DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.21.44586

ЛІНГВОКОНФЕСІОЛОГІЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ГНОСЕОСФЕРИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ І ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ

Людмила Юріївна Буянова

Анотація


У статті обґрунтовано статус пропонованого нами нового молодого напряму («відгалуження») лінгвокультурології — лінгвоконфесіології як наукової дисципліни; надано характеристику її категоріального апарату, показано ступінь його сформованості, доведено необхідність системного дослідження різних релігійних / конфесійних концептів, специфіки вербально-семіотичної репрезентації духовно-релігійних цінностей різних конфесій і релігійно-конфесійних картин світу. У статті осмислено той факт, що релігія народу репрезентована в рамках конкретної конфесії, без чого вона не може існувати; таким чином, будь-яка конфесія — завжди релігійна. Водночас конфесійний аспект репрезентації лінгвокультурних етичних і моральних концептів, всієї системи мови ще не досліджувався у просторі національної мови. Підкреслюється, що сьогодні необхідно саме комплексне вивчення мови тієї чи іншої конфесії, щоб усвідомити, відчути, зрозуміти і прийняти її релігійно-культурну ексклюзивність і універсальність (наприклад: православ'я — іслам; іслам — іудаїзм, православ'я — протестантизм тощо), що об'єктивується не лише лінгвістично, а й екстралінгвістично.


Ключові слова


конфесійна картина світу (ККС); семіотика конфесії; православна етика; лінгвоконфесійний концепт; етнічне vs конфесійне

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Buyanova L. Yu. Kontsept «Dusha» kak osnova russkoy mentalnosti: osobennosti rechevoy realizatsii / L. Yu. Buyanova // Etika i sotsiologiya teksta : sb. st. nauch.-metod. seminara «TEXTUS». — SPb. ; Stavropol : SGU, 2004. — Vyip. 10. — S. 265–270.

Buyanova L. Yu. Yazyikovaya kontseptualizatsiya pravoslaviya kak sistemoobrazuyuschiy mehanizm formirovaniya russkoy kulturyi / L. Yu. Buyanova // Teoreticheskie i prikladnyie problemyi lingvokulturologii : sb. nauch. tr. — Tula : TGU, 2009. — S. 53–57.

Buyanova L. Yu. Russkie kontseptyi moralno-nravstvennoy sferyi kak otrazhenie bazisnyih tsennostey pravoslavnoy kartinyi mira / L. Yu. Buyanova // Kontinualnost i diskretnost v yazyike i rechi : (pamyati doktora filologicheskih nauk, professora A. G. Lyikova) : sb. nauch. st. — Krasnodar : KubGU, 2009. — S. 21–24.

Buyanova L. Yu. Yazyikovaya kontseptualizatsiya osnovopolagayuschih konstant pravoslavno-religioznogo soznaniya / L. Yu. Buyanova // Lingvoritoricheskaya paradigma: teoreticheskie i prikladnyie aspektyi : mezhvuz. sb. nauch. tr. — Sochi : SGU, 2009. — Vyip. 13. — S. 48–54.

Buyanova L. Yu. Yazyikovaya kontseptualizatsiya religiozno-sakralnyih smyislov: etiko-aksiologicheskaya dominantnost / L. Yu. Buyanova // Yazyik. Rech. Rechevaya deyatelnost : mezhvuz. sb. nauch. tr. — Nizhniy Novgorod : NGLU, 2011. — Vyip. 12. — S. 49–55.

Buyanova L. Yu. Russkiy yazyik kak otrazhenie i hranilische pravoslavno-duhovnogo opyita, kulturyi i istorii Russkogo mira: «zapadnaya» globalizatsiya kak mehanizm mentalno-nravstvennogo razrusheniya / L. Yu. Buyanova // Russkiy yazyik i russkiy mir : materialyi XI Mezhdun. Foruma rusistov Ukrainyi «Russkiy yazyik i Russkiy mir v epohu globalizatsii», 17–21 marta 2011 g.

— Simferopol : Tavricheskiy natsionalnyiy universitet im. V. I. Vernadskogo, 2011. — S. 21–28.

Grigoreva L. L. Frazeologicheskoe otrazhenie hristianskoy i musulmanskoy religioznyih kartin mira (na materiale russkogo, angliyskogo i arabskogo yazyikov) / L. L. Grigoreva // Uchyonyie zapiski Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnyie nauki. — 2009. — T. 151. kn. 3. — S. 180–183.

Ilin I. A. Osnovyi hristianskoy kulturyi. Put duhovnogo obnovleniya / I. A. Ilin. — SPb. : Shpil, 2004. — 352 s.

Krysin L. P. Religiozno-propovednicheskiy stil i ego mesto v funktsionalno-stilisticheskoy paradigme sovremennogo russkogo literaturnogo yazyika / L. P. Krysin // Poetika. Stilistika. Yazyik i kultura : pamyati T. G. Vinokur. — M., 1996. — S. 135–138.

