DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.21.44923

ДЕСАКРАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ГРІХ» У НАЦІОНАЛЬНІЙ СВІДОМОСТІ (за даними сучасної російської мови)

Вадим Вікторович Сайгін

Анотація


Статтю присвячено проблемі десакралізації концепту «гріх» у повсякденній свідомості носіїв російської мови, що відбивається як у системно-мовних значеннях слова «гріх», так і в особливостях його мовної реалізації в різних контекстах вживання. Під десакралізацією розуміємо стилістичне зниження слів, які виражають високі духовні й релігійно-моральні поняття. Це відображає загальну тенденцію до зниження ціннісного регістра високих понять при переході їх з релігійного комунікативного середовища у світське комунікативне оточення. Явище десакралізації розглянуто на прикладі функціонування концепту «гріх» у сучасній російській мовній свідомості. Матеріалом для аналізу виступають основні російські словники і дані Національного корпусу російської мови. Доведено, що десакралізація концепту «гріх» на рівні лексичного значення слова ви- являється у розумінні гріха як пробачної людської слабкості, а в конотативній сфері вона виявляється у набутті цим словом контекстуальної позитивної оцінковості, яка зумовлює відтінок несерйозного, жартівливого ставлення до гріха. Таке ставлення до гріха відображає сучасні реалії бездуховного споживацького суспільства.


Ключові слова


концепт «гріх»; десакралізація; мовна експлікація; російська мова

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bakhtin M. M. Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kul’tura srednevekovya i renessansa : monografiya / M. M. Bakhtin. — 2-e izd. — M. : Khud. lit., 1990. — 543 s.

Vezhbickaya A. Yazyk. Kul’tura. Poznaniye / A. Vezhbickaya ; [otv. red. i sost. M. A. Krongauz]. — M. : Rus. slovari, 1997. — 412 s.

Lakoff D. Metafory, kotorymi my zhiv’om : [per. s angl.] / D. Lakoff, M. Dzhonson. — M. : Editorial URSS, 2004. — 256 s.

Panova L. G. Grekh kak religioznyy concept (na primere russkogo slova «grekh» i italyanskogo «peccato» / L. G. Panova // Logicheskiy analiz yazyka. Yazyki etiki. — M. : Yazyki rus. kul’tury, 2000. — S. 166–167.

Slovar’ russkogo yazyka : v 4 t. / [red. A. P. Yevgenyeva]. — M. : Rus. yaz., 1985. — T. I.

Slovar’ sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka : v 17 t. — M. ; Leningrad : Izd-vo AN SSSR, 1958. — T. I.

Uspenskiy B. A. Izbrannyye trudy. T. I. Semiotika istorii. Semiotika kul’tury / B. A. Uspenskiy. — M. : Shkola «Yazyki russkoy kul’tury», 1996. — 608 s.

Fasmer M. Etimologicheskiy slovar’ russkogo yazyka : v 4 t. / M. Fasmer ; [per. s nem. i dop. chl.-kor. AN SSSR O. N. Trubachev ; red. i avt. predisl. prof. B. A. Larin]. — M. : Progress, 1986. — T. I.

Frazeologicheskiy slovar’ russkogo yazyka / [sost.: L. A. Voynova, V. P. Zhukov, A. I. Molotkov (red.), A. I. F’odorov]. — M. : Sov. encikl., 1968.

Chernykh P. Ya. Istoriko-etimologicheskiy slovar’ sovremennogo russkogo yazyka : v 2 t. / P. Ya. Chernykh. — M. : Rus. yaz. — Media, 2006. — T. I.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса : монография / М. М. Бахтин. — 2-е изд. — М. : Худ. лит., 1990. — 543 с.

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая ; [отв. ред. и сост. М. А. Кронгауз]. — М. : Рус. словари, 1997. — 412 с.

Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живём : [пер. с англ.] / Дж. Лакофф, М. Джонсон. — М. : Едиториал УРСС, 2004. — 256 с.

Панова Л. Г. Грех как религиозный концепт (на примере русского слова «грех» и итальянского «peccato») / Л. Г. Панова // Логический анализ языка. Языки этики. — М. : Языки рус. культуры, 2000. — С. 167–177.

Словарь русского языка : в 4 т. / [ред. А. П. Евгеньева]. — М. : Рус. яз., 1985. — Т. 1.

Словарь современного русского литературного языка : в 17 т. — М. ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1958. — Т. 8.

Успенский Б. А. Избранные труды. Т. I. Семиотика истории. Семиотика культуры / Б. А. Успенский. — М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. — 608 с.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / М. Фасмер ; [пер. с нем. и доп. чл.-кор. АН СССР О. Н. Трубачёв ; ред. и авт. предисл. проф. Б. А. Ларин]. — М. : Прогресс, 1986. — Т. 1.

Фразеологический словарь русского языка / [сост.: Л. А. Войнова, В. П. Жуков, А. И. Молотков (ред.), А. И. Фёдоров]. — М. : Сов. энцикл., 1968.

Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка : в 2 т. / П. Я. Черных. — М. : Рус. яз. — Медиа, 2006. — Т. 1.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)