ДРУКОВАНА РЕКЛАМА ЯК КРЕОЛІЗОВАНИЙ ТЕКСТ: ШРИФТОВІ ВИДІЛЕННЯ

Автор(и)

  • Марія Андріївна Костенко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.21.44821

Ключові слова:

рекламний текст, рекламний слоган, креолізований текст, графічне виділення

Анотація

Статтю присвячено семіотичним проблемам аналізу текстів друкованої реклами, що поєднують елементи різних знакових систем. Застосування семіотичного підходу дозволило поєднати в межах одного дослідження вербальні та невербальні знаки, що наявні в рекламному дискурсі. Визначено поняття креолізованого та полікодового тексту, описано специфіку лінгвістичних досліджень полікодових рекламних повідомлень, окреслено наукові пошуки щодо теоретичного обґрунтування поняття полікодових текстів. На матеріалі української друкованої реклами простежено закономірності використання шрифтових виділень як візуальних маркерів креолізації рекламного тексту. Розглянуто друковану рекламу, що скерована на візуальне сприйняття реципієнтами, проте містить знакові елементи різних типів. Актуалізовано графічний аспект вербальних знаків, а саме спосіб візуальної репрезентації графічних елементів у рекламному дискурсі. У центрі уваги перебували такі шрифтові виділення, як курсив, великі літери, жирне накреслення та латинська графіка. Виявлено специфіку семантичного навантаження кожного виду графічного виділення та проаналізовано особливості функціонування графічних виділень у рекламних повідомленнях. Узагальнено отримані результати із семіотичного дослідження рекламного дискурсу.

Посилання

Anisimova E. E. Text Linguistics and Intercultural Communication (based on creolized texts) / Ye. Ye. Anisimova. — M. : Academy, 2003. — 128 p.

Bernatskaya A. On the problem of «creolization» of the text: history and current status / A. A. Bernatskaya // Speech communication : special bulletin. — Krasnoyarsk : Krasnoyarsk. Univ, 2000. — Vol. 3 (11). — P. 104–110.

Valgina N. S. Theory text / N. S. Valgina. — M. : Logos, 2003. — 280 p.

Voroshilova M. B. Creolized text : aspects of research. [Electron resource] / M. B. Voroshilova // Political Linguistics. — 2006. — Vol. 20. — P. 180–189. — Mode of access: http://www.philology.ru/linguistics2/voroshilova-06.htm.

Ivanova G. A. Graphic hybrids : the problem of language status / G. A. Ivanova // Russian language : Historical Destiny and Present. — M. : MGU, 2010. — P. 465–466.

Kondratenko N. V. Syntaksys Ukrainian modernist and postmodernist literary discourse / N. Kondratenko. — K. : Dmytro Burago publishing house, 2012. — 328 p.

Lazareva O. A. Grafiksation: occasional or democratization of communication rules (article) / O. A. Lazareva // HUMANIORA: LINGUA RUSSICA. — Tartu : Univ Tart. University Press, 2009. — Vol. XII. — P. 277–283.

Melnyk S. Hrafoderyvation in Ukrainian postmodernism prose / S. Melnyk // Scientific notes. Ser. «Philological.» — «Ostrog : Type of Nat. Univ. «Ostrog akademiya», 2013. — Vol. 35. — P. 213–216.

Morozova I. Slug slogans / I. Morozova. — M. : RIP-Holding, 2006. — 174 p.

Ryabkova N. I. Language game in the advertising text / N. I. Ryabkova // Culture and Services: interaction, innovation, training : materials I Intern. scientific and practical conf. — St. Petersburg : Univ. St. Petersburg, 2009. — P. 137–140.

Sorokin Y. Creolized texts and their communicative function / Y. Sorokin, E. Tarasov // Optimization of speech influence. — M. : Nauka, 1990. — P. 180–196.

Udod D. A. Creolized text as a kind of active paralinguistic text [Electron resource] / D. A. Udod // Modern Philology : materials II Intern. scientific. conf. (Ufa, January 2013). — Ufa : Summer, 2013. — P. 97–99. — Mode of access: http://www.moluch.ru/conf/phil/archive/78/3254/

Chigaev D. P. Creolization modern methods of advertising text : author. dis. ... : spec. 10.02.01 «Russian language» / D. P. Chigaev. — M., 2010. — 20 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-06-22

Номер

Розділ

Питання комунікативістики, медіалінгвістики та генристики