DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.21.44820

КОМУНІКАТИВНА РОЛЬ АДРЕСАНТА В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (на матеріалі сучасної української прози)

Алла Миколаївна Кіщенко

Анотація


Статтю присвячено аналізу лінгвістичних аспектів образу автора в художньому тексті. Дослідження здійснено в комунікативно-прагматичному аспекті, що передбачає дискурсивний підхід до аналізу художнього тексту як акту комунікативної взаємодії автора і читача. Простежено функції учасників комунікативної взаємодії в сучасній українській прозі з пріоритетним розглядом позиції ініціатора спілкування — автора художнього тексту. Представлено традиційні і новаторські підходи до вивчення образу автора в художній комунікації. Актуалізовано комунікативну позицію мовця як ініціатора спілкування та визначено поняття комунікативної ролі. Запропоновано типологію комунікативних ролей мовця в художньому тексті, виокремлено комунікативні ролі оповідача, коментатора та персонажа. Зроблено спробу пов’язати реалізацію образу автора з таким синтаксичним засобом, як вставлені конструкції в художньому тексті. Простежено реалізацію кожної комунікативної ролі у вставлених синтаксичних конструкціях у сучасній українській прозі. Основну увагу приділено комунікативній ролі оповідача, що найбільшою мірою реалізована у вставлених синтаксичних конструкціях. Меншою мірою виявлено специфіку реалізації комунікативних ролей коментатора та персонажа, що визначає перспективи подальших наукових досліджень. Матеріалом дослідження слугували прозові твори українських письменників початку ХХІ століття.


Ключові слова


художній текст; комунікативна роль; комунікація; мовець; адресат

Повний текст:

PDF

Посилання


Vinogradov V. V. Language fiction / V. V. Vinogradov. — M. : State Publishing House, 1959. — 653 p.

Vinokur T. G. Speaking and listening. Dining verbal behavior / T. G. Vinokur. — M. : Nauka, 1993. — 172 p.

Kondratenko N. V. Syntax of Ukrainian modernist and postmodernist literary discourse / N. Kondratenko. — K.: Dm. Burago PH, 2012. — 328 p.

Nikolina N. A. Active processes in the language of modern Russian literature / N. A. Nikolina. — M. : Gnosis, 2009. — 336 p.

Plekhanova T. F. Discourse Analysis Text / T. F. Plekhanova. — Minsk : TetraSistems 2011. — 368 p.

Formanovskaya N. I. Speech communication : communication and pragmatics / N. I. Formanovskaya. — M.: Icar, 2007. — 480 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Виноградов В. В. О языке художественной литературы / В. В. Виноградов. — М. : Гослитиздат, 1959. — 653 с.

Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения / Т. Г. Винокур. — М. : Наука, 1993. — 172 с.

Кондратенко Н. В. Синтаксис українського модерністського і постмодерністського художнього дискурсу : [монографія] / Н. В. Кондратенко. — К. : ВД Дм. Бураго, 2012. — 328 с.

Николина Н. А. Активные процессы в языке современной русской художественной литературы / Н. А. Николина. — М. : Гнозис, 2009. — 336 с.

Плеханова Т. Ф. Дискурс-анализ текста / Т. Ф. Плеханова. — Минск : ТетраСистемс, 2011. — 368 с.

Формановская Н. И. Речевое взаимодействие: коммуникация и прагматика / Н. И. Формановская. — М. : Икар, 2007. — 480 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)