДАПТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ТЕКСТУ: СУБТЕКСТ СТАРОГО ЗНАННЯ

Людмила Василівна Мальцева

Анотація


Стаття є дискурсивним аналізом тексту наукового стилю. Учбово-науковий текст розглядається як система субтекстів. Кожен субтекст зреалізовує в тексті своє пізнавальне завдання. Стаття присвячена вивченню суті адаптації учбово-наукового тексту до учбово-педагогічної ситуації. У статті розкривається об’єм поняття «субтекст старого знання». Учбово-науковий текст являє собою досить своєрідний підстиль наукового стилю. Ця своєрідність виражається у змістовній складності інформації, ускладненні або спрощенні структури тексту. Як відомо, учбово-науковий текст орієнтується на масу одержувача інформації, і саме тому він змінюється відносно обсягу. У текстах досліджуваних нами навчальних посібників має місце полегшений виклад наукового матеріалу, що знімає змістовні труднощі, при цьому форма вторинного тексту суттєво не відрізняється від форми вихідного тексту. Викладено основні принципи функціонування цього поняття в учбово-науковому тексті. Виділено та проаналізовано способи адаптації субтексту старого знання до вікових і психологічних особливостей учнів. Проаналізовано підручники із теоретичної граматики слов’янських, романських і германських мов з позиції адаптації субтексту старого знання.


Ключові слова


адаптація; учбово-навчальний текст; субтекст старого знання; маркери

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bazhenova E. A. Nauchnyiy tekst kak sistema subtekstov : avtoref. dis. … d-ra filol. nauk : spets. 10.02.01. «Russkiy yazyik» / E. A. Bazhenova. — Ekaterinburg, 2001. — 42 s.

Bazhenova E. A. Nauchnyiy tekst v aspekte politekstualnosti / E. A. Bazhenova. — Perm : Izd-vo Perm. un-ta, 2001. — 272 s.

Bezpoyasko O. K. Gramatika ukraYinskoYi movi / O. K. Bezpoyasko. — K. : LibId, 1993. — 336 s.

Bloh M. Ya. Teoreticheskaya grammatika angliyskogo yazyika / M. Ya. Bloh. — M. : Vyissh. shk., 1983. — 383 s.

Vasileva N. M. Frantsuzskiy yazyik. Teoreticheskaya grammatika / N. M. Vasileva. — M : Vyissh. shk., 1991. — 298 s.

Gabidullina A. R. Uchebno-pedagogicheskiy diskurs / A. R. Gabidullina. — Gorlovka : GGPIIYa, 2009. — 292 s.

Gak V. G. Teoreticheskaya grammatika frantsuzskogo yazyika / V. G. Gak. — M. : Dobrosvet, 2000. — 832 s.

Golovin B. N. Rol terminologii v nauchnom i uchebnom obschenii. Termin i slovo / B. N. Golovin. — Nizhniy Novgorod : Izd-vo GGU im. N. I. Lobachevskogo, 2000. — 127 s.

Danilevskaya N. V. Mesto otsenki v cheredovanii starogo i novogo znaniya (na materiale nauchnogo teksta) / N. V. Danilevskaya // Filologicheskie nauki. — 2005. — N 4. — S. 60–69.

Nosonovich E. V. Metodicheskaya autentichnost uchebnogo teksta : dis. … kand. ped. nauk : 13.00.02 / E. V. Nosonovich. — M. : RGB, 2003. — 178 s.

Raevskaya N. N. Teoreticheskaya grammatika sovremennogo angliyskogo yazyika / N. N. Raevskaya. — K. : Vyissh. shk., 1976. — 304 s.

Torsueva I. G. Tekst kak sistema, strukturno — semanticheskie edinitsyi teksta (na sopostavitelnoy osnove frantsuzskogo i russkogo yazyikov) / I. G. Torsueva. — M. : MGPIIYa, 1986. — 289 s.

Shanskiy N. M. Sovremennyiy russkiy yazyik. Slovoobrazovanie. Morfologiya / N. M. Shanskiy. — M. : Prosveschenie, 1987. — 256 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баженова Е. А. Научный текст как система субтекстов : автореф. дис. … д-ра филол. наук : спец. 10.02.01 — русский язык / Е. А. Баженова. — Екатеринбург, 2001. — 42 с.

Баженова Е. А. Научный текст в аспекте политекстуальности / Е. А. Баженова. — Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. — 272 с.

Безпояско О. К. Граматика української мови / О. К. Безпояско. — К. : Либідь, 1993. — 336 с.

Блох М. Я. Теоретическая грамматика английского языка / М. Я. Блох. — М. : Высш. шк., 1983. — 383 с.

Васильева Н. М. Французский язык. Теоретическая грамматика / Н. М. Васильева. — М. : Высш. шк., 1991.
— 298 с.

Габидуллина А. Р. Учебно-педагогический дискурс / А. Р. Габидуллина. — Горловка : ГГПИИЯ, 2009. — 292 с.

Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка / В. Г. Гак. — М. : Добросвет, 2000. — 832 с.

Головин Б. Н. Роль терминологии в научном и учебном общении. Термин и слово / Б. Н. Головин. — Нижний Новгород : Изд-во ГГУ им. Н. И. Лобачевского, 2000. — 127 с.

Данилевская Н. В. Место оценки в чередовании старого и нового знания (на материале научного текста) / Н. В. Данилевская // Филологические науки. — 2005. — № 4. — С. 60–69.

Носонович Е. В. Методическая аутентичность учебного текста : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Е. В. Носонович. — М. : РГБ, 2003. — 178 с.

Раевская Н. Н. Теоретическая грамматика современного английского языка / Н. Н. Раевская. — К. : Высш. шк., 1976. — 304 с.

Торсуева И. Г. Текст как система, структурно-семантические единицы текста (на сопоставительной основе французского и русского языков) / И. Г. Торсуева. — М. : МГПИИЯ, 1986. — 289 с.

Шанский Н. М. Современный русский язык. Словообразование. Морфология / Н. М. Шанский. — М. : Просвещение, 1987. — 256 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)