DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.21.44822

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ САКРАЛЬНОГО ТЕКСТУ ТРАДИЦІЙНОЇ НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ

Надія Іллівна Коновалова

Анотація


У статті розглянуто проблему дослідження сакрального змісту, представленого в текстах традиційної народної культури. Визначено суть поняття сакральне і коди його втілення в культурній традиції. Запропоновано комплексну лінгвокультурологічну модель інтерпретації сакрального тексту з урахуванням його семантики, синтактики та прагматики. Виділено такі параметри сакрального тексту, як особливі правила й / або умови проголошення, сугестивність, символічна насиченість та ін. Відзначено основну тенденцію функціонування сакрального тексту в сучасному соціокультурному контексті, а саме тенденцію десакралізації на основі предметно-символічної метафори, метонімії, експресивно-оцінного переосмислення, деспеціалізації, розширення вихідного сакрального значення й ін.


Ключові слова


сакральний текст; лінгвокультурологічна модель; міфологема; десакралізація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Gridina T. A. Jazykovaja igra: stereotip i tvorchestvo / T. A. Gridina. — Ekaterinburg : UrGPU, 1996. — 214 s.

Dal’ V. I. Poslovicy russkogo naroda. V 3 t. T. 2 / V. I. Dal’. — M. : Rus. jaz., 1993. — 267 s.

Kajua R. Mif i chelovek. Chelovek i sakral’noe / R. Kajua. — M. : OGI, 2003. — 296 s.

Konovalova N. I. Sakral’nyj tekst kak lingvokul’turnyj fenomen / N. I. Konovalova. — Ekaterinburg : ATgrupp, 2007. — 278 s.

Lotman Ju. M. Besedy o russkoj kul’ture: Byt i tradicii russkogo dvorjanstva (XVIII — nachalo XIX veka) / Ju. M. Lotman. — SPb. : Iskusstvo, 1994. — 412 s.

Lotman Ju. M. Vnutri mysljashhih mirov. Chelovek — tekst — semiosfera — istorija / Ju. M. Lotman. — M. : Jazyk rus. kul’tury, 1996. — 412 s.

Propp V. Ja. Pojetika fol’klora / V. Ja. Propp. — M. : Labirint, 1998. — 352 s.

Slovar’ govorov Russkogo Severa. T. 1 / red. A. K. Matveev. — Ekaterinburg : Izd-vo UrGU, 2001. — 234 s.

Slovar’ russkih narodnyh govorov / red. F. P. Filin. — M. ; L., 1965–1998. — Vyp. 1–37.

Tolstoj N. I. Jazyk i narodnaja kul’tura. Ocherki po slavjanskoj mifologii i jetnolingvistike / N. I. Tolstoj. — M. : Indrik, 1995. — 512 s.

Himik V. V. Pojetika nizkogo, ili prostorechie kak kul’turnyj fenomen / V. V. Himik. — SPb. : Izd-vo SPbGU, 2000. — 272 s.

Enciklopedicheskij slovar’ po kul’turologii / red. A. A. Radugin. — M. : Centr, 1997. — 478 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гридина Т. А. Языковая игра: стереотип и творчество / Т. А. Гридина. — Екатеринбург : УрГПУ, 1996. — 214 с.

Даль В. И. Пословицы русского народа. В 3 т. Т. 2 / В. И. Даль. — М. : Рус. яз, 1993. — 267 с.

Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Р. Кайуа. — М. : ОГИ, 2003. — 296 с.

Коновалова Н. И. Сакральный текст как лингвокультурный феномен / Н. И. Коновалова. — Екатеринбург : АТгрупп, 2007. — 278 с.

Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века) / Ю. М. Лотман. — СПб. : Искусство, 1994. — 412 с.

Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история / Ю. М. Лотман. — М. : Язык рус. культуры, 1996. — 412 с.

Пропп В. Я. Поэтика фольклора / В. Я. Пропп. — М. : Лабиринт, 1998. — 352 с.

Словарь говоров Русского Севера. Т. 1 / ред. А. К. Матвеев. — Екатеринбург : Изд-во УрГУ, 2001. — 234 с.

Словарь русских народных говоров / ред. Ф. П. Филин. — М. ; Л., 1965–1998. — Вып. 1–37.

Толстой Н. И. Язык и народная культура : очерки по славянской мифологии и этнолингвистике / Н. И. Толстой. — М. : Индрик, 1995. — 512 с.

Химик В. В. Поэтика низкого, или просторечие как культурный феномен / В. В. Химик. — СПб. : Изд-во СПбГУ, 2000. — 272 с.

Энциклопедический словарь по культурологии / ред. А. А. Радугин. — М. : Центр, 1997. — 478 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)