DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.21.44601

СИМВОЛІЧНИЙ ЗМІСТ ЗАГОЛОВКА У ПРОЗОВОМУ ДИСКУРСІ (Т. ТОЛСТАЯ «ЛЕГКІ СВІТИ»)

Ірина Віталіївна Столярова

Анотація


У статті йдеться про значення заголовка в інтерпретації художнього тексту. На матеріалі оповідання Т. Толстої «Легкі світи («Лёгкие миры»)» аналізується багатозначність заголовка — «сильної позиції» тексту. Поряд з номінативною, інформативною, прогностичною виявляються інтригуюча та метафорична функції однієї із смислових домінант тексту. Розглянуто «подвійне кодування» як прийом комунікативної стратегії. Запропоновано можливості різної інтерпретації тексту. На вході в текст читач сприймає заголовок як ім'я тексту, тобто в його номінативній функції, а також у його інформативній і проспективній (прогностичній) функціях. У процесі прочитання тексту значення заголовка збагачується додатковим смислом і рядом конотацій. Читач освоює «подвійне кодування». Поступово стає ясним символічний, метафоричний смисл заголовка. На виході з тексту читач володіє всім комплексом семантичної й естетичної інформації, смисл заголовка реалізується максимально. Кожен акт читання являє собою складну транзакцію між компетенцією читача і тим типом компетенції, яку даний текст постулює. 


Ключові слова


текст; інтерпретація; сильна позиція; полісемантичність; подвійне кодування; метафора; комунікативна стратегія; заголовок

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Arnol'd I. V. Stilistika sovremennogo anglijskogo jazyka / I. V. Arnol'd. — M. : Prosveshhenie, 1990. — 313 s.

Genis A. A. Risunki na poljah: Tat'jana Tolstaja // Izbrannoe : v 3 t. / A. A. Genis. — M. : Podkova, 2002. — T. 2 : Rassledovanija — DVA. — S. 84–94.

Goncharova E. A. Interpretacija teksta : ucheb. posobie po nemeckomu jazyku / E. A. Goncharova, I. P. Shishkina. — M. : Vysshaja shkola, 2005. — 237 s.

Lotman Ju. M. Struktura hudozhestvennogo teksta / Ju. M. Lotman. — M. : Iskusstvo, 1970. — 359 s.

Mukarzhovskij Ja. Literaturnyj jazyk i poeticheskij jazyk / Ja. Mukarzhovskij // Prazhskij lingvisticheskij kruzhok. — M. : Progress, 1967. — S. 406–432.

Paducheva E. V. Semanticheskie issledovanija (Semantika vremeni i vida v russkom jazyke; Semantika narrativa) / E. V. Paducheva. — M. : Jazyki rus. kul’tury, 1996. — 464 s. — (Jazyk. Semiotika. Kul’tura).

Stepanov G. V. O granicah lingvisticheskogo i literaturovedcheskogo analiza hudozhestvennogo teksta / G. V. Stepanov // Teorija literaturnyh stilej. Sovremennye aspekty izuchenija. — M. : Nauka, 1982. — S. 4–98.

Stoliarova I. V. Mnogoznachnost' «sil'nyh pozicij» teksta (na materiale rasskazov T. Tolstoj) / I. V. Stoliarova // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. — 2014. — № 3. — S. 162–170.

Tolstaja T. Ljogkie miry / T. N. Tolstaja // Snob. — 2013. — № 5. — S. 167–179.

Shilina T. V. Rekonstrukcija predteksta pri inicial'noj retardacii hudozhestvennogo diskursa : avtoref. dis. … kand. filol. nauk / T. V. Shilina. — SPb., 2004. — 24 s.

Eko Umberto. Otkrovenija molodogo romanista / Umberto Eko ; [per. s angl. A. Klimin]. — M. : AST : CORPUS, 2013. — 300 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка / И. В. Арнольд. — М. : Просвещение, 1990. — 313 c.

Генис А. А. Рисунки на полях: Татьяна Толстая // Избранное : в 3 т. / А. А. Генис. — М. : Подкова, 2002. — Т. 2 : Расследования — ДВА. — C. 84–94.

Гончарова Е. А. Интерпретация текста : учеб. пособие по немецкому языку / Е. А. Гончарова, И. П. Шишкина. — М. : Высш. шк., 2005. — 237 c.

Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман. — М. : Искусство, 1970. — 359 c.

Мукаржовский Я. Литературный язык и поэтический язык / Я. Мукаржовский // Пражский лингвистический кружок. — М. : Прогресс, 1967. — C. 406–432.

Падучева Е. В. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке; Семантика нарратива) / Е. В. Падучева. — М. : Языки рус. культуры, 1996. — 464 с. — (Язык. Семиотика. Культура).

Степанов Г. В. О границах лингвистического и литературоведческого анализа художественного текста / Г. В. Степанов // Теория литературных стилей. Современные аспекты изучения. — М. : Наука, 1982. — C. 4–98.

Столярова И. В. Многозначность «сильных позиций» текста (на материале рассказов Т. Толстой) / И. В. Столярова // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. — 2014. — № 3. — С. 162–170.

Толстая Т. Лёгкие миры / Т. Н. Толстая // Сноб. — 2013. — № 5. — С. 167–179.

Шилина Т. В. Реконструкция предтекста при инициальной ретардации художественного дискурса : автореф. дис. … канд. филол. наук / Т. В. Шилина. — СПб., 2004. — 24 c.

Эко Умберто. Откровения молодого романиста / Умберто Эко ; [пер. с англ. А. Климин]. — М. : АСТ : CORPUS, 2013. — 300 c.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)