DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.21.44931

МОВНА КАРТИНА СВІТУ В ДРАМАТУРГІЇ МИКОЛИ КОЛЯДИ

Анна Маронь

Анотація


У статті йдеться про мовні засоби, уживані Миколою Колядою, за допомогою яких драматург створює авторську картину світу у своїх п'єсах. Для Коляди характерним є поєднання нормативної та ненормативної лексики. Репліки персонажів неодноразово переповнюються лайливою лексикою, що є способом залучення уваги співрозмовника, а також способом подолання неможливості комунікації. Значну роль у драматургії М. Коляди відіграють форми здивакувачення чужого слова, а також приказки, прислів'я, слогани радянського часу, мовні кліше, які автор обіграє, змінюючи та трансформуючи їх. Характерною рисою мовної манери Миколи Коляди є введення в тексти п'єс неологізмів, які, з одного боку, відображають багатство, незвичайність духовного світу автора, а з іншого, служать засобом авторського іронізування. На основі реального, живого мовлення Коляда створює свій світ, який передає авторську свідомість.


Ключові слова


ненормативна лексика; інтертекстуальність; неологізми; гра з мовою; мова драматичного твору; Микола Коляда

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bolotjan I. Pravo pisat’ grubo [Elektronnyj resurs] / I. Bolotjan // Nezavisimaja gazeta. — 2007. — 14 ijunja. — Rezhim dostupa: http://www.ng.ru/ng_exlibris/2007-06-14/8.

Golovaneva M. A. Slovo v kommunikativno-kognitivnom prostranstve russkoj dramy konca XX veka : monografija / M. A. Golovaneva ; Astrahan. gos. un-t. — Astrahan’ : Izd. dom «Astrahanskij universitet», 2011. — 208 s.

Gorgoma O. Veet legkij materok / O. Gorgoma // Segodnja. — 1996. — 16 ijulja ; Ignatjuk O. Prostranstvo russkogo skvernoslovija / O. Ignatjuk // Kul’tura. — 1996. — 27 ijulja ; Sokoljanskij A. Leksikon hamskogo ostroumija / A. Sokoljanskij // Obshhaja gazeta. — 1996. — 18–24 ijulja.

Gromova M. I. Russkaja dramaturgija konca XX — nachala XXI veka : ucheb. posobie / M. I. Gromova. — M. : Nauka, 2006. — 364 s.

Ignatjuk O. Greshnik / O. Ignatjuk // Dramaturg. — 1995. — № 3. — S. 212.

Koljada N. Baba Shanel’ [Elektronnyj resurs] / N. Koljada. — Rezhim dostupa: http://kolyada.ur.ru/babachanel/

Koljada N. Мurlin Murlo [Elektronnyj resurs] / N. Коljada — Rezhim dostupa: http://kolyada.ur.ru/murlin_murlo/

Коljada N. Nosatyj [Elektronnyj resurs] / N. Коljada. — Rezhim dostupa: http://kolyada.ur.ru/nosatyi/

Коljada N. Rogatka [Elektronnyj resurs] / N. Коljada. — Rezhim dostupa: http://kolyada.ur.ru/rogatka/

Koljada N. Poloviki i valenki / N. Koljada // Persidskaja siren’ i drugie p’esy. — Ekaterinburg : Bank kul’tur. inform., 1997. — S. 254–298.

Koljada N. Cherepaha Manja / N. Koljada // Persidskaja siren’ i drugie p’esy. — Ekaterinburg : Bank kul’tur. inform, 1997. — S. 138–179.

Lazareva E. J. Osobennosti hudozhestvennogo mira N. Koljady v kontekste iskanij dramaturgii 1980–1990-h gg / E. J. Lazareva. — M., 2010. — 185 s.

Lejderman N. L. Dramaturgija Nikolaja Koljady, kriticheskij ocherk / N. L. Lejderman. — Kamensk Ural’skij, 1997. — 160 s.