Lihachyov D. S. Kontseptosfera russkogo yazyika / D. S. Lihachyov // Russkaya slovesnost. Ot teorii slovesnosti k strukture teksta : antologiya. — M. : Rus. yazyik, 1997. — S. 280–287.

Mechkovskaya N. B. Yazyik i religiya : ucheb. posobie / N. B. Mechkovskaya. — M. : Agentstvo «FAIR», 1998. — 352 s.

Postovalova V. I. Yazyik i duhovnyiy mir cheloveka. Religioznyie kontseptyi v «antropologicheskom» predstavlenii / V. I. Postovalova // Zhivodeystvuyuschaya svyaz yazyika i kulturyi : materialyi Mezhdun. konf., posvyaschyonnoy yubileyu doktora filologicheskih nauk professora V. N. Teliya : v 2 t. — M. ; Tula : TGPU, 2010. — T. 2 : Diskurs. Tekst. Kultura. — S. 266–280.

Prohvatilova O. A. Ekstralingvisticheskie parametryi i yazyikovyie harakteristiki religioznogo stilya / O. A. Prohvatilova // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 2: Yazyikoznanie. — Volgograd : VGU, 2006. — Vyip. 5. — S. 19–26.

Teliya V. N. Russkaya frazeologiya: Semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokulturologicheskiy aspektyi / V. N. Teliya. — M. : Yazyiki rus. kulturyi, 1996. — 324 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Буянова Л. Ю. Концепт «Душа» как основа русской ментальности: особенности речевой реализации / Л. Ю. Буянова // Этика и социология текста : сб. ст. науч.-метод. семинара «TEXTUS». — СПб. ; Ставрополь : СГУ, 2004. — Вып. 10. — С. 265–270.

Буянова Л. Ю. Языковая концептуализация православия как системообразующий механизм формирования русской культуры / Л. Ю. Буянова // Теоретические и прикладные проблемы лингвокультурологии : сб. науч. тр. — Тула : ТГУ, 2009. — С. 53–57.

Буянова Л. Ю. Русские концепты морально-нравственной сферы как отражение базисных ценностей православной картины мира / Л. Ю. Буянова // Континуальность и дискретность в языке и речи (памяти доктора филологических наук, профессора А. Г. Лыкова) : сб. науч. ст. — Краснодар : КубГУ, 2009. — С. 21–24.

Буянова Л. Ю. Языковая концептуализация основополагающих констант православно-религиозного сознания / Л. Ю. Бу-
янова // Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты : межвуз. сб. науч. тр. — Сочи : СГУ, 2009. — Вып. 13. — С. 48–54.

Буянова Л. Ю. Языковая концептуализация религиозно-сакральных смыслов: этико-аксиологическая доминантность / Л. Ю. Буянова // Язык. Речь. Речевая деятельность : межвуз. сб. науч. тр. — Нижний Новгород : НГЛУ, 2011. — Вып. 12. — С. 49–55.

Буянова Л. Ю. Русский язык как отражение и хранилище православно-духовного опыта, культуры и истории Русского мира: «западная» глобализация как механизм ментально-нравственного разрушения / Л. Ю. Буянова // Русский язык и русский мир : материалы XI Междунар. Форума русистов Украины «Русский язык и Русский мир в эпоху глобализации», 17–21 марта 2011 г. — Симферополь : ТНУ им. В. И. Вернадского, 2011. — С. 21–28.

Григорьева Л. Л. Фразеологическое отражение христианской и мусульманской религиозных картин мира (на материале русского, английского и арабского языков) / Л. Л. Григорьева // Учёные записки Казанского государственного университета. Гуманитарные науки. — 2009. — Т. 151, кн. 3. — С. 180–183.

Ильин И. А. Основы христианской культуры. Путь духовного обновления / И. А. Ильин. — СПб. : Шпиль, 2004. — 352 с.

Крысин Л. П. Религиозно-проповеднический стиль и его место в функционально-стилистической парадигме современного русского литературного языка / Л. П. Крысин // Поэтика. Стилистика. Язык и культура : памяти Т. Г. Винокур. — М., 1996. — С. 135–138.

Лихачёв Д. С. Концептосфера русского языка / Д. С. Лихачёв // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста : антология. — М. : Рус. яз., 1997. — С. 280–287.

Мечковская Н. Б. Язык и религия : учеб. пособие / Н. Б. Мечковская. — М. : Агентство «ФАИР», 1998. — 352 с.

Постовалова В. И. Язык и духовный мир человека. Религиозные концепты в «антропологическом» представлении / В. И. Постовалова //Живодействующая связь языка и культуры : материалы Международ. конф., посвящ. юбилею доктора филологических наук профессора В. Н. Телия : в 2 т. — М. ; Тула : ТГПУ, 2010. — Т. 2 : Дискурс. Текст. Культура. — С. 266–280.

Прохватилова О. А. Экстралингвистические параметры и языковые характеристики религиозного стиля / О. А. Прохватилова // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 2: Языкознание. — Волгоград : ВГУ, 2006. — Вып. 5. — С. 19–26.

Телия В. Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. — М. : Языки рус. культуры, 1996. — 324 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)