Rudnev P. V neravnoj bitve c kritikoj [Elektronnyj resurs] / P. Rudnev // Nezavisimaja gazeta. — 2000. — № 28 (16 fevr.). — Rezhim dostupa: http://www.ng.ru/culture/2000-02-16/7_struggle.html.

Rudnev P. Interv’ju Nikolaja Koljady o sovremennom dramaturgicheskom jazyke [Elektronnyj resurs] / P. Rudnev. — Rezhim dostupa: http://kolyada.ur.ru/interview/2006/05/intervyu-nikolaya-kolyadyi-o sovremennom-dramaturgicheskom-yazyike/

Sal’nikova E. V. V otsutstvii nesvobody i svobody / E. V. Sal’nikova // Sovremennaja dramaturgija. — 1995. — № 1–2. — S. 202–215.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Болотян И. Право писать грубо [Электронный ресурс] / И. Болотян // Независимая газета. — 2007. — 14 июня. — Режим доступа: http://www.ng.ru/ng_exlibris/2007-06-14/8.

Голованева М. А. Слово в коммуникативно-когнитивном пространстве русской драмы конца ХХ века : монография / М. А. Голованева ; Астрахан. гос. ун-т. — Астрахань : Изд. дом «Астраханский университет», 2011. — 208 с.

Горгома О. Веет легкий матерок / О. Горгома // Сегодня. — 1996. — 16 июля ; Игнатюк О. Пространство русского сквернословия / О. Игнатюк // Культура. — 1996. — 27 июля ; Соколянский А. Лексикон хамского остроумия / А. Соколянский // Общая газета. — 1996. — 18–24 июля.

Громова М. И. Русская драматургия конца ХХ — начала ХХI века : учеб. пособие / М. И. Громова. — М. : Наука, 2006. — 364 с.

Игнатюк О. Грешник / О. Игнатюк // Драматург. — 1995. — № 3. — С. 212.

Коляда Н. Баба Шанель [Электронный ресурс] / Н. Коляда. — Режим доступа: http://kolyada.ur.ru/babachanel/

Коляда Н. Мурлин Мурло [Электронный ресурс] / Н. Коляда. — Режим доступа: http://kolyada.ur.ru/murlin_murlo/

Коляда Н. Носатый [Электронный ресурс] / Н. Коляда. — Режим доступа: http://kolyada.ur.ru/nosatyi/

Коляда Н. Рогатка [Электронный ресурс] / Н. Коляда. — Режим доступа: http://kolyada.ur.ru/rogatka/

Коляда Н. Половики и валенки / Н. Коляда // Персидская сирень и другие пьесы. — Екатеринбург : Банк культур. информ., 1997. — C. 254–298.

Коляда Н. Черепаха Маня / Н. Коляда // Персидская сирень и другие пьесы. — Екатеринбург : Банк культур. информ., 1997. — С. 138–179.

Лазарева Е. Ю. Особенности художественного мира Н. Коляды в контексте исканий драматургии 1980–1990-х гг. / Е. Ю. Лазарева. — М., 2010. — 185 с.

Лейдерман Н. Л. Драматургия Николая Коляды, критический очерк / Н. Л. Лейдерман. — Каменск Уральский, 1997. — 160 с.

Руднев П. В неравной битве c критикой [Электронный ресурс] / П. Руднев // Независимая газета. — 2000. — № 28 (16 февр.). — Режим доступа: http://www.ng.ru/culture/2000-02-16/7_struggle.html

Руднев П. Интервью Николая Коляды о современном драматургическом языке [Электронный ресурс] / П. Руднев. — Режим доступа: http://kolyada.ur.ru/interview/2006/05/intervyu-nikolaya-kolyadyi-o-sovremennom-dramaturgicheskom-yazyike/

Сальникова Е. В. В отсутствии несвободы и свободы / Е. В. Сальникова // Современная драматургия. — 1995. — № 1–2. — С. 202–215.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)